Irodalom

Petelei István - Búcsújárás

Búcsújárás

Petelei István

Könyv
Lazi kiadó, 2009
251 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9789639690776
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Petelei István - Búcsújárás
Petelei István - Búcsújárás
Petelei István - Búcsújárás
Petelei István - Búcsújárás
Petelei István - Búcsújárás
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 400 Ft
Internetes ár: 2 040 Ft
Szűk mederben lefolyt, de mély és tartalmas élet jutott osztályrészéül a századforduló egyik legkiválóbb erdélyi írójának, a novella mesterének, PETELEI ISTVÁNNAK.

Egész életében kerülte a feltűnést, beérte az erdélyi vidéki város környezetével, elvonult a dolgozószobája magányába, vagy a szovátai erdőkbe.

Kolozsvárott politikai lapot szerkesztett. Inkább dolgozott, mint szerepelt, de a kolozsvári művelődési mozgalmakban ott volt mindenütt, ahol a munkájára szükség volt. Élete virágában azonban súlyos betegség támadta meg, ezért visszavonult Marosvásárhelyre, a nyáron Szovátára, s ott írta finom művű novelláit.

A rövid próza kiváló művelője volt, a tárcanovella egyik megteremtője. A Maros mente romladozó udvarházainak belvilágát, a kurtanemesek, parasztok életét, az erdélyi kisvárosok, mezőségi falvak mindennapjait, a megszomorodottak és elesettek életének apró eseményeit rajzolgatta meg míves gonddal. A félresiklott sorsok és a szenvedő lelkek kötötték le a figyelmét elsősorban.

Emberi-írói alkatának meghatározó jegye volt a tragikumra való ráhangoltság, a sötét színek iránti fogékonyság. Akik felfigyeltek rá, a lélekrajz kimunkáltságát méltányolták a novelláiban, ugyanis a nagy erdélyi előd, Kemény Zsigmond pszichológiai analízisét folytatta, az élet legbensőbb titkaira, a lelki összetörtség halk rezdüléseire figyelt. Novellisztikájának éppen ez a legelévülhetetlenebb értéke: az egyéni és szociális tragédiák leheletfinomságú lélektani elemzése.

Irodalomtörténetünk a legjelesebb elbeszélők között jelölte ki helyét a novellairodalmunkban, s e kötet remélhetőleg hozzájárul ahhoz, hogy ez ne csak az irodalomtörténetben éljen így, hanem az irodalmi köztudatban is.

*
A Lazi Kiadó gondozásában megjelent „Búcsújárás” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a századforduló egyik legismertebb erdélyi írójának, a novella mesterének elbeszéléseit kívánják megismerni, amelyekben az erdélyi kisvárosok mindennapjait, a Maros menti kurtanemesek, parasztok életét, a félresiklott sorsokat, a szenvedő lelkeket mutatja be. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 400 Ft
Internetes ár: 2 040 Ft
A magyar nép élce Jókai Mór 2,700 Ft 2 430 Ft
A muzsika hangja DVD 3,800 Ft 3 420 Ft
A lány a vonaton (2018) Paula Hawkins 3,290 Ft 2 961 Ft
Szülőföldem Tamási Áron 1,500 Ft 1 350 Ft
Júlia szép leány Nyirő József 3,500 Ft 3 150 Ft
5 másodperces szabály Mel Robbins 3,490 Ft 3 141 Ft
Különös házasság Mikszáth Kálmán 990 Ft 891 Ft
A Pálos Rend és az állambiztonság küzdelme Bertalan Péter 3,950 Ft 3 555 Ft
A Fekete város DVD díszdoboz (3 DVD) Mikszáth Kálmán 6,000 Ft 5 400 Ft
A Főnix szárnyalása Elizabeth Lesser 3,490 Ft 3 141 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^