A Ma feladott küldeményeket a GLS holnap, azaz szombaton kézbesíti!

Újdonság

Dr. Földesi Ferenc, Kiss Zoltán, Dr. Isaszegi János - A magyar honvédség negyedszázada

A magyar honvédség negyedszázada

Dr. Földesi Ferenc, Kiss Zoltán, Dr. Isaszegi János

A rendszerváltástól napjainkig

Könyv
Zrínyi kiadó, 2016
448 oldal, Kemény kötésű fűzött A4 méret
ISBN 9789633276938
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Dr. Földesi Ferenc, Kiss Zoltán, Dr. Isaszegi János - A magyar honvédség negyedszázada
Dr. Földesi Ferenc, Kiss Zoltán, Dr. Isaszegi János - A magyar honvédség negyedszázada
Dr. Földesi Ferenc, Kiss Zoltán, Dr. Isaszegi János - A magyar honvédség negyedszázada
Dr. Földesi Ferenc, Kiss Zoltán, Dr. Isaszegi János - A magyar honvédség negyedszázada
Dr. Földesi Ferenc, Kiss Zoltán, Dr. Isaszegi János - A magyar honvédség negyedszázada
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 7 500 Ft
Internetes ár: 6 375 Ft
A Magyar Honvédség a nemzet egészének „ügye”, s azok, akik a hadseregben szolgálatot vállalnak, kellő tiszteletet, megbecsülést és elismerést érdemelnek ki tőlünk: azoktól, akik bizton tudhatjuk, mindig számíthatunk rájuk. Legyen így az idők végezetéig!
(Dr. Szakály Sándor)
*
Ez a kötet hiteles képet kíván adni mindarról, ami 1989-től napjainkig Magyarországon a honvédelem kérdésében történt: eseményekről, vitákról és eredményekről.

Ebben az időszakban a Varsói Szerződés egyik tagállamának haderejét kellett átalakítani egy majdani NATO-tagország haderejévé – szemlélet-, fegyverzet- és létszámváltozásokkal egyetemben. Fegyvernemi kultúrák szűntek meg, helyőrségek tűntek el, nyugállományba vonult az állomány egy része, orosz helyett angolt tanulnak a tisztjelöltek és idegen országokban teljesítenek szolgálatot a katonáink.

Egy dolog azonban nem változott: a haza védelme, polgárai életének és értékeinek a biztosítása, külországi támadások elhárítása közös érdek. Ezért van szükség egy olyan haderőre, amely hazánk geo- és katonapolitikai helyzetéből kiindulva, az ország gazdasági teljesítőképességét figyelembe véve, a múlt hagyományaira építkezve az ország lakossága által elfogadott.
*
A kötet TARTALMA:

ELŐSZÓ
• A megújuló honvédség - történeti áttekintés;
• Kihívások és válaszok a honvédség hazai és nemzetközi feladatrendszerében;
• A szervezeti és a katonai vezetési szintek változásai;
• A vegyes hadkiegészítési rendszerektől az önkéntességig;
•A katonai felsőoktatás és a tiszthelyettesképzés/altisztképzés elmúlt negyedszázada;
• A honvédség logisztikai korszerűsítésének folyamata, haditechnikai és fegyverzeti rendszerek változásai;
• A Magyar Honvédség feladatrendszerének változásai, képességének módosulásai a kihívások tükrében;
• A Magyar Honvédség negyedszázada képekben;
• A Magyar Honvédség átalakulásai a parancsnokai, vezérkari főnökei szemével;
MELLÉKLETEK - FELHASZNÁLT IRODALOM

*
„A Magyar Honvédség Negyedszázada” című ezen kiadványt aki elolvassa, szembesülhet azzal a hatalmas munkával, ami egy negyedszázad alatt végbement, és amelynek eredményeként folyamatban van Magyarországon egy modern, a követelményeknek megfelelő haderő kialakítása.

Ajánljuk mellé:
A Nagy Háború öröksége
Magyarország hadtörténete III.
Hősök naptára 1914-1916
Az Adriától a Kárpátokig
A somogyi rosseb hadosztály a Don-kanyarban - CD melléklettel
Naplóm 1914-1918
Az utolsó kadét
Parancs nélkül is A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 7 500 Ft
Internetes ár: 6 375 Ft
A végső valóság Balogh Béla 2,990 Ft 2 691 Ft
Kalkuttai Szent Teréz Anya - A hit csodái Jean-Michel Di Falco 2,990 Ft 2 691 Ft
Hungary by night Kordos Szabolcs 3,290 Ft 2 961 Ft
A magyar huszárság eredete Darkó Jenő 1,900 Ft 1 710 Ft
Alkalmazott demokráciák Fricz Tamás 3,200 Ft 2 880 Ft
A Budapesti Középponti Oltáregyesület ANTIKVÁR Makay Lajos 3,990 Ft 3 591 Ft
Vereségek diadala Domonkos László 4,200 Ft 3 780 Ft
A székely nemzet atlasza - ATLASZMŰ Faragó Imre 2,990 Ft 2 691 Ft
Mágia és misztika Wictor Charon 2,500 Ft 2 250 Ft
A sors könyve 2,100 Ft 1 890 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^