Filozófia

Arthur Osborne - Az önismeret ösvénye

Az önismeret ösvénye

Arthur Osborne

Srí Ramana Maharsi élete és tanításai

Könyv
Filosz kiadó, 2011
ISBN 9789639841154
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Arthur Osborne - Az önismeret ösvénye
Arthur Osborne - Az önismeret ösvénye
Arthur Osborne - Az önismeret ösvénye
Arthur Osborne - Az önismeret ösvénye
Arthur Osborne - Az önismeret ösvénye
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 3 200 Ft
Ramana Maharsi, eredeti nevén VÉNKATARAMAN AIJAR (szül. 1879. dec. 30. Tirucsuli, India - megh. 1950. ápr. 14. Tiruvannámalai), hindu bölcs (dnyání), követői szemében a nagy tanító, az Úr és az Arunácsala bölcse.

Monista jellegű, az egyéni lélek és a világlélek azonosságáról, valamint a májáról (a tapasztalati világ illuzórikus voltáról) szóló tanításai Sankara (kb. 700 - 750) advaita-rendszerével állíthatók párhuzamba.

Általában csendben tanított, fő szóbeli tanítása pedig a vicsára volt (valódi önazonosságunk kutatása a Ki vagyok én? kérdés segítségével).

Dél - Indiában, középosztálybeli bráhmana családban született, különösebb spirituális neveltetés nélkül. Nagy hatással volt rá egyik olvasmánya a hatvanhárom tamil szent életéről.

Első spirituális élménye, amelyből az általa alkalmazott vicsára - technika származik, 17 éves korában következett be: szörnyű halálfélelem szállt rá, mozdulatlanul feküdt, elképzelve, hogy a teste meghal, és hullává változik. A hagyományos sem ez, sem az [nem vagyok] (néti-néti) gondolatmenet nyomán önvizsgálatba kezdett, feltéve a kérdést: Ki vagyok én?

Így folytatta: Rendben - hát mondtam magamban - ez a test meghalt.

- A tetemet elszállítják majd és elhamvasztják, ám a test halálával én is meghaltam-e?
- Vajon a test-e az én?

A test csendes és érzéketlen, de én a személyiségem teljes erejét érzem, sőt még az én hangját is hallom magamban, a testtől függetlenül. Az érvényes válasz megismerésének vágya elragadta egy magasrendű, értelem fölötti tudatállapotba, amelyet a hindu filozófiában szamádhinak neveznek.

Szavak nélkül arra a tapasztalásra jutott: Tehát én a Szellem vagyok, amely meghaladja a testet. A test meghal, de az azt meghaladó Szellemhez nem férkőzhet a halál. Ez azt jelenti, hogy én a halhatatlan Szellem vagyok. Nem sokkal ezután elhagyta az otthonát, és a Siva megtestesülésének tartott Arunácsala - hegyhez ment, ahol élete hátralévő részét töltötte, lemondva a világról. Így lett India legfiatalabb guruinak egyike.

A Nyugat figyelmét Paul Brunton My Search in Secret India (India titkai) című könyve irányította Srí Ramana Maharsi gondolataira (nevét egyik legjelesebb tanítványától, Kávjakantha Ganapati Munitól kapta; a maharsi jelentése nagy látó).

Több jeles tanítvány gyűlt köréje. Ramana Maharsi szerint az egyéni én és a világ májá, azaz illúzió, melyet a vicsára módszere eloszlat, fölfedve az én és a jelenségvilág alapját, az egyedül létező Önvalót (Átmant, mely azonos az Abszolútummal, a Brahmannal).

Az újraszületések körforgásából (a szanszárából) való kiszabaduláshoz az szükséges, hogy felismerjük valódi természetünket, melyhez a legfőbb segítség a vicsára (Ön-kutatás).

Srí Ramana üzenete az, hogy az Ön-ismeret nem valami újonnan elérendő dolog, hiszen nem más, mint tudatára ébredni természetes állapotunknak, amely tiszta lét.

„Különösen fontos ez a könyv korunkban, melyet a sóvárgó, ugyanakkor ellenkező szkepticizmus jellemez. ...képessé tesz minket arra, hogy megszabaduljunk a dogmáktól és babonáktól, a szertartásoktól és formaságoktól, s szabad lelkekként élhessünk.”
(dr. Sz. Rádhákrisnan)

*
„AZ ÖNISMERET ÖSVÉNYE” című ezen kiadványt a filozófia tudományát, a filozofikus gondolatokat kedvelő, Srí Ramana Maharsi hindu bölcs, a nagy tanító élete és tanításai iránt érdeklődő, vagy azt mélyebb kontextusban is megismerni kívánó olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 3 200 Ft
A 3. Birodalom mágiája és okkult titkai - Hihetetlen magazin KÜLÖNSZÁM Hihetetlen Magazin 1,499 Ft 1 350 Ft
Úton önmagamhoz Irvin D. Yalom 4,490 Ft 4 041 Ft
Kelet világossága I. - Bevezetés a yogába Kaczvinszky József 2,700 Ft 2 430 Ft
Ég a Szívben Bakos Attila 4,990 Ft 4 491 Ft
Sorsod illetően Zvara Mihály 1,500 Ft 1 350 Ft
Hitel - Palackposta Erdélyből - Kolozsvár 1935-1944 Szász István Tas 2,200 Ft 1 980 Ft
János nevében Martin C. Putna 3,000 Ft 2 700 Ft
Reinkarnáció Papus 2,700 Ft 2 430 Ft
Osho - Minden napra Osho 3,490 Ft 3 141 Ft
Buddhizmus és miszticizmus Őszentsége a Dalai Láma 3,490 Ft 3 141 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^