Politika

Botos Katalin - Keresztény gazdaság - Globális piacgazdaság

Keresztény gazdaság - Globális piacgazdaság

Botos Katalin

Könyv
Kairosz kiadó, 2009
136 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789636622541
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Botos Katalin - Keresztény gazdaság - Globális piacgazdaság
Botos Katalin - Matuzsálemek kora
Botos Katalin - Keresztény gazdaság - Globális piacgazdaság
Botos Katalin - Matuzsálemek kora
Botos Katalin - Keresztény gazdaság - Globális piacgazdaság
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 200 Ft
Internetes ár: 1 870 Ft
• Mi az oka annak, hogy a második évezred végén a gazdasági növekedés motorja áthelyeződött Ázsiába?

• Vajon van-e szerepe az eltérő gazdasági eredményekben annak, hogy az elmúlt századokban a különböző világrészeken különböző vallások váltak uralkodóvá, amelyek kozmológiai nézetei, világszemlélete számos ponton eltér egymástól?

• Vajon szerepet játszanak-e az egyes országok, országcsoportok sikerességében a világvallások társadalmi, gazdasági tanításai?

• Hozzájárultak-e az eltérő vallási tanítások a gazdasági fejlődéshez, és hogyan?

A KERESZTÉNY GAZDASÁG - GLOBÁLIS PIACGAZDASÁG című kötetében a szerző ezekre a kérdésekre keresi a választ.
*
BOTOS KATALIN tehát arra vállalkozott, hogy a közgazdász szemszögéből összefoglalja a különböző vallások gazdasággal kapcsolatos tanításait. Vizsgálódásában az a komoly kérdés feszül: vajon annak a ténynek, hogy az utóbbi évtizedekben az ázsiai gazdaság és kereskedelem fejlődése egyértelműen elhúzott a világ többi részéhez képest, van-e köze, összefügg-e az uralkodó vallások tanításaival, és a gazdasági sikerességüket mennyiben befolyásolja a hitük?

A kérdésekre válaszolva közben olyan témákat is érint a szerző, mint a karitasz szerepe a globális piacgazdaságban, a keresztény tanítás megjelenése a gazdasági valóságban, a keresztény gazdaságetika, vagy a szociális piacgazdaság koncepciójának eszmetörténeti gyökerei.


Kötete további részében a kérdéskörhöz kapcsolódó példaként hozza fel Chesterton elméleteit, valamint itt kaptak helyet az elgondolkodtató, inkább már szépirodalmi jellegű, rövid, esszéisztikus írásai is.

*
A „Keresztény Gazdaság - Globális Piacgazdaság” című ezen kiadványt BOTOS KATALIN közgazdász szemszögéből a különböző vallások gazdasággal kapcsolatos tanításainak összefoglalása iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik maguk is keresik a választ arra vonatkozóan, hogy az egyes világrészeken uralkodó vallások tanításai, a hitük befolyásolja-e a gazdasági sikerességüket, és ha igen, akkor az hogyan, milyen formában és mértékben történik. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 200 Ft
Internetes ár: 1 870 Ft
Egészségedre! Scur Katalin 990 Ft 891 Ft
Göncölszekér Széll Kálmán 3,000 Ft 2 700 Ft
A szabadkőművesség titkai Aczél Gáspár 2,650 Ft 2 385 Ft
Az Időkód I-II. a két kötet együtt Berta Tibor 7,990 Ft 7 191 Ft
Romantikus erőszak Christian Picciolini 3,500 Ft 3 150 Ft
Miért? Bővített kiadás Gyurcsik Antal 2,500 Ft 2 250 Ft
Yotengrit I-II-III-IV. együtt Máté Imre 9,990 Ft 8 991 Ft
Keresztény gazdaság - Globális piacgazdaság Botos Katalin 2,200 Ft 1 980 Ft
Tarot - mágikus önismeret Berente Ági 1,800 Ft 1 620 Ft
Kineziológia Kim Da Silva - Do-Ri Rydl 2,290 Ft 2 061 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^