Irodalom

Kosáryné Réz Lola - Porszem a napsugárban

Porszem a napsugárban

Kosáryné Réz Lola

Könyv
Kráter kiadó, 2011
384 oldal, Puha kötésű ragasztott egyéb kicsi méret
ISBN 9789632980379
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Kosáryné Réz Lola - Egy hordó bor
Kosáryné Réz Lola - Marinka három udvarlója
Kosáryné Réz Lola - Vaskalitka
Kosáryné Réz Lola - A föld ködében
Kosáryné Réz Lola - Különös ismertetőjele: nincs
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 400 Ft
Internetes ár: 2 040 Ft
Kosáryné Réz Lola (Réz Eleonóra) író, műfordító Selmecbányán született, 1892. december 7-én. (+Budapest, 1984. december 27.) Kosáry Domokos történész édesanyja.

Selmecbányán járt gimnáziumba. 1912-ben férjhez ment Kosáry János zenetanárhoz. Egy verses elbeszélésével elnyerte a Kisfaludy-Társaság pályadíját, 1918-ban megnyerte az Athenaeum regény-pályadíját Filoména című regényével, mely meleg szívvel és asszonyi megértéssel mondja el egy kis parasztcseléd megható történetét. A háború után Budapestre került és igen bő irodalmi munkásságot fejtett ki. Számos regényt írt és nagyon sok elbeszélést a Nyugat-ba, Új Időkbe, számos napilapba. Műveinek fő vonzóereje a nőies lágyság, finom, meleg érzés és a felvidéki, főleg a selmecbányai hangulatok kedves ábrázolása. Mint ifjúsági író is kedvelt volt.

Pályáját költőként kezdte, háborúellenes verseket publikált különböző felvidéki lapokban. Ulrik inas című regényéről Füst Milán írt a Nyugatban. Később az Új idők munkatársaként dolgozott, majd a Magyar Lányok című lapot szerkeszti. Könyvei rendkívül népszerűek voltak. 1921 és 1944 között 38 ifjúsági regénye jelent meg, közülük néhány - elsősorban a Tibi-történetek - több kiadást is megért. Németből, franciából, angolból fordított regényeket. Lefordította többek között Pearl Buck regényeit, Margaret Mitchell Elfújta a szél című regényét.

Művei 1989-től új kiadásokban jelennek meg. Századik születésnapja alkalmából a Magyar Írószövetség Kosáryné Réz Lola sírjánál a Farkasréti temetőben koszorúzási ünnepséget tartott, 1992. december 7-én.

Főművei: Filomena, Álom, Ulrik inas, Pityu, A pápaszem, A vén diák, Péter, Porszem a napsugárban, Koldusok, Egy hordó bor, Selmeci diákok, Lelkek és arcok (elbeszélés), A föld ködében, Aranykapu, Asszonybeszéd, Morzsáék, Perceg a szú, Vaskalitka, Por és hamu.
*
A KOSÁRYNÉ RÉZ LOLA Regénytár első kötete emblematikusan összegzi ennek a kivételes életműnek az alapkérdését: Hogyan indul neki egy fiatal lány a szerelemnek?

- Hogyan múlnak az apró bolondságok?
- Hogyan jön a házasság?
- Hogyan jön a megszokás?
- Hogyan jönnek a gyerekek?
- Miért jut mindenkinek csak kis boldogság?


Vagy ha már nagyon sok jut ki: akkor is csak sok kis boldogságdarab az osztályrész. S nem a teljes, meghasítatlan Egész.

• S miért lehet ezekben a kis boldogságokban és kis boldogtalanságokban úgy, oly halálosan, oly reménytelenül, annyira szürkén elmorzsolódni?

A kiváló társadalmi regény egy emberöltő feledéséből lép ki az olvasók elé.

Ez a könyv a női élet regénye 1930-ból.

*
A „Porszem a Napsugárban” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik azt kívánják nyomon követni, hogy női szemmel, asszonyszemmel nézve milyen mások még az élet nagy kérdései is, hogyan indul neki egy fiatal lány a szerelemnek, hogyan telik meg érzelmekkel a szíve, hogyan múlnak az apró bolondságok, hogyan jön a házasság, a férj, a megszokás, hogyan jönnek a gyerekek, hogyan jönnek lassan a negyvenes évek buktatói, a szegénységre gazdagság, fiatalságra öregség, csókra csóktalanság, hogyan süt vissza néha-néha mégis a nap, s hogyan múlt el közben az élet, miért lehet a kis boldogságokban és kis boldogtalanságokban úgy, oly halálosan, olyan reménytelenül és annyira szürkén elmorzsolódni?
*

Ajánljuk még:
Ulrik inas
Egy leány a sok közül
A föld ködében
Marinka három udvarlója
A vén diák
Egy hordó bor
Különös ismertetőjele: nincs
Porszem a napsugárban
Por és hamu
Vaskalitka
Asszonybeszéd
Perceg a szú A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 400 Ft
Internetes ár: 2 040 Ft
A cigányok mágiája és jövendőmondó eljárása Charles G. Leland 2,700 Ft 2 430 Ft
Meleg a gyerekem?! Fischer Eszter 1,480 Ft 1 332 Ft
Matuzsálemek kora Botos Katalin 2,200 Ft 1 980 Ft
Két feleség Bródy Sándor 2,200 Ft 1 980 Ft
Az angyalos ház és más történetek Fábián Janka 3,999 Ft 3 600 Ft
Vörösmarty Mihály füveskönyve Vörösmarty Mihály 2,200 Ft 1 980 Ft
Sacra Hungaria - Népünk ünnepei Bálint Sándor 6,000 Ft 5 400 Ft
Alsóvárosi búcsú Németh László 2,200 Ft 1 980 Ft
Maszájok DVD Olivier Dazat 2,500 Ft 2 250 Ft
Rokonom, Rosy Gerald Durrel 2,790 Ft 2 511 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^