Filozófia

Nietzsche, Friedrich W. - Hajnalpír

Hajnalpír

Nietzsche, Friedrich W.

Gondolatok a morális előítéletekről

Könyv
Attraktor kiadó, 2009
227 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789639857322
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Nietzsche, Friedrich W. - Jegyzetek a kései hagyatékból 2.
Nietzsche, Friedrich W. - A dionüszoszi világszemlélet
Nietzsche, Friedrich W. - Jegyzetek a kései hagyatékból
Nietzsche, Friedrich W. - Jón és gonoszon túl
Nietzsche, Friedrich W. - A bálványok alkonya
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 400 Ft
Internetes ár: 2 890 Ft
FRIEDRICH NIETZSCHE (Röcken, Németország, 1844. október 15. – Weimar, Németország, 1900. augusztus 25.) német klasszika-filológus, egyetemi tanár, filozófus, (aforisztikus stílusban alkotó) költő, zeneszerző.

Nietzsche mindig is vitatott gondolkodónak számított. Filozófiája, művészetfelfogása rendkívül nagy hatású, sok szerzőt, művészt megihletett.

Életfilozófiájával az individualizmus egyik képviselője, és az egzisztencializmus egyik előfutára Kierkegaard és Schopenhauer mellett. Kritizálta a korabeli értékrendet, különösen a kereszténységet, a szocializmust, a darwinizmust. Különc zseniként került be a történelembe. Szenvedélyes elkötelezettség, radikális újítási akarat, nyelvi mágia jellemzi a munkásságát.

Tagadta az akkor fennálló államrend- és szerkezet jogosultságát a néptömegek vezetésében. Az uralomra termett, erős embert hirdette.

Nietzsche gondolatai könnyen félreérthetőek, főként ha valaki szó szerint veszi és a valóságban is megvalósításra alkalmasnak gondolja (ez persze nem zárja ki azt, hogy Nietzsche maga csak gondolati szinten foglalkozott bizonyos értelemben ezekkel az elképzelésekkel). Az akarat filozófusának tekintendő, és az önmegvalósítás szubjektivitásától a szellemi élmények útján át az akarat jelenlétére helyezi a hangsúlyt.

A „Hajnalpír” Nietzsche egyik főműve, amelyben megkezdi támadását az újkor morálja ellen.

„Ha a kígyó nem tudja levedleni bőrét, elpusztul. Így jár az a szellem is, akit meggátolnak véleménye változtatásában; az ilyen szellem elsorvad”.
(Nietzsche: Hajnalpír)

A kötetet a fordító tanulmánya kíséri és jegyzetapparátus is segíti az olvasót.

*
A „Hajnalpír” című ezen kiadványt Nietzsche morálról, morális előítéleteiről vallott nézeteiről és gondolatairól ennek a kötetnek a lapozgatása és tanulmányozása során mélyebb kontextusban is megismerkedni akaró olvasóinknak ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 400 Ft
Internetes ár: 2 890 Ft
A határ megindul... Sallai Gergely 2,800 Ft 2 520 Ft
Történelmünk központi titkai Grandpierre K. Endre 3,990 Ft 3 591 Ft
A fekete özvegy Oliver Hilmes 4,290 Ft 3 861 Ft
Kostérítő Harsányi Ildikó 2,980 Ft 2 682 Ft
Remény és valóság Tőkés László 3,500 Ft 3 150 Ft
A boszorkányok istene Margaret Alice Murray 2,500 Ft 2 250 Ft
Szabadon választott Balsai István 3,000 Ft 2 700 Ft
Engedd el önmagad Dr. Joe Dispenza 4,490 Ft 4 041 Ft
iGeneráció Jean M. Twenge 3,990 Ft 3 591 Ft
Budapestpotting Juhász Bence 1,980 Ft 1 782 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^