Verses Szentírás-Könyv-Magyarországért Kulturális Egyesület-Magyar Menedék Könyvesház

Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
 - Verses Szentírás

Verses Szentírás

Könyv
Magyarországért Kulturális Egyesület kiadó, 2008
648 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789630654654
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Bolti ár: 12 000 Ft
Megtakarítás: 0%
Online ár: 12 000 Ft
Töltse ki az űrlapot
1 2 3 4 5
5.0 (1 vélemény alapján)
Leírás
Sokunk örömére ismét megjelent Varga Lajos jászárokszállási szentember Verses Szentírása.

Ezúttal teljes terjedelmében, hasonmás kiadásban, azokkal a színes képekkel, amelyek az 1920-as években tervezett német nyelvű kiadáshoz készültek.

A magyar bibliakiadások sorában külön helye és története van a verses formában átírt Bibliának, népszerű nevén a Verses Szentírásnak. Első alkalommal 1899-ben jelent meg ez a maga nemében páratlan mű az Egri Nyomda Rt. kiadásában.

A több kiadást megért mű 1932-ig több tízezer példányban fogyott el, ma már legnagyobb könyvtárainkban sem lelhető fel, kuriózumnak számít.

A Verses Szentírás, amely féltett kincsként nemzedékről nemzedékre öröklődött, népünk vallásos érzületének táplálója volt, a jász, a matyó és a palócvidék öregjeinél a mai napig is az.

A verses formában írt, érzelmi telítettségű történetek önkéntelen, behízelgő módon lopódznak az emberek szívébe. A rendkívül gazdag szókincsű, némely részében megdöbbentő leleményességű Verses Szentírás irodalmi értékrendje messze kiemelkedik kora bárminő ilyen jellegű kísérletei közül.

Vélemények a Verses Szentírásról:

Bálint Sándor professzor:
„a szerző stílusát, versírói gyakorlatát már erősen befolyásolta kora népies hitbuzgalmi folyóiratainak finomkodó szentimentalizmusa, de még sokat megőrzött a népköltészet meleg közvetlenségéből, képszerűségéből, a régimódi kántorpoézis kenetességéből, de a vőfélyversezetek pattogó ritmusából is...”

Bán Imre professzor:
„Varga Bibliája kimeríthetetlen kincsestár”

Dr. Antalóczy Lajos pápai prelátus, érseki könyvtárigazgató:
„Nem csupán az idősebbeknek, de a lelki haszon reményében bizalommal ajánljuk ezeket a lapokat a fiataloknak is, annak ellenére, hogy a képi tömegkommunikáció s a nyomtatott irodalom egész arzenálja árasztja el a világunkat. A Verses Szentírás rendkívül hatékony segítséget tud nyújtani a szétszórt magyarságnak is, hogy ápolják és megőrizzék a nyelvi, szellemi és lelki kultúrájukat.

Ezen lapokat olvasva hátha megszólalnak a szívekben az igazi emberi értékek húrjai, s az istenhit, a hazaszeretet, az áldozat, a hősiesség példái vágyat ébresztenek a lelkekben.

Ezen építő és megtartó értékek szükségesek az emberi élet teljességéhez. Ha nyitott lélekkel vesszük kézbe ezt a kiadványt, minden tekintetben hasznunkra lehet.

Katartikus hatásával nemesítheti a szívet és lelket, szebbé és tartalmasabbá teheti az életünket.”

*
A „Verses Szentírás” című ezen kiadványt a verses formában írt, érzelmi telítettségű biblia kiadást szívesen forgató olvasóinknak ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Vélemények
Szállítás és fizetés