Történelem

Popély Gyula - Felvidék 1914-1920

Felvidék 1914-1920

Popély Gyula

Könyv
Magyar napló kiadó, 2009
ISBN 9789638846709
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Popély Gyula - Szövetségben az ellenséggel
Popély Gyula - Felvidék 1929-1939
Popély Gyula - Felvidék 1914-1920
Popély Gyula - Felvidék 1918-1928
Popély Gyula - Szövetségben az ellenséggel
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 200 Ft
Internetes ár: 3 780 Ft
A kitűnő történész hézagpótló, az eddigi ismereteket árnyaló kötetében az 1914 - 1920 közötti sorsfordító időszakot tekinti át:

Áttekintése kiterjed:

• Az I. világháborút közvetlenül megelőző hónapoktól a geopolitikai átrendeződés lezárulásáig.

• Különös figyelmet fordít a cseh aspirációk alakulására,

• és a legújabb forrásokra alapozva újszerű megvilágításba helyezi a magyar Vörös Hadsereg harcait.

„Trianon végső soron a győztesek táborába tartozó utódállamoknak is tehertételt jelentett, ezért joggal nevezhető olyan történelmi tragédiának, amely egész Közép - Európa állandó destabilizációs tényezőjévé vált”– összegez...

*
A „FELVIDÉK 1914 - 1920” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik nyomon szeretnék követni ennek a kötetnek a segítségével a Felvidékért és Kárpát - aljáért 1914–1920 között folytatott diplomáciai és katonai küzdelmet, a cseh aspirációk alakulását, a cseh emigrációnak, elsősorban Edvard Benešnek az antant országaiban folytatott Monarchia- és magyarellenes propaganda - hadjáratát, a magyarországi szlovák vezetők 1918 őszéig tartó kivárás - politikáját, a pacifista Károlyi - kormány Észak - Magyarországot szinte kiszolgáltató magatartását a megszálló cseh csapatoknak, a fegyveres önvédelem reményeit vagy reménytelen voltát, a népszavazás esetleges lehetőségeit, miszerint azt talán ki lehetett volna harcolni, hogy népszavazással a helyi lakosság döntsön a maga sorsáról. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 200 Ft
Internetes ár: 3 780 Ft
A Turul Szövetség Kerepeszki Róbert 3,900 Ft 3 510 Ft
A Béke Ösvénye az Alpoktól az Adriáig - Az Isonzó front útikönyve 5,500 Ft 4 950 Ft
Magyar filozófusok politikai útkeresése Trianon előtt és után Somos Róbert 2,800 Ft 2 520 Ft
Vitézségért Illésfalvi Péter,Kovács Vilmos,Maruzs Roland 4,990 Ft 4 491 Ft
Magyar történelmi fényképalbum II. Neszményi György 2,990 Ft 2 691 Ft
Kortörténeti szemlélődések 6. kötet Rudolf Steiner 3,300 Ft 2 970 Ft
Trianon 100 - Trianon Almanach - 7 könyv egyben (sima kiadás) Raffay Ernő 11,990 Ft 10 791 Ft
Magyar vitézek a világháborúban Berecz Ferenc 1,900 Ft 1 710 Ft
A magyar környezet atlasza - TANULMÁNY KÖTET Faragó Imre 2,600 Ft 2 340 Ft
Az oláhok Erdélybe törése és kiveretésük 1916-1917 Szádeczky Kardoss Lajos 4,990 Ft 4 491 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^