Antropológia, Őstörténet

Netye Zoltán Pál - Pogányok Mária országában

Pogányok Mária országában

Netye Zoltán Pál

Kereszténység előtti kultuszhelyek Magyarországon és Erdélyben

Könyv
2008
104 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789638741011
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Netye Zoltán Pál - Jaj, de lelkem nem tud felrepülni...
Netye Zoltán Pál - Pogányok Mária országában
Netye Zoltán Pál - Kövek a Pilisben
Netye Zoltán Pál - Jaj, de lelkem nem tud felrepülni...
Netye Zoltán Pál - Pogányok Mária országában
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 520 Ft
A mű egy képes magyar mitológia a magyar pogányságról.

A történész szerző ezen kötetében képekkel, fotókkal támasztja alá a magyar ősvallással foglalkozó elődök, többek között Ipolyi Arnold, Kandra Kabos műveit.

Mondhatni, hogy képes magyar mitológiát szerkesztett. Nem csak a régi kedves témáját, a Pilist járja körül.

De elzarándokol Erdélybe, sőt a nyugat-európai területekre is, hogy bemutassa pogány őseink:

- áldozóhelyeit,
- oltárköveit,
- szent kútjait.

*
„A POGÁNYOK MÁRIA ORSZÁGÁBAN” című ezen kiadványt a MAGYARORSZÁGON és ERDÉLYBEN lévő kereszténység előtti kultuszhelyek iránt érdeklődő, vagy a könyv forgatásával ebben a témában további ismeretek birtokába jutni akaró olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 520 Ft
A német újrafegyverkezés és a hidegháború 1945-1969 Maruzsa Zoltán 2,700 Ft 2 430 Ft
Mérföldkövek a magyar őstörténetben Veres Péter 1,490 Ft 1 341 Ft
Ezt főztük ki Európának Győri Enikő Bakos Piroska Gál Helga 2,980 Ft 2 682 Ft
Mindennap hazajöttem Szabó Ferenc 1,500 Ft 1 350 Ft
Magyarország a kereszt árnyékában Marton Veronika 2,990 Ft 2 691 Ft
Egy ország halt vele - Hunyadi Mátyás király tiszteletére Koltay Gábor 4,400 Ft 3 960 Ft
Migráns-sokk Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Nepáli rokonaink a magarok és a gurungok Dr. Pázmány Péter 3,980 Ft 3 582 Ft
Népvándorlás Vaclav Klaus - Jirí Weigl 2,990 Ft 2 691 Ft
Hogyan gyűjtöttek elődeink? Hála József 2,990 Ft 2 691 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^