Kedves Törzsvásárlónk!

A vírusjárványra való tekintettel a könyvesbolti kiszolgálás március 23. hétfőtől megszűnik, könyvesházunk átáll az internetes csomagküldésre, ezzel is biztatva arra vásárlóinkat, hogy NE MENJENEK KI az utcára, hanem MARADJANAK OTTHON.
Internetes felületünk a jelenlegi kereskedelmi helyzetben változatlanul üzemel, a GLS is úgynevezett ÉRINTÉSMENTES KÉZBESÍTÉST vezetett be, amely a csomagszállítást és átvételt is teljesen higiénikus körülmények közé tette amely biztonságos a jelenlegi helyzetben.
Kérjük Önöket, hogy webáruházunkból rendeljenek személyes átvétel, könyvebolti látogatás helyett. www.magyarmenedek.com Ha bármi problémájuk akadna ezzel, hívjanak fel bennünket a 06 1 213 70 57-es bolti telefonszámunkon (H-P: 10:00-15:00 között) ahol segítünk élőszóban ennek menetében. Bármi egyéb kérdésben is szívesen állunk rendelkezésükre telefonon. Kérjük vegyék figyelembe, hogy a megnövekedett hívások miatt azonnal nem fognak tudni beszélni velünk, próbálkozzanak többször.
KIEMELTEN KÉRJÜK A 65 ÉV FELETTI TÖRZSVÁSÁRLÓINKAT ARRA, HOGY NE MENJENEK KI AZ UTCÁRA, SEGÍTÜNK ELJUTTATNI ÖNÖKHÖZ A GLS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL A KÉRT KÖNYVEKET!

Figyelem! Az érintésmentes kézbesítés az utánvétfizetésre NEM vonatkozik! Amennyiben készpénzkímélő fizetési megoldást szeretne, válassza a biztonságos online bankkártyás fizetést a megrendelés során!

Fontos változás: a Magyar Postai rendszeren keresztüli csomagfeladást bizonytalan időre megszüntettük. Kizárólag a GLS futárszolgálattal tudnak rendelni tőlünk csak az Európai Unión belül, ameddig azt a jelenlegi járványügyi rendelkezések biztosítják. A nemzetközi szállításokban már most fennakadások várhatóak.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Magyar Menedék csapat 2020.03.21.

Történelem

Pócza Kálmán - Emlékezetpolitika

Emlékezetpolitika

Pócza Kálmán

Múltfeldolgozás és történelemtudomány Németországban

Könyv
Attraktor kiadó, 2011
126 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9789639857711
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Pócza Kálmán - Emlékezetpolitika
Pócza Kálmán - Emlékezetpolitika
Pócza Kálmán - Emlékezetpolitika
Pócza Kálmán - Emlékezetpolitika
Pócza Kálmán - Emlékezetpolitika
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 400 Ft
Internetes ár: 2 040 Ft
A kötet alcíme „Múltfeldolgozás és történelemtudomány Németországban.”

A kiadvány elsősorban nem arra keresi a választ, hogy van-e valamilyen összefüggés egyrészről a politikai és a morális kérdésfeltevések, másrészről pedig a kollektív emlékezet és a történetírás alapvető kérdései között.

Az összefüggés, a politika, a történetírás és a kollektív emlékezet szoros kapcsolata valóban nehezen tagadható. Ezért ennek a könyvnek a célja nem ezen kapcsolatuk meglétének a bizonyítása, hanem a kapcsolatuk működésmódjának bemutatása.

Máig fontos politikai és morális kérdés, amely a történészeket és főként a németeket egyaránt foglalkoztatja, hogy

• Ki felelős a II. világháborúban elkövetett szörnyűségekért?

Ez a kismonográfia egyrészt arra keresi a választ, hogy a német történészek és a német közvélemény miként reagált erre az alapvető morális kérdésre, másrészt viszont azt vizsgálja, hogy az emberiség ellenes bűnökre vonatkozó morális kérdés és a hogyan továbbra vonatkozó politikai kérdés miként fonódik össze a történeti megismerés módszertani kérdésével.

