Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
Dalriada zenekar - Ígéret - digipack kiadás

Ígéret - digipack kiadás

Dalriada zenekar

CD
2011
Státusz: Kifogyott
Bolti ár: 3 330 Ft
Megtakarítás: 7%
Online ár: 3 097 Ft
Nincs készleten
Leírás
1. Intro
2. Hajdútánc
3. Hozd el, Isten
4. Mennyei Harang
5. Ígéret
6. Igazi Tűz
7. Kinizsi Mulatsága
8. A Hadak Útja
9. Leszek a Csillag
10. Leszek a Hold
11. Outro
bonus tracks
1. Zách Klára (Live videoclip)
2. Hajdútánc (videoclip)
*
Hajdútánc
A hajdúság szerepe, megítélése történelmünk folyamán nem mutat egységes képet.

A Bocskai, Bethlen, Rákócziak alatt a hazáért, szabadságért oly kiválóan, egykorú források szerint halált megvető bátorsággal hadakozó hajdúk egy másik csoportja, a szabadhajdúk, szabadlegények sűrűn kerültek összeütközésbe a XVII. század folyamán a törvényes renddel, a nemesurakkal, de még a polgársággal, és a parasztsággal is.

A rideg hajdúszállások folyton változó létszámú tömegei ugyanis nem haboztak szükségleteiknek ha kellett, fegyverrel is érvényt szerezni. A későbbiekben sikerült e kallódó hadinép sorsát megnyugtatóan rendezni, a Hajdútánc című dal viszont azokról az időkről mesél, amikor ezek a szegénylegények szükség esetén fegyverrel szereztek maguknak élelmet, pénzt, akár szerelmet is.

A dal énekes részeinek alapmotívuma az ismeretlen szerző által írt Erdélyi Hajdútánc című dalból valók.
*
Hozd el, Isten
Egyfajta ars poetica, a kitűzött céljaihoz akár éveken, évtizedeken keresztül is ragaszkodó ember hitvallása, témáját tekintve szoros összefüggésben áll az Igazi Tűz, és az Ígéret című dalokkal. A szöveg alapmotívuma a Hallod-e te Szelídecske című erdélyi, mezőségi népdalból származik.
*
Mennyei harang
A Júlia, szép leány című székely ballada alapján íródott dal és történet különböző változatait Székelyföld - szerte mesélték, mesélik. Az eredeti gyönyörű régi ének a szépségéért égbe ragadott lány tragédiáját dolgozza fel. A dalban a közismert moldvai csángó népdal, az Indulj el, egy úton is felcsendül.
*
Ígéret
A címadó dal szövege a Fordulj, kedves Lovam című mezőségi, feketelaki népdalból származik, és a refrénnel együtt egyfajta bujdosóénekként, számvetésként értelmezhető. A dal eredetije olyannyira népszerű volt, hogy a '80-as években nem múlhatott el táncház az eljátszása, eléneklése nélkül. Közepén ismét egy moldvai csángómagyar, ezúttal hangszeres dallam szólal meg.
*
Igazi tűz
A zenekar 1998-as megalapításának egyik kitalálója, és az akkori felállás lelke, mozgatórugója volt Hende Péter, aki idestova 10 éve, hogy teljesen váratlanul, 2001 januárjában tragikus hirtelenséggel elhalálozott. Az Ő emlékének ajánljuk ezt a dalt.
Nyugodjék békében!
*
Kinizsi mulatsága
Kinizsi Pál 1479-es, a Kenyérmezei csatában a török seregek felett aratott nagy diadaláról szól a dal, amely eseményhez komoly legendárium is kapcsolódik. Az egyik legenda ezek közül Heltai Gáspár: Krónika című művében látott napvilágot, ahol a szerző leírja, hogy a hatalmas erejű Kinizsi a győztes csata után a csatamezőn ünnepi vigasságot tartott, ahol is az elesett török holttestekkel kezei között (egyes források szerint fogai közé szorított hullával) járta virradatig a győzelmi táncot.

Maga az ütközet arról is nevezetes, hogy egy seregben harcoltak Erdély akkori népei a török ellen, magyar, székely, szász, román (akkori nevükön oláh) mind egy oldalon küzdött a pogány hadak ellen. A dal végén ismét egy moldvai csángó hangszeres dallam csendül fel.
*
A Hadak Útja
A székelység legendás vezetőjéről, Csaba királyfiról, és a hozzá kapcsolódó mondáról szól a dal. A monda szerint Atilla hun király 2 fia közül az egyik volt Csaba, aki az Atilla király halálát követő véres testvérharcok után megmaradt népét, a későbbi székelyeket biztonságba, Erdély hegyei közé vezette.

A királyfi fogadalmat tett, hogy veszély esetén seregével a Hadak útján, csillagösvényen (a Tejút) visszatér, és megoltalmazza a székelységet a fenyegető veszedelemtől.
*
Leszek a csillag
Szövegének alapjai keleti ősregékből, és táltos-jövendölésekből, töredékekben fennmaradt ráolvasásokból származnak, akárcsak a következő dal, a Leszek a Hold esetében is.
*
Leszek a Hold
Szövegének egyes elemei őseleink nap-hold-tűz fénytiszteletén alapulnak, és itt is felbukkannak termékenységi, gyógyító, a természet erőit befolyásolni igyekvő ráolvasások. Külön érdekessége a dalnak a Kalevalából származó, korai finn nyelven megszólaló néhány versszak, amely a két nép, a finn, és a magyar ősi múltjába pillant vissza.
*

Binder Laura - ének, hegedű
Ficzek András - ének, gitár
Molnár István - basszusgitár
Németh Szabó Mátyás - gitár
Rieckmann Tadeusz - dobok
Ungár Barnabás - billentyűs hangszerek

Közreműködik:
Jonne Järvelä (Korpiklaani)
Fajkusz banda
*
Jégbontó.
Fergeteg.
Arany - album.
Szelek.
Kikelet.
Ígéret - digipack kiadás. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Szállítási és fizetési módok