Antropológia, Őstörténet

Bognár László - Szabírok, a tudás népe

Szabírok, a tudás népe

Bognár László

Táltosok titkos tanítása

Könyv
Farkas Lőrinc Imre kiadó kiadó, 2009
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Bognár László - Az ókori kelet nevelése
Bognár László - Az aranykor tanítása
Bognár László - Szabírok, a tudás népe
Bognár László - Az ókori kelet nevelése
Bognár László - Az aranykor tanítása
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 800 Ft
A szabirok vagy szavirok, talán egy török nyelvű nép voltak az 5. és 6. században. Harmatta János szerint viszont a nevük kelet-iráni szaka eredetű. Egyes elképzelések szerint az Örmény-felföld környékén keresendő az őshazájuk...
*
Mágus-táltosaink a magyar nyelvüket szentként tisztelték, égi eredetűnek tekintették, és úgy gondolták, hogy amíg a magyar nyelv fönnáll, addig a táltosok szent tudása is megmarad.

Az ősi táltosok tudástöredékét a fűvel-fával gyógyító javasasszonyok, az asztrológiai ismereteket tudó alföldi pásztorok örökölték, termékenység-rítusaik pedig a nép hagyományává váltak. Ők lettek a táltosok letéteményesei, falusi életünk gyógyító és csodatévő-természetgyógyász öregjei, akik a tudást ma is Istentől kapják.

Most is itt élnek közöttünk, tanítják és gyógyítják a magyarságot, és óvják a nemzetet. Az ősi táltos tudást új táltosok öröklik. A „fény papjai” ma is harcolnak a nemzetért. Az ősi hagyományokban rejlő erő arra vár, hogy a nemcsak technikailag, de szellemileg is fejlődő ember újra felfedezze azt önmaga gyarapítására.

Ősműveltségünk, ősi tanításaink a tudományok, és főleg a genetika fejlődésével ismét napvilágra kerülhetnek. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 800 Ft
Mosó Masa mosodája Varga Katalin 2,699 Ft 2 430 Ft
A magyar sámánizmus - A táltos Róheim Géza 1,900 Ft 1 710 Ft
Árpád népe Szörényi Levente 3,990 Ft 3 591 Ft
A sumir kultúra története Marton Veronika 2,990 Ft 2 691 Ft
Kolbrin Biblia Arany László 9,990 Ft 8 991 Ft
12 dolog, amit jó lett volna tudni mielőtt szülők lettünk Gary Chapman 2,500 Ft 2 250 Ft
500 rövid ókori sztori Kiss Bernadett 1,990 Ft 1 791 Ft
A székely nép története Nemere István 1,990 Ft 1 791 Ft
Szkíta rögök fölött hun-magyar szél járja Obrusánszky Borbála 2,100 Ft 1 890 Ft
A teljes Holt-tengeri tekercsek Michael O. Wise 7,990 Ft 7 191 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^