Antropológia, Őstörténet

Dibáczi Enikő - Yotengrit - oktatóknak és oktatandóknak

Yotengrit - oktatóknak és oktatandóknak

Dibáczi Enikő

Máté Imre Yotengrit c. művei alapján -

Könyv
Püski kiadó, 2008
182 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789639592773
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Dibáczi Enikő - Yotengrit - oktatóknak és oktatandóknak
Dibáczi Enikő - Yotengrit - oktatóknak és oktatandóknak
Dibáczi Enikő - Yotengrit - oktatóknak és oktatandóknak
Dibáczi Enikő - Yotengrit - oktatóknak és oktatandóknak
Dibáczi Enikő - Yotengrit - oktatóknak és oktatandóknak
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 600 Ft
Internetes ár: 2 600 Ft
„Ez a könyv azért jött létre, hogy a rábaközi Tudók hagyatéka, a valaha BÜÜN-nek nevezett vallás - ez az eredetileg az élet minden fontos területére kiterjedő teljes világkép - szélesebb körben ismerté váljon.

Szándékom ezt az ősi magyar hagyományt megismertetni, legfőképpen a tizenéves korosztállyal. Így ez a mű elsősorban nekik szól.

Ennek a könyvnek az alapja Máté Imre Yotengrit munkája, sokat idézek belőle, elsősorban a gyermekeknek válogatva. A felépítés tudatos, meghatározott sorrendet követ, segíti lépésről lépésre a haladást.

Igyekeztem önálló gondolkodásra serkentő kérdéseket, és művészeti tevékenységre (ének, vers, rajz) felhívó gyakorlati feladatokat egyaránt szerepeltetni. Így elérhető, hogy az ész és a szív útján párhuzamosan haladva, a megértés és a befogadás teljesebb legyen.

Célom, hogy ez az ősi tudás így újra életre keljen, mozgósítva ezzel a népünket segítő energiákat. Nem visszatérni szeretnénk a múltba, hanem erőt, tudást, emberi tartást kívánunk meríteni onnan”.
*
MÁTÉ IMRE (Maglóca, /Győr-Moson-Sopron megye/ 1934. december 11. – 2012. június 16.) magyar költő, író, irodalom- és műkritikus, publicista, vallási elöljáró. Csornán érettségizett 1953-ban. Egyetemi tanulmányok: Magyar nyelv és irodalom, történelem, finnugor nyelvészet, néprajz. Tanulmányi színhelyek: Budapest, Göttingen, München. A nyelv és irodalomtudomány magisztere. Főleg a líra és szatíra műfajában alkotott.

Az '56-os forradalom kitörésének első órájától fegyveres harcos, a Nemzetőrség keretében egy fegyveres csapat irányítója. 1956. november 12-én emigrálni kényszerült. Rövid ausztriai tartózkodás után Németországba ment és Münchenben telepedett le. Göttingenben és Münchenben tanulmányait néprajzzal, illetve germanisztikával egészítette ki. A Szabad Európa Rádiónak külső munkatársa volt...

*
Mindezeknek megfelelően a „Yotengrit - Oktatóknak és Oktatandóknak” című ezen kiadványt a Yotengrit előző köteteit már ismerő, az ősi tudást újra életre kelteni akaró, a múltból erőt, tudást és emberi tartást meríteni kívánó olvasóinknak ajánljuk.
*
Ajánlott még a Yotengrit előző kötetei:

Yotengrit 1.
Yotengrit 2.
Yotengrit 3.
Yotengrit 4.
Yotengrit - oktatóknak és oktatandóknak
*
Ajánljuk mellé:

A magyar ősemlékezet és az Arvisura világkép. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 600 Ft
Internetes ár: 2 600 Ft
Busidó Nitobe Inazo 2,400 Ft 2 160 Ft
Szép álmokat, gyerekek! Annette Kast-Zahn - Hartmut Morgenroth 2,999 Ft 2 700 Ft
Az érzékfeletti ember antropozófiai megvilágításban Rudolf Steiner 2,700 Ft 2 430 Ft
Pogány magyarság Keresztény magyarság Deér József 2,400 Ft 2 160 Ft
Hősök naptára 1914-1916 Illésfalvi Péter - Maruzs Roland - Szentváry-Lukács János 3,500 Ft 3 150 Ft
Mihály arkangyal korszaka Rudolf Steiner 1,490 Ft 1 341 Ft
A magyarság és más Kárpát-medencei népek etnikai embertani vizsgálata Dr. Henkey Gyula 3,990 Ft 3 591 Ft
Emlékezz mindenre Grandmester Kevin Horsley 3,490 Ft 3 141 Ft
Az 5 szeretetnyelv kamaszokra hangolva Gary Chapman 2,990 Ft 2 691 Ft
Húsvéti tojásdíszítés Gulázsi Aurélia (szerk.) 1,199 Ft 1 080 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^