Történelem

Ács Tibor - Katonaként is magyar

Katonaként is magyar

Ács Tibor

Széchenyi István katonaélete és hadügyi reformeszméi

Könyv
Zrínyi kiadó, 2009
235 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9789633274859
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Ács Tibor - Katonaként is magyar
Ács Tibor - Katonaként is magyar
Ács Tibor - Katonaként is magyar
Ács Tibor - Katonaként is magyar
Ács Tibor - Katonaként is magyar
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 591 Ft
Sárvár-felsővidéki gróf Széchenyi István (Bécs, 1791. szeptember 21. – Bécs, Döbling, 1860. április 8.) politikus, író, polihisztor, közgazdász, a Batthyány-kormány közlekedési minisztere – akit Kossuth Lajos a „legnagyobb magyarnak” nevezett. Eszméi, tevékenysége és hatása által a modern, új Magyarország egyik megteremtője. A magyar politika egyik legkiemelkedőbb és legjelentősebb alakja, akinek nevéhez a magyar gazdaság, a közlekedés, a külpolitika és a sport megreformálása fűződik. Számos intézmény alapítója és névadója.
*

ÁCS TIBOR szerző a „legnagyobb magyar” eseményekben gazdag életútjából az ifjúkori katonaéveket, illetve az érett politikus honvédelemről, hadseregről alkotott képét mutatja be, színes és fekete-fehér illusztrációkkal.

SZÉCHENYI ISTVÁN a harmincadik életévéhez közeledve írta a naplójába, hogy mint generális szeretné befejezni az életét. A rendkívüli életútja azonban másképp alakult, és a legnagyobb magyarként közel két évszázada áll az egymást követő nemzedékek figyelmének középpontjában.

Kiemelkedő személyiségének óriási történelmi érdeme a nagy horderejű alkotásaival Magyarország polgári átalakulásának máig ható szolgálata. Ám a nemzet emlékezetében élő Széchenyi-kép nem lehet teljes, ha nem mutatjuk be a gazdag életművének szerves részét képező, eszmevilágának fontos elemét alkotó nézeteit a honvédelemről, az országvédelemről és a hadügy szükséges reformjáról.

Alakjának korszerű ábrázolása is elképzelhetetlen, ha életútjából nem tárjuk fel és nem mutatjuk be legendák nélküli, tizenhét és fél éves korától harmincnégy éves koráig tartó katonaéletének históriáját. A fiatal Széchenyiben a ragyogó karrierbe vetett hitet csak fokozta a tiszti pályafutása első időszakának alakulása.

1809 áprilisától 1815 decemberéig a magyar nemesi felkelés vezérkarában, a 7. huszárezredben és az 1. ulánusezredben főhadnagyként, Schwarzenberg tábornagy, főparancsnok parancsőrtisztjeként, az 5. huszárezredben első lovasszázados századparancsnokként szolgált. Részt vett az 1809., 1813., 1814. és 1815. évi hadjáratban. Személyes bátorságával, határozottságával, parancsnoki képességeivel és kezdeményezéseivel, futárküldetéseivel és haditetteivel kitűnt a győri, a drezdai, a nollendorfi, a liebertwolkwitzi, a wachaui, a lipcsei, a köseni, az arcisi, a tolentinói, a maceratai csatában és más harcokban. Többször is megsebesült.

Katonai érdemeiért kitüntették az orosz Szent Vladimir-rend IV. osztályának lovagkeresztjével, a porosz Pour le Mérite Katonai Érdemrend lovagkeresztjével, a szardíniái Szent Móric- és Lázár-rend lovagkeresztjével, a nápolyi Szent Ferdinánd-rend lovagkeresztjével és az osztrák Hadseregkereszttel.

Az ezzel kapcsolatos többi információ a KATONAKÉNT IS MAGYAR című ezen kiadványból szerezhető meg.

*
A „Katonaként is Magyar” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik ebből a kötetből szeretnének informálódni Széchenyi István katonaéletéről és hadügyi reformeszméiről. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
  • Magyarország:
    • Bolti vásárlás
    • GLS Futár (javasolt)
    • Posta
  • Európai Unió:
    • GLS Futár (javasolt)
    • Posta
  • Egyéb külföld:
    • Posta
  • Magyarország:
    • Készpénz vagy Bankkártya boltban
    • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
    • Belföldi átutalás
    • PayPal online fizetés - Angol
    • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • Európai Unió:
    • Bankkártyás online fizetés - Magyar
    • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
  • Egyéb külföld:
    • Bankkártyás online fizetés - Magyar
    • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 591 Ft
Az ütések alatt Melocco Miklós 1,500 Ft 1 350 Ft
Hősök 9,999 Ft 9 000 Ft
Oswald Spengler élete és filozófiája Csejtei Dezső - Juhász Anikó 3,900 Ft 3 510 Ft
Visszahoztam Herczegh Gabriella 3,600 Ft 3 240 Ft
Adjátok vissza a hegyeimet! DVD Koltay Gábor 3,990 Ft 3 591 Ft
Budapest elárulva v. Gorka Pál 2,480 Ft 2 232 Ft
Hungary by night Kordos Szabolcs 3,290 Ft 2 961 Ft
Az oláhok vérnyomában a Fekete-tengerig Maderspach Viktor 2,600 Ft 2 340 Ft
A megrohant és felszabadított Erdély Pilisi Lajos 2,500 Ft 2 250 Ft
Istennel, a Hazáért Székely András Bertalan 2,800 Ft 2 520 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^