Antropológia, Őstörténet

Romsics Gergely - Mítosz és emlékezet

Mítosz és emlékezet

Romsics Gergely

Könyv
LHarmattan kiadó, 2009
ISBN 9789639457560
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Romsics Gergely - Mítosz és emlékezet
Romsics Gergely - Mítosz és emlékezet
Romsics Gergely - Mítosz és emlékezet
Romsics Gergely - Mítosz és emlékezet
Romsics Gergely - Mítosz és emlékezet
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 950 Ft
Internetes ár: 1 950 Ft
A kötetben a politikai mítoszok elemzésére történik kísérlet, visszavezetve az olvasót a Monarchia számtalanszor újraírt felbomlástörténetének időszakába.

A kiadvány az elmúlt évszázad mítoszait olyan fiktív elbeszélésekként mutatja be, amelyek alkalmasak bizonyos meghatározott világszemléletek közvetítésére, annak megfelelően, hogy az ideológiai tartalmat a szemtanú hiteles beszámolójába kódolja...

Az eljárás bizonyos kételkedést árul el azzal szemben, amit hagyományosan történeti megértésnek neveznek, és amelyet szokás szerint mindmáig a történetíró legfontosabb központi feladatának tartanak. Ezzel szemben a szerző a történeti modellalkotás újszerű lehetőségeivel kísérletezik, hasznosítva a társtudományok, így az

- irodalomelmélet,
- a szociolingvisztika,
- a szociálantropológia és
- az antropológia egyes elméleteit.

*
Ennek megfelelően a „MÍTOSZ ÉS EMLÉKEZET” című ezen kiadványt a Habsburg Birodalom felbomlása az osztrák és a magyar politikai elit emlékirat-irodalmában témakör iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik figyelemmel szeretnék kísérni a könyvben a politikai mítoszok elemzését, a Monarchia számtalanszor újraírt felbomlástörténetét, nyomon kívánják követni a történeti modellalkotás újszerű lehetőségeinek kísérletét, ízelítőt szeretnének kapni és tájékozódásukhoz hasznosítani a társtudományok, így az irodalomelmélet, a szociolingvisztika, a szociálantropológia és az antropológia egyes elméleteit is. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 950 Ft
Internetes ár: 1 950 Ft
Az Osztrák-Magyar Monarchia tengerészeti repülői 1911-1918 Dr. Csonkaréti Károly Sárhidai Gyula 4,990 Ft 4 491 Ft
Idegen kapcsolat Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Mindszenty - A fehér vértanú DVD Koltay Gábor 3,600 Ft 3 240 Ft
Emlékeimből Gróf Bánffy Miklós 3,990 Ft 3 591 Ft
Egy év története naplójegyzetekben Zimándi Pius István 4,490 Ft 4 041 Ft
Ferenc József gyertyatartói Orczy Emma 2,600 Ft 2 340 Ft
A negyedik politikai eszme Alexander Dugin 3,800 Ft 3 420 Ft
Anunnaki Krónikák Zecharia Sitchin 6,990 Ft 6 291 Ft
Történelem, történetírás, hagyomány Romsics Ignác 3,480 Ft 3 132 Ft
Nagy Magyarország folyóirat IV/4 Nagy Magyarország Történelmi Magazin 895 Ft 806 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^