Filozófia

Lánczi András - Az utópia mint hagyomány

Az utópia mint hagyomány

Lánczi András

Könyv
Attraktor kiadó, 2005
237 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9789639580206
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Lánczi András - Antikok és modernek vitája
Lánczi András - A politikai tudásról
Lánczi András - Az utópia mint hagyomány
Lánczi András - Magyar konzervatív töprengések a posztkommunizmus ellen
Lánczi András - Konzervatív kiáltvány
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 615 Ft
A kötetben található írások itt, már most, folyamatában elemezve tárják elénk a közelmúlt eseményeit.

Az első cím alatt négy cikk A posztkommunizmus ellen címet viseli, és a szovjet típusú berendezkedéssel szemben a konzervatív állam, a konzervatív politika ismérveit és irányzatait, motivációit érteti meg velünk.

Ez után a könyv 15 fejezetben a megjelenő újságcikkek nyomán különböző, de a politikát, és ezen keresztül megélt világunkat közvetlenül érintő kérdésekkel foglalkozik. Ilyenek pl. hogy a jog és igazságosság dilemmájával szembesülve;

• Sólyom László miért a jogot választja 2004 augusztusában?
• 2003 novembere és 2004 decembere között miből élünk, hogyan alakul a központi költségvetés, és ezt hogyan befolyásolják a politikai hangulatok?

• 2003 májusa az identitás próbája?
• 2003 augusztus a jobboldal válsága?
• Kinek, mit jelent a republikanizmus, vagy hogy 1989. október 23-a óta Magyarország államformája köztársaság?
• Hogyan alakul az értelmiség és a politika viszonya 2003. novemberében, és ugyanekkor az elmulasztott államreform, vagy az új politika ára-e 2004 májusa?
• Hogyan válik a szexualitás közüggyé, az erósz a médiában szükségszerűen szexszé alakul?
• Cenzúra régen és ma?
• Hogyan osztja az USA kormánya a világot kétfelé, avagy hamis beállítások és téves ítéletek foglyává vált az európai-amerikai kultúra?

A kötet végén, mintegy az egész kérdéskör összegzéseként Carl Schmitt filozófiájába pillanthatunk be, amely nélkül a 20. sz. politikai filozófiáját nem érthetjük meg.

Majd az utolsó cikk, a 20. század végén az oktatás válságának kérdéskörét tárja elénk, és ráirányítja figyelmünket korunk súlyos nevelési problémáira. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 615 Ft
Tisza István és kora Pölöskei Ferenc 3,990 Ft 3 591 Ft
Nagy Imre és kora Némethné Dikán Nóra - Szabó Róbert - Vida István 5,000 Ft 4 500 Ft
Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár Friedrich Klára 1,800 Ft 1 620 Ft
Arcodat keresem Szabó Ferenc SJ 1,800 Ft 1 620 Ft
Meg is mosakodjál Juhász Katalin 3,200 Ft 2 880 Ft
Az elárult civilizáció Paládi Zsolt 2,520 Ft 2 268 Ft
Shakespeare a szerelemről Cseszkó Renáta 1,490 Ft 1 341 Ft
Az utolsó boszorkány történetei Fábián Janka 3,499 Ft 3 150 Ft
Remény és valóság Tőkés László 3,500 Ft 3 150 Ft
Ide veled, régi kardunk! dr. Horváth Géza 5,700 Ft 5 130 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^