Történelem

Kossuth Lajos - Kossuth emlékkönyv

Kossuth emlékkönyv

Kossuth Lajos

Könyv
Zrínyi kiadó, 2003
63 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9789633273623
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Kossuth Lajos - Fel mindnyájan a hon védelmére!
Kossuth Lajos - Kossuth emlékkönyv
Kossuth Lajos - Kossuth Lajos tanításai
Kossuth Lajos - Legyen tehát harc - Kossuth Lajos füveskönyve
Kossuth Lajos - Hadviselet és csatatan elemei
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 680 Ft
Internetes ár: 3 312 Ft
A Zrínyi Kiadó gondozásában jelent meg a „Kossuth emlékkönyv” című, képekkel gazdagon illusztrált kötet, amely szinte krónikaszerűen idézi fel Kossuth Lajos (Monok, 1802. – Torino, 1894.) születése 200. évfordulójának megünneplését.

A Mucsi József szerkesztői munkájával készült képes krónika illusztrációit nagy gonddal Andrási Tamás fotóművész készítette, és a szerzők jóvoltából nemcsak a honvédelmi tárca központi rendezvényei, hanem a vidéki Kossuth-programok is szinte megelevenednek a szemünk előtt.

A Kossuth-év szervezői - amint a könyv bevezetőjében is olvashatjuk - a honvédelmi tárcán belüli megemlékezés során azt a Kossuth-ot kívántuk előtérbe helyezni, aki a hon védelmének is felelős szószólója, szervezője volt.

„Arra törekedtünk, hogy Kossuth és az 1848-49-es honvédsereg példáján - a programok, kiadványok és egyéb lehetőségek révén - a katonák és a hatókörünkbe tartozó polgári személyek minél nagyobb része részesüljön azokban az élményekben, pozitív hatásokban, amelyek erősítik nemzeti identitásukat, a magyar hazához való kötődésüket, a hon megvédéséért érzett felelősségérzetüket, s amelyek nemzeti értékeink megbecsülésére, gazdagítására ösztönöztek.

A fő figyelmünket a központi rendezvények mellett az alulról jövő kezdeményezésekre összpontosítottuk. Fontos kérdésnek tekintettük, hogy az évfordulós események során katonai szervezeteink minden szinten együttműködjenek a lakosság szervezeteivel.

A megemlékezések során együttműködtünk a Kossuth-emlékbizottsággal, a Kossuth Szövetséggel, az ünneplésben érintett minisztériumokkal és társadalmi szervezetekkel.”

A Kossuth-bicentenárium szervezők jóvoltából valóban felejthetetlen volt, és széles körben ismertté vált, hogy a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség tudatosan és sokszínűen ápolja Kossuth Lajos eszmei hagyatékát és a ’48-as honvédsereg örökségét.

*
A „Kossuth Emlékkönyv” című ezen kiadványt a katonák, a hatókörükbe tartozó polgári személyek és minden Kossuth Lajost tisztelő magyar állampolgárnak ajánljuk, hogy Kossuth szellemi hagyatékának ápolásával, ennek a kötetnek a forgatása révén részesüljenek azokban az élményekben, pozitív hatásokban, amelyek erősítik nemzeti identitásukat, a magyar hazához való kötődésüket, a hon megvédéséért érzett felelősségérzetüket, és amelyek nemzeti nagyjaink és értékeink megbecsülésére, gazdagítására ösztönöznek. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 680 Ft
Internetes ár: 3 312 Ft
Politikusok, katonák, események Gosztonyi Péter 1,500 Ft 1 350 Ft
A Frigyládától Isten kardjáig - KÜLÖNSZÁM Hihetetlen Magazin 1,699 Ft 1 530 Ft
Képek a középkori Itália magyar emlékeiből 3,500 Ft 3 150 Ft
Kádár János Moldova György 4,990 Ft 4 491 Ft
A Felvidék és Kárpátalja hazatérésének emlékalbuma Babucs Zoltán 5,990 Ft 5 391 Ft
Nemzeti Nagyvizit 3. kötet Kásler Miklós 2,800 Ft 2 520 Ft
A mordvaiak pogány istenei és ünnepi szertartásai Barna Ferdinánd 1,900 Ft 1 710 Ft
Görgey: Görgey Görgey Gábor 3,490 Ft 3 141 Ft
Tégy szert bölcsességre! Dobóczi Anna, Tóth Zsófia 2,490 Ft 2 241 Ft
A rozsdás kések ellenében Lezsák Sándor 3,000 Ft 2 700 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^