CD,DVD

Dalriada zenekar - Ígéret - digipack kiadás

Ígéret - digipack kiadás

Dalriada zenekar

CD
2011
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Dalriada zenekar - Kikelet
Dalriada zenekar - Napisten hava
Dalriada zenekar - Ígéret - digipack kiadás
Dalriada zenekar - Arany - album
Echo of Dalriada zenekar - Jégbontó
CD 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 330 Ft
Internetes ár: 2 997 Ft
1. Intro
2. Hajdútánc
3. Hozd el, Isten
4. Mennyei Harang
5. Ígéret
6. Igazi Tűz
7. Kinizsi Mulatsága
8. A Hadak Útja
9. Leszek a Csillag
10. Leszek a Hold
11. Outro
bonus tracks
1. Zách Klára (Live videoclip)
2. Hajdútánc (videoclip)
*
Hajdútánc
A hajdúság szerepe, megítélése történelmünk folyamán nem mutat egységes képet.

A Bocskai, Bethlen, Rákócziak alatt a hazáért, szabadságért oly kiválóan, egykorú források szerint halált megvető bátorsággal hadakozó hajdúk egy másik csoportja, a szabadhajdúk, szabadlegények sűrűn kerültek összeütközésbe a XVII. század folyamán a törvényes renddel, a nemesurakkal, de még a polgársággal, és a parasztsággal is.

A rideg hajdúszállások folyton változó létszámú tömegei ugyanis nem haboztak szükségleteiknek ha kellett, fegyverrel is érvényt szerezni. A későbbiekben sikerült e kallódó hadinép sorsát megnyugtatóan rendezni, a Hajdútánc című dal viszont azokról az időkről mesél, amikor ezek a szegénylegények szükség esetén fegyverrel szereztek maguknak élelmet, pénzt, akár szerelmet is.

A dal énekes részeinek alapmotívuma az ismeretlen szerző által írt Erdélyi Hajdútánc című dalból valók.
*
Hozd el, Isten
Egyfajta ars poetica, a kitűzött céljaihoz akár éveken, évtizedeken keresztül is ragaszkodó ember hitvallása, témáját tekintve szoros összefüggésben áll az Igazi Tűz, és az Ígéret című dalokkal. A szöveg alapmotívuma a Hallod-e te Szelídecske című erdélyi, mezőségi népdalból származik.
*
Mennyei harang
A Júlia, szép leány című székely ballada alapján íródott dal és történet különböző változatait Székelyföld - szerte mesélték, mesélik. Az eredeti gyönyörű régi ének a szépségéért égbe ragadott lány tragédiáját dolgozza fel. A dalban a közismert moldvai csángó népdal, az Indulj el, egy úton is felcsendül.
*
Ígéret
A címadó dal szövege a Fordulj, kedves Lovam című mezőségi, feketelaki népdalból származik, és a refrénnel együtt egyfajta bujdosóénekként, számvetésként értelmezhető. A dal eredetije olyannyira népszerű volt, hogy a '80-as években nem múlhatott el táncház az eljátszása, eléneklése nélkül. Közepén ismét egy moldvai csángómagyar, ezúttal hangszeres dallam szólal meg.
*
Igazi tűz
A zenekar 1998-as megalapításának egyik kitalálója, és az akkori felállás lelke, mozgatórugója volt Hende Péter, aki idestova 10 éve, hogy teljesen váratlanul, 2001 januárjában tragikus hirtelenséggel elhalálozott. Az Ő emlékének ajánljuk ezt a dalt.
Nyugodjék békében!
*
Kinizsi mulatsága
Kinizsi Pál 1479-es, a Kenyérmezei csatában a török seregek felett aratott nagy diadaláról szól a dal, amely eseményhez komoly legendárium is kapcsolódik. Az egyik legenda ezek közül Heltai Gáspár: Krónika című művében látott napvilágot, ahol a szerző leírja, hogy a hatalmas erejű Kinizsi a győztes csata után a csatamezőn ünnepi vigasságot tartott, ahol is az elesett török holttestekkel kezei között (egyes források szerint fogai közé szorított hullával) járta virradatig a győzelmi táncot.

Maga az ütközet arról is nevezetes, hogy egy seregben harcoltak Erdély akkori népei a török ellen, magyar, székely, szász, román (akkori nevükön oláh) mind egy oldalon küzdött a pogány hadak ellen. A dal végén ismét egy moldvai csángó hangszeres dallam csendül fel.
*
A Hadak Útja
A székelység legendás vezetőjéről, Csaba királyfiról, és a hozzá kapcsolódó mondáról szól a dal. A monda szerint Atilla hun király 2 fia közül az egyik volt Csaba, aki az Atilla király halálát követő véres testvérharcok után megmaradt népét, a későbbi székelyeket biztonságba, Erdély hegyei közé vezette.

A királyfi fogadalmat tett, hogy veszély esetén seregével a Hadak útján, csillagösvényen (a Tejút) visszatér, és megoltalmazza a székelységet a fenyegető veszedelemtől.
*
Leszek a csillag
Szövegének alapjai keleti ősregékből, és táltos-jövendölésekből, töredékekben fennmaradt ráolvasásokból származnak, akárcsak a következő dal, a Leszek a Hold esetében is.
*
Leszek a Hold
Szövegének egyes elemei őseleink nap-hold-tűz fénytiszteletén alapulnak, és itt is felbukkannak termékenységi, gyógyító, a természet erőit befolyásolni igyekvő ráolvasások. Külön érdekessége a dalnak a Kalevalából származó, korai finn nyelven megszólaló néhány versszak, amely a két nép, a finn, és a magyar ősi múltjába pillant vissza.
*

Binder Laura - ének, hegedű
Ficzek András - ének, gitár
Molnár István - basszusgitár
Németh Szabó Mátyás - gitár
Rieckmann Tadeusz - dobok
Ungár Barnabás - billentyűs hangszerek

Közreműködik:
Jonne Järvelä (Korpiklaani)
Fajkusz banda
*
Jégbontó.
Fergeteg.
Arany - album.
Szelek.
Kikelet.
Ígéret - digipack kiadás. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
CD 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 330 Ft
Internetes ár: 2 997 Ft
Az erdélyi mintakincs alapformái Tóth István 3,495 Ft 3 146 Ft
Délibábos Hortobágyon - Huszka Jenő élete és művei Gál Róbert 2,490 Ft 2 241 Ft
A középkori székely művészet kérdései Entz Géza 1,000 Ft 900 Ft
Kelet kapuja 10. - 2019. október-december Kelet Kapuja folyóirat 1,199 Ft 1 080 Ft
Erdély és Fennoskandia 1576-1945 Benedekné Szőke Amália 1,990 Ft 1 791 Ft
Vadászhit Lakatos Károly 2,100 Ft 1 890 Ft
Világfa Lovász Irén Hortobágyi László 3,990 Ft 3 591 Ft
Minden vészen át Romantikus erőszak 3,300 Ft 2 970 Ft
A Brassai fekete templom Mátyás-kori címerei Köpeczi Sebestyén József 500 Ft 450 Ft
Atilla és a hunok Grandpierre K. Endre 3,490 Ft 3 141 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^