Filozófia

Raymond Wilson Chambers - Morus Szent Tamás

Morus Szent Tamás

Raymond Wilson Chambers

Könyv
Kairosz kiadó, 2008
375 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789636621810
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Raymond Wilson Chambers - Morus Szent Tamás
Raymond Wilson Chambers - Morus Szent Tamás
Raymond Wilson Chambers - Morus Szent Tamás
Raymond Wilson Chambers - Morus Szent Tamás
Raymond Wilson Chambers - Morus Szent Tamás
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 800 Ft
Internetes ár: 3 230 Ft
THOMAS MORE életét elbeszélni nem könnyű feladat.

Erasmus nem érezte hivatottnak magát Morus sokrétű jellemének megrajzolására; s ha e szubtilis, hatalmas elme nem vállalkozott erre, a mai életrajzíró joggal érezheti úgy, hogy túl nagy fába vágja a fejszéjét.

A világ angol nyelven beszélő részén és ennek határain túl is azok, akiknek a hitéért szenvedett, a szentté avatott Thomas More életének és halálának világos az értelme.

• De vajon mi az értelme Morus életének és halálának azok számára, akik nem tartoznak ebbe az akolba?

Ez a könyv megkísérli, hogy válaszoljon erre a kérdésre, és megkísérli More-t nemcsak mártírként leírni (mert kétségtelenül az volt), hanem nagy angol államférfiként is.

Kora önös zsarnoksága közepette nem méltatták az érdeme szerint Morus nagyszerű előrelátását; pedig a szavai, tettei és szenvedései egész életében következetesen olyan elveken alapultak, amelyek túlélték őt.

*
More-t megölték, de ezeknek az elveknek végül is győzedelmeskedniük kell. „Ha nem győzedelmeskednek, az európai civilizáció pusztulásra van ítélve”...
*
2013. február 7-én 535 éve született MORUS TAMÁS angol filozófus. Ha a ma virágzó államokat szemlélem... úgy tűnik nékem, hogy nem egyebek a gazdagok összeesküvésénél, akik ugyan az állam nevében és jogcímén lépnek föl, de a maguk haszna érdekében... - ez az idézet nem egy mai politikai szónoklatból, hanem Morus Tamás Utópia című könyvéből származik, s ez két dolgot is bizonyít: egyrészt, hogy Sir Thomas More örökérvényű gondolatokkal ajándékozta meg az emberiséget, másfelől pedig, hogy az államok vezetői fél évezred alatt sem változtak semmit.

Ha bárki azonban azt gondolná, hogy Morus Tamásnak szegény nincstelenként születtek efféle gondolatai, téved. Hősünk ugyanis a rettegett VIII. Henrik király egyik legbefolyásosabb tanácsadója, Anglia kancellárja volt, így bőven szerzett személyes tapasztalatokat, miként kell eljárniuk a hatalmasságoknak, hogy a szegények munkáját a lehető legcsekélyebb áron megszerezhessék és kihasználhassák.

Nem volt valami nagy véleménnyel a gazdagokról, ugyanakkor azonban hűen szolgálta királyát, s ez a meghasonlás igencsak megviselte. VIII. Henrik nagyon tisztelte, biztosította például arról, hogy lelkiismereti szabadságát tiszteletben tartja. Morus Tamás lelkiismeretével végül a király válása nem fért össze. Lemondott minden tisztségéről, visszavonult az udvari élettől, de a hirtelen haragú Henrik nem tudta megbocsátani neki az árulását. S miután Morus a legnagyobb nyomásra sem volt hajlandó hivatalosnak elismerni Henrik válását első feleségétől, Aragóniai Katalintól, a király a Towerbe hurcoltatta.

Végül a humanizmus nagy alakját egy pitiánernek tűnő válás ürügyén nyilvánították felségsértőnek. Az ítélet ezek után természetesen halál volt, így Morus Tamás élete a vérpadon ért véget.
(Kalendárium Press)

*
A „Morus Szent Tamás” című ezen kiadványt a SZENT életének és erőszakos halálának értelmét kutató, arra a mai ismereteinkkel választ kereső olvasóinknak ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 800 Ft
Internetes ár: 3 230 Ft
Autonómiák Magyarországon I-II-III. Gergely Jenő szerk. 12,000 Ft 10 800 Ft
A szférák Szabó Judit 2,950 Ft 2 655 Ft
A megbízható férfi Bedő Imre 3,500 Ft 3 150 Ft
Világnak Virága - Tél Czárán Eszter 8,990 Ft 8 091 Ft
Az élő rovás 2. kiadás Rumi Tamás 1,890 Ft 1 701 Ft
Honfoglalások kora (Kr.e. 2200 - Kr.u. 1250) Mesterházy Zsolt 1,500 Ft 1 350 Ft
Makk Károly nyomában Gyöngyösi Zoltán 5,460 Ft 4 914 Ft
Ősi Magyarország Grandpierre Attila 7,500 Ft 6 750 Ft
Bábel Frei Tamás 4,699 Ft 4 230 Ft
Hunyadi 9. - Isten árnyéka Bán Mór 3,499 Ft 3 150 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^