Hagyomány

Dr. Hosszú Gábor - Rumi Tamás - Sípos László - Az élő rovás

Az élő rovás

Dr. Hosszú Gábor - Rumi Tamás - Sípos László

Nemzeti írásunk a szabványosítás útján

Könyv
Rovás Info kiadó, 2008
ISBN 9789638796714
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Dr. Hosszú Gábor - Rumi Tamás - Sípos László - Az élő rovás
Dr. Hosszú Gábor - Rumi Tamás - Sípos László - Az élő rovás
Dr. Hosszú Gábor - Rumi Tamás - Sípos László - Az élő rovás
Dr. Hosszú Gábor - Rumi Tamás - Sípos László - Az élő rovás
Dr. Hosszú Gábor - Rumi Tamás - Sípos László - Az élő rovás
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 950 Ft
Internetes ár: 2 655 Ft
A székely-magyar rovásírás ügye túllépett a Kárpát-medencén, a nagyvilág szeme elé készül.

A mára százezres nagyságrendűvé gyarapodott rovásírók közössége elhatározta, hogy Európa élő és a való életben használt írásai közül utolsóként, nemzeti írásunkat is az általános számítástechnikai alkalmazás feltételét jelentő Unicode szabvány részévé emeli.

Ennek a folyamatnak lépéseként a könyv szerkesztői a rovásírást gyakorlókat, kutatókat és oktatókat nemzetközi tanácskozásra hívták össze, ahol a közösség a Dr. Hosszú Gábor által vezetett szabványosítási munka támogatása mellett döntött.

A könyvben a tanácskozáshoz vezető útról, a tanácskozás eredményeiről, a rovásírás érdekességeiről, valamint a benyújtott szabvány-tervezetről olvashatnak a nemzeti írásunk iránt érdeklődők. A könyv nem csupán érdekfeszítő olvasmány, hanem egyben meghívás az olvasó részére a székely-magyar rovásírás jövőjébe vezető közös útra is.

A székely-magyar rovásírás az emberiség egyetemes kulturális örökségének része, egy ősi civilizáció szellemi terméke, amelyet a magyarok és elődeik hoztak létre a történelmi időkben. Eredete, kialakulása és más írásokkal való rokonsága a mai napig a tudományos kutatás tárgya, a kutatók és a rovásírók köreiben elméletek sokasága létezik ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Az azonban kétséget kizáróan tárgyi emlékekkel bizonyított, hogy a IX. századi magyarok a saját nyelvükön kiterjedten alkalmazták a rovásírást, ami a több évszázaddal korábbi időtől való használatra enged következtetni.

Európa legtöbb országához hasonlóan a XI. századtól kezdve a Magyar Királyságban is a latin nyelv és latin írásjegyek váltak meghatározóvá a hivatalos államigazgatási és egyházi írásbeliségben. Ennek ellenére a rovásírás a mai napig folyamatos használatban maradt a magyar nyelvterület egyes részein, az egyszerű pásztornéptől és a székely fafaragóktól kezdve a nemességen át a papságig, sőt koronként titkosírásként is szolgált.

A rovásírás azonban nemcsak túlélte a középkori és újkori történelem viharait, hanem közben szüntelenül fejlődött, a közelmúlt néhány évtizedében pedig példa nélküli népszerűséget elérve alkalmazkodott a jelenkori igényekhez is.

Ma már könyvek, újságok és honlapok jelennek meg székely-magyar rovásírással, képzőművészeti alkotások, formatervezési megoldások és köztéri feliratok alkalmazzák, valamint az elhivatott tanítóknak köszönhetően a gyermekek tízezrei tanulják a nemzeti írást. A székely-magyar rovásírást értők, kedvelők évről-évre gyarapodó tábora mára százezres nagyságrendűvé vált, amely szükségszerűvé tette a nemzeti írás korszerű alkalmazási feltételeinek megteremtését.

Ennek a folyamatnak a részei:

• a formai egységesítés,
• az írásszabályok korszerűsítése,
• valamint a műszaki szabványosítás,
amelyet a rovásírók közösségi alkotás keretében valósítanak meg, - ahogyan tették azt őseik is az írás megőrzése és fejlesztése során.

Ez a könyv ennek a hagyományőrző alkotómunkának az egyik állomását mutatja be: a székely-magyar rovásírók közössége összegyűlt Gödöllőn 2008. október 4-én az „Élő Rovás” tanácskozásra, hogy a számítástechnika világába emelje a magyarul beszélők nemzeti írását. Európa élő és ténylegesen használatban lévő írásai közül utolsóként már csak a székely-magyar rovásírás nem része az általános számítástechnikai alkalmazás feltételét jelentő UNICODE szabványnak, ezért az interneten és a való életben szerveződő Magyar Rovásírók Közössége, Dr. Hosszú Gábor vezetésével hivatalosan is benyújtotta a könyvben megtalálható N3527 számú szabványtervezetet.

A közösség határozott célja, hogy a lehető legszélesebb egyetértéssel mihamarabb elérje a nemzeti írás szabványba emelését, amelyhez ezúttal kéri a Tisztelt Olvasó támogatását is.

A könyv szerzői úgy vélik, hogy a székely-magyar rovásírás az ősök csodálatos kincse, bűvös hagyatéka a mindenkori utódok számára, amelyet kellő tisztelettel és alázattal a kor igényeihez alakítva kötelesség továbbadni. Ez különösen ma időszerű, hiszen a nemzeti írás gondolat- és képvilága, valamint a magyar nyelvvel és a magyar műveltség szinte minden területével való szerves kapcsolata révén az egyik kulcs lehet az annyira áhított magyar szellemi megújuláshoz.
(Forrás: HunHir)

*
Az élő rovás” című ezen kiadványt a nemzeti írás szabványba emelésének igényével a könyv forgatása közben is remélhetőleg azonosulni kívánó, a rovásjeleket ismerő vagy megtanulni akaró olvasóink figyelmébe ajánljuk.
*
Ajánlott még:

Rovás-kártya - Rakd párba a madarakat és a betűket.
Rovás alapismeretek.
Hét meg hét magyar népmese - rovásírással.
Körök és korok.
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 950 Ft
Internetes ár: 2 655 Ft
A teljes Holt-tengeri tekercsek Michael O. Wise 7,990 Ft 7 191 Ft
Az idegenlégió Margitay Richárd Margitay Zsolt 990 Ft 891 Ft
Mindörökké, Erdély Szervátiusz Tibor 1,500 Ft 1 350 Ft
Marton László - Összpróba Orosz Ildikó 3,950 Ft 3 555 Ft
Nagy Lajos 1326-1382 Pór Antal 4,700 Ft 4 230 Ft
Arvisura (igazszólás) I-II. Paál Zoltán 9,990 Ft 8 991 Ft
Magyar csillagok Pomogáts Béla 6,000 Ft 5 400 Ft
A halasi rováspálcák Szondi Miklós 1,500 Ft 1 350 Ft
Az özvegyégetés Kovács Gábor 2,600 Ft 2 340 Ft
Rákóczi és a kurucok nyomában 4,990 Ft 4 491 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^