A Szombaton feladott küldeményeket a GLS Hétfőn kézbesíti!

Hagyomány

Deér József - Királyság és nemzet

Királyság és nemzet

Deér József

Historia Incognita

Könyv
Attraktor kiadó, 2005
588 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9789639580220
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Deér József - Királyság és nemzet
Deér József - A magyar törzsszövetség és patrimoniális királyság külpolitikája
Deér József - Pogány magyarság  Keresztény magyarság
Deér József - A Magyar Királyság megalakulása
Deér József - A magyarok Szent Koronája
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 6 900 Ft
Internetes ár: 5 865 Ft
A sorozatban a magyar polgári történetírás legjelesebb - új kiadásban nem hozzáférhető - munkáit kívántuk ismételt megjelentetéssel a szélesebb közönség számára megismerhetővé tenni.

Azokról az írásokról van szó, amelyeket a II. világháború után nem az adott tudományterület változásának önmozgása, hanem a direkt politikai akarat iktatott ki a tudományos közgondolkodásból, az egyetemi tananyagokból és az érdeklődő nagyközönség látóköréből.

A megjelentetendő írások témakörében a legtöbb esetben születtek újabb feldolgozások is, de a történettudományban is vannak állandó, örök értékű művek, amelyek időszerűségét nem érinti egy-egy részletük (netán egész témakörük) későbbi, mégoly korszerű feldolgozásának a megjelenése.

A magyar történetírás utóbbi évtizedeiben túl sokáig volt hegemón helyzetben az egyetlen ideológia ahhoz, hogy a XIX. század utolsó és a XX. század első évtizedeit ne mutassuk be a gondolati sokszínűség jegyében.

*
„A Királyság és Nemzet” című ezen kiadványt a magyar történelem, a magyarság társadalmi berendezkedése, a magyar királyok és királyság, valamint ezekkel korrelációban a magyar nemzet iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 6 900 Ft
Internetes ár: 5 865 Ft
A magyar kultúra szolgálatában Bogyay Katalin 1,500 Ft 1 350 Ft
Hasonló a hasonlónak... Biczó Gábor 2,990 Ft 2 691 Ft
Fölemelkedni vagy lesüllyedni? Taxner Tóth Ernő 1,500 Ft 1 350 Ft
Bűnszövetség Néző László 2,490 Ft 2 241 Ft
A Titkos Iskola Dan Millman 2,900 Ft 2 610 Ft
Nemzet áruló politika 2002-2010 Győrfi Károly 2,990 Ft 2 691 Ft
A modern Európa születése - Gutenberg Európája Frederic Barbier 3,600 Ft 3 240 Ft
Érik a vihar 1-2. Moldova György 4,990 Ft 4 491 Ft
Lolita Vladimir Nabokov 3,999 Ft 3 600 Ft
A Nemzeti Hadsereg (1919) Jankovich Arisztid 3,990 Ft 3 591 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^