Történelem

Pölöskei Ferenc - A szabadelvű párt fényei és árnyai

A szabadelvű párt fényei és árnyai

Pölöskei Ferenc

1875-1906

Könyv
Éghajlat könyvkiadó kiadó, 2010
236 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9789639862180
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Pölöskei Ferenc - Tisza István és kora
Pölöskei Ferenc - A magyar parlamentarizmus a századfordulón
Pölöskei Ferenc - Deák Ferenc utolsó évei
Pölöskei Ferenc - A szabadelvű párt fényei és árnyai
Pölöskei Ferenc - Tisza István és kora
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 2 975 Ft
Magyarországot a polgári korban (1867-1944) többpárti parlamentarizmus jellemzi, miközben alapvetően egyetlen párt tartja kezében a hatalmat. Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban viszont a parlamenti váltógazdaság érvényesül, vagy pedig változó összetételű koalíciók kormányoznak.

A Szabadelvű Párt (1875-1906) megalakulását követően megszakítás nélkül nyolc ízben nyert parlamenti választást, és a polgári kor Magyarországán egyedülállóan hosszú ideig, éppen harminc évig volt hatalmon.

PÖLÖSKEI FERENC professzor ezen könyve bemutatja;

- mi volt a helye a pártnak a dualizmus kori pártstruktúrában.
- Elemzi a párt fő támogatói, a magyarországi nagybirtokosok és a magyar gyáriparosok és a párt viszonyát.
- Ezután összegzi - az európai párhuzamokat is vizsgálva - a választójog és a választási rendszer 1848 és 1938 közötti fejlődését.
- Végül áttekinti a Szabadelvű Párt három évtizedes történetét, a megalakulástól a fénykoron, majd a válságos perióduson át a párt önfeloszlatásáig.

A kötetben megelevenített korszak politikai élete bővelkedett a korszak eszmei-politikai színvonalán álló egyéniségekben. Közülük a szerző különös figyelmet szentel;

• a két Tiszának: Kálmánnak és Istvánnak,
• Gorove Istvánnak,
• Podmaniczky Frigyes bárónak,
• Wekerle Sándornak,
• Széll Kálmánnak,


akik a Szabadelvű Párt vezérei, miniszterelnökei vagy elnökei voltak.

*
„A SZABADELVŰ PÁRT FÉNYEI ÉS ÁRNYAI” című ezen kiadványt az 1875-től 1906-ig terjedő időszakban a Szabadelvű Párt története, három évtizedes ténykedése és kiemelkedő eszmei-politikai egyéniségei iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 2 975 Ft
Visszaemlékezések 1892-1925 Rákosi Mátyás 6,600 Ft 5 940 Ft
Gyógyítás fény- és színterápiával Dr. Deák Sándor 2,300 Ft 2 070 Ft
Magyarország a Szabad Európa Rádió hullámhosszán 1951-1956 Simándi Irén 2,680 Ft 2 412 Ft
Fél évszázad eltitkolt történelme Helméczy Mátyás 2,400 Ft 2 160 Ft
A szeretet túlcsordulása Jókai Anna 3,990 Ft 3 591 Ft
A Szent Koronáról - Kettészakadt ország - Hogyan segítsünk magunkon? Tóth János 600 Ft 540 Ft
A Sumír örökségünk - A Bobula Ida hagyaték Dr. Bobula Ida 6,990 Ft 6 291 Ft
Szent István Hóman Bálint 3,200 Ft 2 880 Ft
A modern magyar demokratikus kultúra eredeti jellegzetességeiről 1790-1849 Miskolczy Ambrus 1,900 Ft 1 710 Ft
Legalitás és legitimitás Schmitt, Carl 1,900 Ft 1 710 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^