Politika

Paul Bracken - Tűz keleten

Tűz keleten

Paul Bracken

Könyv
2010
346 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9789632169118
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Paul Bracken - Tűz keleten
Paul Bracken - Tűz keleten
Paul Bracken - Tűz keleten
Paul Bracken - Tűz keleten
Paul Bracken - Tűz keleten
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 290 Ft
Internetes ár: 2 961 Ft
PAUL BRACKEN ebben a műben meggyőző érvekkel mutatja be, hogy Európa jövője a hidegháború elmúltával sem hoz számunkra igazi megnyugvást.

„A keleti nukleáris fenyegetés ma pl. több irányú és összetettebb, mint valaha is volt. És terjed, mint a rák”.
(R. James Woolsey, a CIA egykori igazgatója)
*
A szerző nyugtalanító és fontos könyvet írt. Egy olyan időszakban, amelyben Ázsia gondokkal küszködő nemzetei felett az Egyesült Államok a világ oltalmazójának szerepében tűnik fel, a szerző egy folyamatos, komoly és igen lényeges változásra hívja fel a figyelmünket: a katonai-technikai erőegyensúly Ázsia javára történő elmozdulására.

Nem kevesebb, mint nyolc ázsiai ország rendelkezik már atomfegyverekkel, illetve törekszik arra, hogy ezek, valamint az atomtöltetek célba juttatásához szükséges nagyobb hatótávolságú hordozóeszközök birtokába jusson.

A könyvet elméleti stratégák is haszonnal vehetik kézbe, elolvasni azonban leginkább azok számára kötelező, akik Ázsiát eddig csupán óriási kereskedelmi övezetnek tekintették, és soha nem látták át:

- régióinak a belső vetélkedését,
- politikai ambícióit,
- és egyre erősödő katonai képességeit.
(Paul Kennedy, a Nagyhatalmak tündöklése és bukása szerzője)
*
A TŰZ KELETEN rendkívül szakszerű, de a fegyverkezés és a biztonságpolitika megszokott fogalomrendszerén merészen túllépő, érdekfeszítően megírt munka. Merőben új kockázatra mutat rá, amely a bipoláris világhatalmi szerkezet széthullása után keletkezett. Roppant tömegű és robbanóerejű, a teljes földi élet kioltására is alkalmas fegyverzetét az Egyesült Államok és a Szovjetunió szigorúan az ellenőrzése alatt tartotta. A vezetői képesek és hajlandók voltak rá, hogy az ilyen fegyverekkel vívott háború következményeit mérlegeljék.

Ázsia új atomhatalmai esetében azonban fennáll annak a lehetősége, hogy nukleáris fegyvereiket a helyi háborúkban is bevessék, s ez kiszámíthatatlan következményekkel járhat.

A szerző figyelmeztet arra, hogy az erőszak és a háború jellege sok tekintetben átalakulóban van. Új formáival szemben a nagyhatalmak hagyományos katonai eszköztára már nem elég hatékony. E körülmény jelentős változások igényével lép fel a biztonságpolitikában, ám a fegyvergyártást és kereskedelmet kezükben tartó tényezők - az érdekeiket szem előtt tartva - szembehelyezkednek ezzel.

Bracken mindezt megfelelő adatokkal, és a legjobb szakértők írásaiból vett érvekkel, nem kis részben pedig saját, érdekes megfontolásaival tárja elénk; egyszerre ostromolva az olvasót a felzaklató felismerésekkel és a téma horderejéhez méltó, szakszerű felvilágosításokkal.
(Harsányi Iván, történész recenziója /alapján/)

*
A „Tűz Keleten” című ezen kiadványt Ázsia megváltozott katonai helyzetével, a biztonságpolitika újszerű igényével, a fegyvergyártóknak és kereskedőknek a világ békéjére veszélyes érdekeivel stb. foglalkozni akaró, vagy ebben a témakörben a könyv segítségével további információkat szerezni óhajtó olvasóinknak ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 290 Ft
Internetes ár: 2 961 Ft
Férfivá nevelni Eric Davis 3,490 Ft 3 141 Ft
Jóga az ősforrásból Yogiraj Boris Sacharow 2,100 Ft 1 890 Ft
Kiút David Baldacci 3,990 Ft 3 591 Ft
Csák Máté - A trencséni nagyúr Nemere István 3,200 Ft 2 880 Ft
Globális felmelegedés-ipar Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
A kádári Magyarország titkos élete Borvendég Zsuzsanna 2,990 Ft 2 691 Ft
Húsok és húskészítmények Balázs Győző 2,800 Ft 2 520 Ft
Egregorok Mark Stavish 3,990 Ft 3 591 Ft
Harag és elfogultság nélkül Pergel Antal 3,500 Ft 3 150 Ft
Túl az idők jelein Járai Zsigmond Fodor István Parragh László 3,500 Ft 3 150 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^