Hagyomány

Váczy Péter - A szimbolikus államszemlélet kora Magyarországon

A szimbolikus államszemlélet kora Magyarországon

Váczy Péter

Könyv
Attraktor kiadó, 2004
183 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9789639580251
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Váczy Péter - A hunok Európában
Váczy Péter - A szimbolikus államszemlélet kora Magyarországon
Váczy Péter - A hunok Európában
Váczy Péter - A szimbolikus államszemlélet kora Magyarországon
Váczy Péter - A hunok Európában
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 615 Ft
Az Attraktor Kiadó ezen sorozatában a magyar polgári történetírás legjelesebb - új kiadásban nem hozzáférhető - munkáit kívánta ismételt megjelentetéssel a szélesebb közönség számára megismerhetővé tenni.

Azokat az írásokat érinti, amelyeket a II. világháború után nem az adott tudományterület változásának önmozgása, hanem a direkt politikai akarat iktatott ki a tudományos közgondolkodásból, az egyetemi tananyagokból és az érdeklődő nagyközönség látóköréből.

A megjelentetendő írások témakörében a legtöbb esetben újabb feldolgozások is születtek, de a történettudományban is vannak állandó, örök értékű művek, amelyek időszerűségét nem érinti egy-egy részletük (netán egész témakörük) későbbi, mégoly korszerű feldolgozásának megjelenése.

A Kiadó úgy gondolja, hogy a magyar történetírás utóbbi évtizedeiben túl sokáig volt hegemón helyzetben egyetlen ideológia ahhoz, hogy lemondhassunk a XIX. század utolsó és a XX. század első évtizedeinek gondolati sokszínűségét tükröző munkákról.

*
„A Szimbolikus Államszemlélet Kora Magyarországon” című ezen kiadványt az állammal, államszemlélettel, szimbolikus államszemlélettel foglalkozni kívánó, ezen gondolatkörök iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 615 Ft
Mozaikok Karácsony András 3,900 Ft 3 510 Ft
Mint magyar hazámnak hű fiai Vertel Beatrix - Püspöki Apor 7,800 Ft 7 020 Ft
Kanyarok után a pápai trónon Rónay Tamás 2,940 Ft 2 646 Ft
A magyar nép védelmében ANTIKVÁR Péterváry Miklós 3,990 Ft 3 591 Ft
4% univerzum Richard Panek 3,950 Ft 3 555 Ft
Magyarország 1000 éves ereklyéi Petneházy István 3,200 Ft 2 880 Ft
Az összmagyar eszme Bartis Ferenc 2,800 Ft 2 520 Ft
Frank Júlia konyhája - Tészták sütve, főzve Frank Júlia 1,600 Ft 1 440 Ft
III/III-as történelmi olvasókönyv 2 rész Kahler Frigyes 3,200 Ft 2 880 Ft
A beavatásról Rudolf Steiner 3,100 Ft 2 790 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^