Újdonság

Faragó Imre - A magyar környezet atlasza - TANULMÁNY KÖTET

A magyar környezet atlasza - TANULMÁNY KÖTET

Faragó Imre

A Kárpát-térség táj- és vízrajza

Könyv
Rovás Info kiadó, 2017
84 oldal, Puha kötésű A4 méret
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Faragó Imre - A székely nemzet atlasza
Faragó Imre - Helynévrégészet 1.
Faragó Imre - A magyar környezet atlasza
Faragó Imre - Helynévrégészet 2.
Faragó Imre - Életcserepek
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 600 Ft
Internetes ár: 2 340 Ft
A táj a földfelszín térben lehatárolható, jellegzetes felépítésű és sajátosságú része, a rá jellemző természeti értékekkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultúra jellegzetességeivel együtt, ahol kölcsönhatásban találhatók a természeti erők, és a mesterséges (ember által létrehozott) környezeti elemek.

Ez a kiadvány áttekinti a Kárpát-térség természetföldrajzi nagytájait, felsorolva a besorolt középtájakat, majd második részében a néprajzi és történeti-földrajzi tájakat.

A Kárpát-térség, mint természetföldrajzi tájfogalom a Kárpátok hegyrendszerét, külső kárpáti (hegylábi előterét), a hegységkeret által közrezárt Kárpát-medencevidéket (általánosan a Kárpát-medencét) és az Alpok keleti, legalacsonyabb hegységeit foglalja magában, így területére esik a mai és az egykori Magyarország (nagyrészt a középkori is) teljes területe. Így a Kárpátok és a Kárpát-medencevidék teljes egészében a Kárpát-térség részei, amelyhez hozzá tartozik az Alpok keleti része és a Balkán-félsziget északi része, a Kelet-európai-síkvidék nyugati része, valamint a Duna-Morva-medence.

A kiadvány igen hasznos kiegészítője lehet a földrajzi tanulmányoknak, elősegíti a rendszerben való gondolkodást, geopolitikai szemléletet ad, a táj megismerésére, szeretetére és tiszteletére nevel.
*
A kötetben foglaltakkal az alábbi TARTALOM szerint ismerkedhetnek:

A Táj
I. A KÁRPÁT-TÉRSÉG TERMÉSZETFÖLDRAJZI TÁJRENDSZERE:
• A Kárpáti-medencevidék;
(Duna-Morva-medence - Kisalföld - Alpokalja - Dél-Dunántúl /Dunántúli-dombvidék/ - Alföld /Nagyalföld/ - Dráva-Száva-vidék - Erdélyi-medence)

• A Kárpáti-medencéket elválasztó középhegységek;
(Bakonyerdő - Biharerdő)

• A Kárpátok és részei;
(Északnyugati-Kárpátok - Mátraerdő - Északkeleti-Kárpátok - Keleti-Kárpátok - Kárpátkanyar - Déli-Kárpátok)

• Temes-Szörényi-hegyvidék
Előkárpátok;
(Géta-Előkárpátok - Kárpátkanyari-Előkárpátok - Moldvai-Előkárpátok - Moldvai-dombvidék - Géta-hátság)

• Havasaldöld;

• Kárpátmellék;

II. A KÁRPÁT-TÉRSÉG NÉPRAJZI ÉS TÖRTÉNETI-FÖLDRAJZI TÁJAI:
(Kisalföld. Dunántúl - Alföld - Részek /Partium/ - Temesköz /Bánság/ - Felvidék - Kárpátalja - Máramaros - Erdély - Moldva - Havasalföld - Drávántúl - Szlavónia - Horvátország /Ó-Horvátország/ - Végvidék - Galícia - Bukovina - Morvaország - Alsó-Ausztria - Stájerország)
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 600 Ft
Internetes ár: 2 340 Ft
Nyitás és identitás Martonyi János 3,990 Ft 3 591 Ft
Társadalmi viselkedéstan X.kötet Fiatal felnőttkor Kulturált viselkedéssel a jobb életminőségért. Drexlerné Stanchich Ilona 1,800 Ft 1 620 Ft
Sándor András a szabadgondolkodó Czike lászló 2,200 Ft 1 980 Ft
A felemelkedés rejtélyei David Wilcock 6,990 Ft 6 291 Ft
Őseink Fényvallása Bíró Lajos 5,500 Ft 4 950 Ft
Jókai - Szótár I-II. 5,990 Ft 5 391 Ft
Burma Dobos Katalin - Kálmán András 6,300 Ft 5 670 Ft
A kommunista provokáció diadala Jozef Mackiewicz 2,800 Ft 2 520 Ft
Az aktív időskor művészete Daniela Mari 2,990 Ft 2 691 Ft
Az inkvizíció Petrányi Ferenc 2,200 Ft 1 980 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^