A Ma feladott küldeményeket a GLS holnap, azaz szombaton kézbesíti!

Filozófia

Asztalos Miklós - A korszerű nemzeti eszme

A korszerű nemzeti eszme

Asztalos Miklós

Historia Incognita -

Könyv
Attraktor kiadó, 2004
235 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9789639580183
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Asztalos Miklós - A korszerű nemzeti eszme
Asztalos Miklós - A magyar nagyhatalom I-II.
Asztalos Miklós - Alibi
Asztalos Miklós - A korszerű nemzeti eszme
Asztalos Miklós - A magyar nagyhatalom I-II.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 400 Ft
Internetes ár: 2 890 Ft
A XX. századra vonatkozóan a magyar történettudomány elfeledett munkáit bemutató sorozatnak ez a kötete két írást tartalmaz:

• Első a XX. század első felének nemzetfogalmait ismerteti,

• míg a második rész a magyarországi nemzetiségtörténet rövid összefoglalását adja, a honfoglalástól Trianonig, különös tekintettel a XIX. század nemzetiségi mozgalmaira.
*
Ennek megfelelően a kötet TARTALMA:

A KORSZERŰ NEMZETI ESZME:
- A nemzeti gondolat előtérbe jutása;
- Felfogások a nemzet és a nacionalizmus fogalmáról;
- A nacionalizmus szerepe napjainkban;
- Törekvések a nacionalizmus tartalmának megváltoztatására;
- A korszerű magyar nacionalizmus;
JEGYZETEK

A NEMZETISÉGEK TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON:
- A nemzetiségek beköltözése - A monarchia kialakulása;
- A nemzeti öntudatosodás kezdetei;
- Az első megpróbáltatás évtizedei;
- A dualizmus csődje;
- Az összeomlás;
- Az új államok csődje;
UTÓSZÓ: Irodalom, A kiadó utószava;
*
ASZTALOS MIKLÓS szerző (Budapest, 1899. július 28. – Körösladány, 1986. február 23.) író, történész.

Jogi és bölcseleti tanulmányait a kolozsvári, budapesti és a pécsi egyetemeken végezte. Bölcsészdoktorátust 1922-ben szerzett Pécsett. 1930-tól az Országos Széchényi Könyvtár könyvtárosa volt, majd a Miniszterelnöki Hivatal kisebbségekkel foglalkozó szakértője lett, amellett a Könyvtári Szemle című lap egyik szerkesztője is volt. 1925-ben egyik alapítója, egyben elnöke lett a Bartha Miklós Társaságnak, Szász Bélával közösen szerkesztette és jelentette meg a társaság évkönyvét. Vezető szerepet töltött be az Erdélyi Férfiak Egyesülete Jancsó Benedek Társasága irányításában is. Az 1940-es évek első felében több más önálló filmforgatókönyvet is írt.

A második világháború után az állásából elmozdították, mivel osztályellenséggé nyilvánították, publikálni haláláig nem engedték. 1951-ben kitelepítették Kőrösladányba, ahol később haláláig a Művelődési Házban dolgozott. Hagyatékát az Országos Széchényi Könyvtár őrzi.

*
„A Korszerű Nemzeti Eszme” című ezen kiadványt, amelynek eredeti kiadása 1933-ban és 1934-ben volt, a fenti tartalom szerinti két írásának témái iránt érdeklődő, történelmet kedvelő olvasóinknak ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 400 Ft
Internetes ár: 2 890 Ft
Feng Shui - Út a sikerhez Lillian Too 4,990 Ft 4 491 Ft
Mesék testvérekről testvéreknek Boldizsár Ildikó 2,990 Ft 2 691 Ft
Magyarország külpolitikája 896-1919 Herczegh Géza 4,200 Ft 3 780 Ft
Magyarok csillaga Makkai Sándor 3,290 Ft 2 961 Ft
Jelvény és jelentés. Utóhang. Sereghajtók Márai Sándor 2,990 Ft 2 691 Ft
El ne add az ősi házat CD Transylmania 5,500 Ft 4 950 Ft
A magyar nyelvtörténet kézikönyve Kiss Jenő és Pusztai Ferenc 6,990 Ft 6 291 Ft
Napúton Gönczi Tamás 5,500 Ft 4 950 Ft
A globalizáció hiénái Összeesküvés elméletek sorozat 1,399 Ft 1 260 Ft
Ezeréves haláltusa Homonnay Ottó János 2,100 Ft 1 890 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^