Történelem

Solymossy Péter - Magyar revízió svéd szemmel

Magyar revízió svéd szemmel

Solymossy Péter

Könyv
2009
228 oldal, Puha kötésű ragasztott B5 méret
ISBN 9789634406600
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Solymossy Péter - Magyar revízió svéd szemmel
Solymossy Péter - Magyar revízió svéd szemmel
Solymossy Péter - Magyar revízió svéd szemmel
Solymossy Péter - Magyar revízió svéd szemmel
Solymossy Péter - Magyar revízió svéd szemmel
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 000 Ft
Internetes ár: 3 000 Ft
SOLYMOSSY PÉTER szerző könyve kétségtelenül hasznos és hiánypótló munka abból a szempontból, hogy feltárja egy európai ország véleményét térségünk és hazánk viharos időszakáról.

A „MAGYAR REVÍZIÓ SVÉD SZEMMEL” szerzője ebben a műben akkurátusan végigkísérte az 1938 és 1941 közötti évek történéseit, utalt a nemzetközi politika együttállására, s empátiával ismertette a magyar politika lépéseit.

Sikerült behatolnia a mélyebb összefüggések rétegeibe, és a svéd diplomaták gondolkodásmódját, társadalmi hátterét néhány élesen látó megjegyzéssel és lábjegyzetbe helyezett diplomata életrajzzal tudta szemléletessé tenni.
*
A KÖTET TARTALMA:
Bevezetés.
A semleges Svédország.
A svéd diplomáciai jelentések forrásértéke.
A trianoni békeszerződés és előzményei.
Az első bécsi döntés.
Kárpátalja visszafoglalása.
A második bécsi döntés.
A Délvidék megszállása.
Táblázatok, felhasznált források és irodalom.
*

Solymossy Péter munkája nóvum a magyar történetírásban, hiszen őelőtte a Svéd Országos Levéltárnak ezt a különleges állagát ilyen mélységig úgyszólván senki sem nézte át és egyedül Solymossy dolgozta fel kimerítően. A teljességre törekedett a magyar revízió svéd diplomáciai értékelésének bemutatásakor. Munkájának elsődleges értéke az eredeti, svéd nyelvű diplomáciai jelentések felkutatása, magyarra fordítása és dramaturgiailag jól megtervezett összekötő szövegekkel ellátott, gondosan szerkesztett közreadása.

*
A „MAGYAR REVÍZIÓ SVÉD SZEMMEL” című ezen kiadványt a II. világháború előtti és alatti magyar revíziós törekvések, a magyar revízió svéd diplomáciai értékelésének bemutatása, az eredeti, svéd nyelvű diplomáciai jelentések felkutatása, majd magyarra fordított változata iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 000 Ft
Internetes ár: 3 000 Ft
Bethlen István angliai előadásai Bethlen István 2,800 Ft 2 520 Ft
A megvalósult elképzelhetetlen Duray Miklós 1,890 Ft 1 701 Ft
Mindörökké, Erdély Szervátiusz Tibor 1,500 Ft 1 350 Ft
Magyarország álomtörténete 1929-1941 Rácz András 3,500 Ft 3 150 Ft
A legfelsőbb hadúr és hadserege Dombrády Lóránd 3,200 Ft 2 880 Ft
A határ megindul... Sallai Gergely 2,800 Ft 2 520 Ft
BER BERE BERÉNY avagy helynévadás a Kárpát-medencében Faragó Imre 2,500 Ft 2 250 Ft
Mély titkú rovással Friedrich Klára 3,300 Ft 2 970 Ft
Baráti tanácsok amatőr őstörténészeknek Szendrei László 3,600 Ft 3 240 Ft
Aranyménes Ősi János 3,390 Ft 3 051 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^