Történelem

Sipos András - A Magyar Királyi Csendőrség egyenruházata és felszerelései 1920-1945

A Magyar Királyi Csendőrség egyenruházata és felszerelései 1920-1945

Sipos András

Könyv
H K Hermanos kiadó kiadó, 2010
ISBN 9789638895912
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Sipos András - A Magyar Királyi Csendőrség egyenruházata és felszerelései 1920-1945
Sipos András - A Magyar Királyi Csendőrség egyenruházata és felszerelései 1920-1945
Sipos András - A Magyar Királyi Csendőrség egyenruházata és felszerelései 1920-1945
Sipos András - A Magyar Királyi Csendőrség egyenruházata és felszerelései 1920-1945
Sipos András - A Magyar Királyi Csendőrség egyenruházata és felszerelései 1920-1945
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 5 990 Ft
Internetes ár: 5 391 Ft
Ez a gazdagon illusztrált könyv az adott korszakon belül az 1920-1945 közötti időszakban rendszeresített autentikus egyenruházati darabokat és felszerelési tárgyakat mutatja be.

Teszi ezt tematikusan, és alapos részletességgel, a korabeli szabályzatokban foglaltak leírásával, szakítva ezzel az ebben a témában eddig megjelent művek módszerével és felépítésével. Több mint 100 eddig publikálatlan archív viselési fotó és közel 300 tárgyfotó szemlélteti az egyenruházatot és a felszerelést.

Rengeteg hasznos információt nyújtó ez a kötet mindazok számára, akik érdeklődnek ezen rendvédelmi testület, a korszak egyenruházata és felszerelései, illetve története iránt!

A könyv SIPOS ANDRÁS - nak a csendőr relikviákat gyűjtő munkáját dicséri. Mintegy a negyedszázados gyűjtői tapasztalatának és az ez idő alatt összegyűjtött tárgyi és tudásanyagának a bemutatása.

A magyar királyi csendőrségről szóló történeti részt a kiváló muzeológus-hadtörténész, Illésfalvi Péter írta. A fotókat Kovács Attila készítette.

*
„A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG EGYENRUHÁZATA ÉS FELSZERELÉSEI 1920 - 1945” című ezen kiadványt a rendszeresített autentikus egyenruházati darabok és felszerelési tárgyak, a csendőr relikviák, a korszak és a magyar királyi csendőrség története iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 5 990 Ft
Internetes ár: 5 391 Ft
A Vitézi Rend kis kátéja 1,900 Ft 1 710 Ft
100 magyar baka 2,100 Ft 1 890 Ft
Bethlen István Romsics Ignác 3,999 Ft 3 600 Ft
Trianon füzet - Molnár V. József ajánlásával Molnár V. József 700 Ft 630 Ft
Hazatérek hozzád Natalija Nyikityina 2,990 Ft 2 691 Ft
Bajtársaimmal a fronton - 1914-1918 Kováts István 5,600 Ft 5 040 Ft
Zörgetik az ajtót Vaszary János 3,500 Ft 3 150 Ft
Vitézek évkönyve 1928 5,700 Ft 5 130 Ft
A román irredenta mozgalmak története Jancsó Benedek 4,490 Ft 4 041 Ft
Grease DVD Randal Kleiser 3,990 Ft 3 591 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^