A Szombaton feladott küldeményeket a GLS Hétfőn kézbesíti!

Politika

Daniel Estulin - Összeesküvés

Összeesküvés

Daniel Estulin

A Bilderberg Klub Igaz Története

Könyv
Alexandra kiadó, 2008
296 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789633706862
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Daniel Estulin - Összeesküvés
Daniel Estulin - Összeesküvés
Daniel Estulin - Összeesküvés
Daniel Estulin - Összeesküvés
Daniel Estulin - Összeesküvés
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 5 500 Ft
Internetes ár: 5 500 Ft
Ez a mű tényfeltáró kötet a világot irányító titkos társaságról.

• Léteznek-e titkos társaságok, amelyek a háttérből irányítják a politikát?
• Lehetséges-e, hogy bizonyos személyek egyenlőbbek másoknál csak azért, mert sok pénzük van?
• Vannak-e összefonódások a bankrendszer, a multinacionális vállalatok és a politikai közszereplők között?

A szerző mindhárom kérdésre igennel felel.

Könyve kétségbevonhatatlan bizonyítékokkal szolgál a Bilderberg-csoport létezéséről: belső források, bizalmas dokumentumok segítségével leplezi le a XX. század egyik legtitokzatosabb érdekszövetségét, amely minden évben más helyszínen, de azonos titoktartással rendezi meg az összejöveteleit.

Tényfeltáró könyve izgalmas olvasmány lehet mindenki számára, aki be kíván pillantani korunk nagypolitikai kulisszái mögé.

*
Az „Összeesküvés” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akiket érdekel a „Bilderberg Klub Igaz Története”. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 5 500 Ft
Internetes ár: 5 500 Ft
A magyarok harmadik útja - 1956 Drábik János 2,999 Ft 2 700 Ft
A rendszerváltás igaz története Hernádi Tibor 4,000 Ft 3 600 Ft
Világzsákutca Drábik János 3,000 Ft 2 700 Ft
Cinq-Mars összeesküvése Alfred de Vigny 3,650 Ft 3 285 Ft
A nagy összeesküvés Drábik János 4,500 Ft 4 050 Ft
Összeesküvés Daniel Estulin 5,500 Ft 4 950 Ft
A kormánybuktatások kézikönyve I. Peter Sheldon Drábik János 3,990 Ft 3 591 Ft
Titkos földalatti bázisok Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Jézus titkos élete Hihetetlen Magazin 1,495 Ft 1 346 Ft
David Icke - Emberi faj emelkedj fel David Icke 9,995 Ft 8 996 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^