Történelem

Vécsey Aurél - Magyarok a hadak útján, Fájdalmas vereségeink

Magyarok a hadak útján, Fájdalmas vereségeink

Vécsey Aurél

Könyv
Vagabund kiadó, 2011
205 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9789632900988
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Vécsey Aurél - Magyar tragédia - A trianoni békediktátum
Vécsey Aurél - A radikális jobboldal és a szélősjobb története Magyarországon
Vécsey Aurél - Az Árpád-házi királyok
Vécsey Aurél - Magyarok a hadak útján, Fájdalmas vereségeink
Vécsey Aurél - Magyarok a hadak útján I. Világraszóló győzelmeink
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 800 Ft
Internetes ár: 1 620 Ft
Az előző kötetben felmenőink győzelmes, diadalmas csatáit vettük számba, ám az olyan sorsfordító, de vesztes csatáinkról sem feledkezhetünk meg, mint pl. amilyen volt Augsburg, Muhi, Mohács vagy Segesvár.

Érdemes számot vetni ezekkel az eseményekkel is, hiszen sokat okulhatunk belőlük, és ráadásul nem egynek máig érezhető tanulsága, illetve következménye is van.

Még az elvesztett csatáink hőseitől is követendő példát vehetünk összefogásból, hazaszeretetből, vitézségből és nem utolsó sorban tisztességből.
*
A fájdalmas vereségeink az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

- FÁJDALMAS VERESÉGEINK:

- A NYUGATI KALANDOZÁSOK VÉGE - Az AUGSBURGI CSATA /955/;

- FELKÉSZÜLETLENÜL A TÚLERŐVEL SZEMBEN - A MUHI CSATA és a TATÁRDÚLÁS /1241 - 1242/;

- HARCBAN A TÖRÖKKEL: (Szemtől szemben Európa és a törökök, a NIKÁPOLYI CSATA /1396/; Megszegett békeszerződés, a VÁRNAI CSATA /1444/; Nemzeti létünk nagy temetője, MOHÁCS /1526/;

- EZ MÁR NEM TÖRTÉNELEM! Mi lett volna, ha...?

- ZRÍNYI HŐS KITÖRÉSE: (SZIGETVÁR ELESTE /1566/;

- CSÚFOS KUDARC, a TRENCSÉNI CSATA /1708/;

- A NAPÓLEONI HÁBORÚK EGY MELLÉKSZÁLA: (A GYŐRI CSATA /1809/;

- A SZABADSÁGHARC VERESÉGEI: (Egy késlekedés és következményei, a SCHWEHÁT-I CSATA /1848/;

- „HŐS SZABADSÁGÁT ELVESZTI SEGESVÁR...” (Részlet a Székely Himnuszból);

- „MÁSODIK SZTÁLINGRÁD”, BUDAPEST OSTROMA és a KITÖRÉS /1945/.

*
A „Magyarok a Hadak Útján, Fájdalmas Vereségeink” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik tanulmányozni szeretnék a magyar történelem azon időszakait, amikor ezerszáz éves történelmünk során sajnos sokszor kellett letennünk a magyar zászlót idegen, túlerőben lévő hatalmak előtt, ám nemcsak az erőfölény miatt szenvedtünk súlyos vereségeket, hanem közrejátszott az árulás, a közöny, vagy a széthúzás, de meglepően sokszor hagyott bennünket cserben a „művelt nyugat” is...
*
Ajánlott még:

Keserű magyar sors - Emigráció.
Magyar Tragédia - A Don-kanyar.
Magyarok a hadak útján II.
Magyarok a hadak útján I.
Magyar tragédia - A trianoni békediktátum.
A Horthy-család története.
A magyar korona. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 800 Ft
Internetes ár: 1 620 Ft
Kossuthtériek - Forradalom - 2006 Diviki Nagy Attila 1,680 Ft 1 512 Ft
Goebbels titkárnője voltam Brunhilde Pomsel - Thore D. Hansen 3,999 Ft 3 600 Ft
Magyarok a hadak útján, Fájdalmas vereségeink Vécsey Aurél 1,800 Ft 1 620 Ft
A Magyar Korona könyve Kozsdi Tamás 3,990 Ft 3 591 Ft
Találkozás az Istenekkel Zecharia Sitchin 5,990 Ft 5 391 Ft
Jászi Oszkár naplója 1919-1923 2,800 Ft 2 520 Ft
Köztársaság tér 1956 Víg Sándor 3,200 Ft 2 880 Ft
Julianus - filmzene CD Koltay Gergely 5,500 Ft 4 950 Ft
Az Apolló Holdcsalás Arany László 6,500 Ft 5 850 Ft
Si Deus pro nobis, quis contra nos? Széchenyi Kinga 1,500 Ft 1 350 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^