Történelem

Mezey Barna - Öszve-szövetkeztetett Szövetségünknek kötele

Öszve-szövetkeztetett Szövetségünknek kötele

Mezey Barna

A jogalkotás alkotmányos keretei a Rákóczi-szabadságharcban

Könyv
Helikon kiadó, 2009
ISBN 9789636930929
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Mezey Barna - Öszve-szövetkeztetett Szövetségünknek kötele
Mezey Barna - Régi idők tömlöcei
Mezey Barna - Öszve-szövetkeztetett Szövetségünknek kötele
Mezey Barna - Régi idők tömlöcei
Mezey Barna - Öszve-szövetkeztetett Szövetségünknek kötele
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 950 Ft
Internetes ár: 3 358 Ft
A kiadvány a jogalkotás alkotmányos kereteit taglalja a II. Rákóczi Ferenc által vezetett szabadságharcban.

Ez a kötet az ÖSZVE - SZÖVETKEZTETETT SZÖVETSÉGÜNKNEK KÖTELE címet viseli. A Rákóczi - szabadságharc egy eleddig kevéssé vizsgált terrénumával foglalkozik: a fejedelem által életre hívott állam konstrukciójának közjogi és jogpolitikai értelmezésével.

A szerző azt vizsgálja, hogy a fejedelem közjogi nézetei és jogi műveltsége keretébe igazított, többféle külső igénynek megfelelni próbáló politika;

- milyen alkotmányos és jogi eszközöket használhatott a céljai eléréséhez,
- hogyan alakult az államforma kérdése,
- az önálló államiság problémáját feloldani kívánó konföderáció története,
- valamint a magyar és az erdélyi konföderáció kapcsolata.

A könyv külön fejezetet szentel a jogalkotás és a jogalkalmazás problémakörének, amelyből kiemelkedik a katonai büntetőjog kodifikációja.

A közjogi és jogpolitikai fejezeteket a szabadságharc jogi eredményeire vonatkozó elemzések zárják, amelyek a szatmári békétől a fejedelem 1906. évi rehabilitációjáig terjedő időszakra vonatkoznak.

*
Ennek megfelelően az „ÖSZVE - SZÖVETKEZETT SZÖVETSÉGÜNKNEK KÖTELE” című ezen kiadványt a Rákóczi - féle szabadságharcban a jogalkotás alkotmányos keretei iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 950 Ft
Internetes ár: 3 358 Ft
Harc a nemzet érdekében Borbély Imre 2,500 Ft 2 250 Ft
Idő és Örökkévalóság Ananda K. Coomaraswamy 4,500 Ft 4 050 Ft
Amerikai diktatúra Összeesküvés elméletek sorozat 1,399 Ft 1 260 Ft
Az 1848-49-iki magyar szabadságharcz és a zsidók Dr. Bernstein Béla 4,500 Ft 4 050 Ft
Enneagram kézikönyv Császári Éva (szerk.) 1,900 Ft 1 710 Ft
A Magyar Szent Korona dolgairól Jéga Szabó Ferenc 2,990 Ft 2 691 Ft
A Kossuth téri sortűzper Róth Miklós Szerdahelyi Szabolcs 2,700 Ft 2 430 Ft
MANI Gyöngyhimnuszok Kelet krisztusa Nyugat Buddhája Francois Favre 7,990 Ft 7 191 Ft
Nagyszerű nők Marta Breen - Jenny Jordahl 3,495 Ft 3 146 Ft
Majd megismersz Megan Abbott 3,280 Ft 2 952 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^