Újdonság

Lányi Gábor János - A kálvinizmus nyitánya

A kálvinizmus nyitánya

Lányi Gábor János

Berni zwingliánusok és francia-svájci kálvinisták vitája az egyházfegyelem gyakorlásáról

Könyv
LHarmattan kiadó, 2017
288 oldal, Puha kötésű ragasztott C5 méret
ISBN 9789634143499
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Lányi Gábor János - A kálvinizmus nyitánya
Lányi Gábor János - A kálvinizmus nyitánya
Lányi Gábor János - A kálvinizmus nyitánya
Lányi Gábor János - A kálvinizmus nyitánya
Lányi Gábor János - A kálvinizmus nyitánya
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 190 Ft
Internetes ár: 3 190 Ft
Családi vitákról nem szokás beszélni...

• Lehet-e a reformáció emlékévében (2017) a protestantizmus családján belül lezajlott vitáról szólni?

Talán csak az adhat erre felhatalmazást, ha ez által közelebb kerülünk felekezeti identitásunk mélyebb megismeréséhez.

A mű középpontjában álló, 1536 és 1560 között lezajlott konfliktus fő kérdése az volt, hogy ki gyakorolhatja az úrvacsorától való eltiltás és a gyülekezetből való kiközösítés jogát. A berni tanács ezt a jogot Zwingli teológiai öröksége alapján magának tartotta fenn. A berni hatalom alatt élő Lausanne környéki, francia nyelvű lelkipásztorok viszont Kálvin tanításait követve ezt a jogot az egyházi és világi tisztségviselőkből közösen alkotott konzisztóriumnak, modern presbitériumaink előképének, tulajdonították.

A vita nem csak teológiai eszközökkel folyt. Megfélemlítés, bebörtönzés és száműzés egyaránt szerepelt az előjogát féltő államhatalom eszköztárában. A velük szembenállók között pedig a történelemben először forrt ki olyan identitás, amelynek alapja a Kálvin Szentírás-magyarázatához való ragaszkodás volt.

Ezt az új identitást, amely a francia nyelvű lelkészeket összekötötte és arra is késszé tette, hogy felvállalásáért hátratételt szenvedjenek, méltán nevezhetjük kálvinizmusnak, őket pedig, bár biztosan tiltakoztak volna ez ellen a megnevezés ellen, az első kálvinistáknak.

*
Ezáltal pedig ezt az új, közös identitást előhívó konfliktust a kálvinizmus nyitányának. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 190 Ft
Internetes ár: 3 190 Ft
Helyesírási munkafüzet a 7. évfolyam részére H. Tóth István 990 Ft 891 Ft
A hunok öröksége Marácz László Obrusánszky Borbála 5,990 Ft 5 391 Ft
A Biblia - Kezdetben vala... DVD Dino De Laurentiis 2,990 Ft 2 691 Ft
Megmaradásunk alkotmánya Tóth Zoltán József 2,750 Ft 2 475 Ft
Sorsod illetően Zvara Mihály 1,500 Ft 1 350 Ft
Kelet Kapuja 3. - 2018. január-március Kelet Kapuja folyóirat 999 Ft 900 Ft
Keresztnevek Fercsik Erzsébet Raátz Judit 1,990 Ft 1 791 Ft
Párkapcsolat szívvel lélekkel Debra L. Reble 2,990 Ft 2 691 Ft
Ecce Homo 1-2. kötet Olasz Ferenc 10,990 Ft 9 891 Ft
Egy életed van Dr. Csernus Imre 3,990 Ft 3 591 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^