Filozófia

Nietzsche, Friedrich W. - Hajnalpír

Hajnalpír

Nietzsche, Friedrich W.

Gondolatok a morális előítéletekről

Könyv
Attraktor kiadó, 2009
227 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789639857322
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Nietzsche, Friedrich W. - Az antikrisztus
Nietzsche, Friedrich W. - Jegyzetek a kései hagyatékból
Nietzsche, Friedrich W. - A dionüszoszi világszemlélet
Nietzsche, Friedrich W. - Művelődési intézményeink jövőjéről
Nietzsche, Friedrich W. - Igazságról és hazugságról nem-morális értelemben
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 400 Ft
Internetes ár: 2 890 Ft
FRIEDRICH NIETZSCHE (Röcken, Németország, 1844. október 15. – Weimar, Németország, 1900. augusztus 25.) német klasszika-filológus, egyetemi tanár, filozófus, (aforisztikus stílusban alkotó) költő, zeneszerző.

Nietzsche mindig is vitatott gondolkodónak számított. Filozófiája, művészetfelfogása rendkívül nagy hatású, sok szerzőt, művészt megihletett.

Életfilozófiájával az individualizmus egyik képviselője, és az egzisztencializmus egyik előfutára Kierkegaard és Schopenhauer mellett. Kritizálta a korabeli értékrendet, különösen a kereszténységet, a szocializmust, a darwinizmust. Különc zseniként került be a történelembe. Szenvedélyes elkötelezettség, radikális újítási akarat, nyelvi mágia jellemzi a munkásságát.

Tagadta az akkor fennálló államrend- és szerkezet jogosultságát a néptömegek vezetésében. Az uralomra termett, erős embert hirdette.

Nietzsche gondolatai könnyen félreérthetőek, főként ha valaki szó szerint veszi és a valóságban is megvalósításra alkalmasnak gondolja (ez persze nem zárja ki azt, hogy Nietzsche maga csak gondolati szinten foglalkozott bizonyos értelemben ezekkel az elképzelésekkel). Az akarat filozófusának tekintendő, és az önmegvalósítás szubjektivitásától a szellemi élmények útján át az akarat jelenlétére helyezi a hangsúlyt.

A „Hajnalpír” Nietzsche egyik főműve, amelyben megkezdi támadását az újkor morálja ellen.

„Ha a kígyó nem tudja levedleni bőrét, elpusztul. Így jár az a szellem is, akit meggátolnak véleménye változtatásában; az ilyen szellem elsorvad”.
(Nietzsche: Hajnalpír)

A kötetet a fordító tanulmánya kíséri és jegyzetapparátus is segíti az olvasót.

*
A „Hajnalpír” című ezen kiadványt Nietzsche morálról, morális előítéleteiről vallott nézeteiről és gondolatairól ennek a kötetnek a lapozgatása és tanulmányozása során mélyebb kontextusban is megismerkedni akaró olvasóinknak ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 400 Ft
Internetes ár: 2 890 Ft
Népuralom ötvenhatban Standeisky Éva 4,500 Ft 4 050 Ft
Rhédei Ádám útinaplója 1788-1792 Rhédei Ádám 2,800 Ft 2 520 Ft
A modern Európa születése - Gutenberg Európája Frederic Barbier 3,600 Ft 3 240 Ft
A leplező nyelv Péter Mihály 1,490 Ft 1 341 Ft
Ashtar és a földönkívüli kapcsolatok Összeesküvés elméletek sorozat 1,399 Ft 1 260 Ft
A Pál utcai fiúk Molnár Ferenc 2,699 Ft 2 430 Ft
Tíz üzenet az angyaloktól Doreen Virtue 2,690 Ft 2 421 Ft
Fraktál - Az apa és a fiú nevében Karl Lerner 3,400 Ft 3 060 Ft
Válaszd az életet! Louise L. Hay 2,990 Ft 2 691 Ft
A magyar kultúra szolgálatában Bogyay Katalin 1,500 Ft 1 350 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^