A kötet konklúziója szerint ugyanis a történeti megismerés módszerének megválasztása már eleve meghatározza azt, hogy a történetírók kit tartanak felelősnek a II. világháborúban elkövetett népirtásokért. Ugyanakkor a fordított összefüggésről sem kívánnak hallgatni, hiszen más megközelítésben éppen a morális kérdésre adott válasz határozza meg azt, hogy milyen módszerek segítségével kívánja megismerni a történész a múltat.

Az értékelés a német történettudomány három alapvető korszakát követve három részből áll:

• Az első arra világít rá, hogy a Ranke által kitűzött tudományos cél és a politikai cél konstruktívan hatott a történetírásra, a tudomány és a politika egymásra hatása már a XIX. század végén fellelhető.

• A második rész arra mutat rá, hogy a rankei tudományosság kritériumai a XX. század hatvanas éveinek végén hogyan változtak meg politikai nyomásra. A hatvannyolcas mozgalmak célja ugyanis a nemzeti mítoszokat romboló társadalomkritika volt, nem pedig egy pozitív kollektív identitás kialakítása.

• A harmadik rész a német történetírásban végbement harmadik nagy változást elemzi. A nyolcvanas évek közepétől belső okokból, majd amerikai behatásra a politika és a történettudomány kölcsönös egymásra hatása felborult, a tudományos történetírásra nehezedő politikai nyomás bizonyos értelemben ugyanis „agyonnyomta” a történettudományt.
*
A múltfeldolgozás és a történelemtudomány Németországban az alábbi TARTALOM szerint követhető nyomon:

• BEVEZETÉS - A historizmus történelemtudománya: (A történettudomány kialakulásának előzményei; A német historizmus kezdetei és fénykora;)

• A HATVANNYOLCASOK történelemtudománya: (A mozdulatlanság évtizedei; Moralizáló történetírás, történetírás a politika égisze alatt; Politikai fordulat és metodológiai megújulás;)

• A POLITIKAI nyilvánosság történelemtudománya: (Morális kérdések és hétköznapi történetek; A nyilvánosság által uralt történettudomány /Identitáspolitika Németországban, Exkurzus: történészvita Izraelben, identitáspolitika az Egyesült Államokban, történetírás az egyesült Németországban/; Összefoglaló történelmi munkák történelemképe;)

• KITEKINTÉS.

*
Az „Emlékezetpolitika” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a történetírás XX. századi német változatának fordulópontjait kívánják elemezni, és főként azokra a történetírói témákra fókuszálnak, amelyek Németországban egyrészt markánsan meghatározták az adott korszak történettudományát, másrészt pedig a kollektív német emlékezet formálásában is komoly szerepet játszottak. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 400 Ft
Internetes ár: 2 040 Ft
Az álmok asszonya Csáth Géza 2,400 Ft 2 160 Ft
A kijelentés néma tanúi Medgyessy László 3,990 Ft 3 591 Ft
A Nemzeti varázskörében Ablonczy Balázs 3,400 Ft 3 060 Ft
A táti német nemzetiségi népviselet Gulyás M. Cecília 2,990 Ft 2 691 Ft
Naplókönyv - Így éltünk mi 1942-1956 Szappanyos Tamás 3,100 Ft 2 790 Ft
Magyar Kikelet DVD Dobogókő együttes 4,200 Ft 3 780 Ft
A magyar képzőművészet társadalomtörténete 1867-1918 Szívós Erika 2,490 Ft 2 241 Ft
Magányos harcosok Bartha Eszter 3,400 Ft 3 060 Ft
Szerelmes huszadik századom Pusztaszeri László 4,000 Ft 3 600 Ft
Felhők fölött Paul Mccartney Geoff Dunbar Philip Ardagh 3,490 Ft 3 141 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^