Antropológia, Őstörténet

Varga Géza - A székelység eredete

A székelység eredete

Varga Géza

A honfoglalók könyvtárai - székely rovásjelek hun tárgyakon és más tanulmányok

Könyv
Írástörténeti Kutató Intézet kiadó, 2001
349 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789632171791
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Varga Géza - Magyar hieroglif írás
Varga Géza - A székelység eredete
Varga Géza - Így írtok ti magyar őstörténetet
Varga Géza - A finnugor elmélet alkonya
Varga Géza - Mandics György róvott múltja
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 000 Ft
Internetes ár: 3 400 Ft
Bevezető:
Tudományos irodalmunkban kevés kérdés keltett oly sok vitát, mint a székelyek hun eredete. Hunfalvy és követői (pl. Kristó Gyula) megosztották a tudományos közvéleményt, de nem mutatják meg, hová tűntek az erdélyi szkíták, hunok és avarok, s nem sikerült megmagyarázniuk a székelyek eredetét sem.

A kötet új felismerések (pl. székely rovásfeliratot hordozó hun tárgyak) segítségével alátámasztja a magyar krónikák állításait. Megtudjuk, ki lehetett Csaba királyfi (s a források miért tartják őt 108 évesnek).

A kötet tartalmazza a szerző további 20 tanulmányát is.
*
TARTALOM:

A SZÉKELYSÉG EREDETE:

BEVEZETŐ: – Mi újat mondhat e mű? – Miért kell a székelyek eredetéről hipotéziseket gyártani? – A székely-kérdés magja;

FORRÁSOK: – Anonymus – Nemzeti Krónika – Tarih-i Üngürüsz - Madzsar Tarihi – Bonfini – Ipolyi

A FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSE: – A szájhagyomány megbízhatósága – Hunfalvy arczul verte Kliót – Egyezések és eltérések;

SZÉKELYEK: – Mai nyelvük – A székelyek eredeti nyelvéről - Elő- és utóvéd szerepük – Intézményeik – Székely karakter – A székely népnév;

A SZÉKELY TÖRTÉNET SZEREPLŐI: – Hunok – A hun nyelv – Avarok – Kazárok, azaz kavarok – Kazárok, azaz szabírok – Kazárok, azaz heftaliták – Blakok, vagy vlahok? – Csaba királyfi – Aladár;

A SZÉKELY TÖRTÉNET HELYSZINEI: – Az áttelepítés elmélet – Atilla városa – Csigle mezeje – Az Erdély etimológiája – A székelyek Erdélyben;

ERDÉLY TÖRTÉNETE: – A szkíta kor – A hun kor – Gepidia – A longobárdok – Az avar kor – Bolgárok – A magyar honfoglalás;

A SZÉKELY ROVÁSÍRÁS: – Rovásírásunk türk eredetéről – Rovásírás Nyugat- és Dél-Dunántúlon – Székely rovásírás a hunoknál és az avaroknál;

ÖSSZEFOGLALÁS - IRODALOM
A HONFOGLALÓK KÖNYVTÁRAI

A történelmi irodalom Magyarországon a kezdetektől 1241-ig 171 – Történetírás a kőkorszak viszonyai közepette 173 – Történetírás a sztyeppi népeknél 175 – Sztyeppi évkönyvek Anonymusnál 178 – Bonfini a magyarok évkönyveiről 179 – Rovásírásos kötetek Európában 180 – A hun könyvek külalakja 182 – Nyelvünk tanúsága 184 – Királylisták rokonsága 184 – Az „ősgeszta” hipotézis tarthatatlansága 185 – Irodalom 186

SZÉKELY ROVÁSJELEK HUN TÁRGYAKON
BEVEZETŐ

HUN ÍRÁS A FORRÁSOKBAN: – Kínai kútfők – Johannes Chrysostomos – Priszkosz rétor – Jordanes püspök – Zacharias rétor – Prokopiusz;

HUN ÍRÁSHASZNÁLATRA UTALÓ KÖRÜLMÉNYEK: – Egy neolitikus tál jelei Kínából – Kínai források szienpi könyvekről – Mongóliai sziklák jelképei – A koreai Szilla-dinasztia egyik koronája – Az ivolgai hun pecsétnyomó – Teknős alakú kínai világmodell – Őshorezmi sziklajelek – A székely és a türk írás kapcsolata – Az obi-ugor nemzetségjelek szimbólumai – A germán rúnaírás keleti kapcsolatai – Az avar és a frank írás kapcsolata – A szláv és a székely jelek kapcsolata – A székely rovásírás eredeti elnevezése;

HUN HIEROGLIFÁK: – A kazakisztáni csontlemez – A szeged-nagyszéksósi zabladísz – Hun csatok – Hun szíjvégek – A sopronkőhidai sótartó – A Nimród tamga hun és magyar változatai – A nagyszentmiklósi kincs – A regölyi ezüstcsat – A regölyi arany karperec – A szilágysomlyói fibulák – A szilágysomlyói boglárok – Az apahidai aranylemezek – A Szent Korona hieroglifái;

HUN BETŰÍRÁS: – A budapesti, cikáda alakú bronzdísz – A tolna megyei súlysorozat

A HUN ÍRÁS JELLEGE

IRODALOM

A BODROG-ALSÓBŰ KONFERENCIA
ETELKÖZ ÉS LEVÉDIA HATÁRAI
ÁRPÁD ÚTJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN
MAGYAR NYELVEMLÉK A SEUSO-KINCSEN
A HALÁLBA HURCOLT LEÁNY BALLADÁJA
A KÖRMENDI KINCS GYŰRŰJE
A MAGYAR NÉPNÉVRŐL
MAGYAROK A SZLÁV ÍRÁSBELISÉG BÖLCSŐJÉNÉL
A VASORRÚ BÁBA FÉNYKÉPE
ÍGY ÍRTOK TI A FINNUGOR ŐSMŰVELTSÉGRŐL
MIT ÜZENNEK A HONFOGLALÓK
AZ ÍRÁS KEZDETEIRŐL
ROVÁSÍRÁSUNK MEGÚJÍTÁSÁRÓL
A FRANKFURTI BOTRÁNY
SZENT ISTVÁN ÉS A ROVÁSÍRÁS
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 000 Ft
Internetes ár: 3 400 Ft
Kiáltvány az Értelemhez Kapu Váry Jutas 1,800 Ft 1 620 Ft
Jogéletünk őstörténete Szádeczky Kardoss Irma 4,800 Ft 4 320 Ft
Gábriel arkangyal Doreen Virtue 2,790 Ft 2 511 Ft
Az új ember Mary Rodwell 5,990 Ft 5 391 Ft
Rovás olvasókönyv Szondi Miklós 700 Ft 630 Ft
Közmondások, szólások Zrínyi Miklós írásaiban Paczolay Gyula 2,990 Ft 2 691 Ft
Báró Eötvös József igéi Nagy Dorisz szerk. 1,990 Ft 1 791 Ft
A magas mágia dogmája és rituáléja Eliphas Lévi 3,900 Ft 3 510 Ft
Székely népmesék Kriza János 2,990 Ft 2 691 Ft
SEMATO Tóth János 3,200 Ft 2 880 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^