Filozófia

Karácsony András - Pokol Béla - Paradigmák előterében

Paradigmák előterében

Karácsony András - Pokol Béla

Könyv
Attraktor kiadó, 2011
96 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9789639857810
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Karácsony András - Pokol Béla - Paradigmák előterében
Karácsony András - Pokol Béla - Paradigmák előterében
Karácsony András - Pokol Béla - Paradigmák előterében
Karácsony András - Pokol Béla - Paradigmák előterében
Karácsony András - Pokol Béla - Paradigmák előterében
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 200 Ft
Internetes ár: 1 870 Ft
Ez a kötet először az újkori társadalomfilozófia gondolkodástörténetéből olyan elképzeléseket tekint át, amelyekben határozottan kifejeződött az a törekvés, hogy dichotómikus fogalmiságban értelmezzék azt a problémát, hogy képes-e, s ha igen, akkor miként az egyének döntésvilága a társadalom életét befolyásolni, avagy ennek a megvalósíthatatlanságával kell együtt élni?

Ezt követően pedig a társadalmi élet világából az erkölcs, a jog és a politikai modernkori értelmezéseire fordítja a figyelmet.

Végezetül pedig a rögzítettség / szellemítettség kategóriapár fogalmi (absztrakt) elemzésével foglalkozik, illetve a társadalmi állapotok pozitiválódásának (tudatos alakíthatóságának) néhány fontosabb megjelenési formáját veszi szemügyre.
*
Mindezek az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• I. A MINDENKORI ELMÉLETTÖRTÉNETI HAGYOMÁNY: (1. Fordulópont az újkori társadalomfelfogásban /Vico/; 2. Az organikus és a mesterséges /Tönnies, Scheler/; 3. Létrétegek dinamikája /Nicolai Hartmann/;)

• II. PROBLÉMATERÜLETEK: (1. Erkölcs/morál elméletek; 2. A morál szocializációja; 3. A jogelméletek szintjén a szellemítettség - rögzítettség felvetése; 4. A politikaelméletek szintjén: konzervativizmus/ liberalizmus,)

• III. A SZELLEMÍTETTSÉG ÉS A RÖGZÍTETTSÉG kategóriák belső aspektusai;

• IV. A TÁRSADALMI ÁLLAPOTOK POZITIVÁLÓDÁSA
(tudatos alakíthatósága);

• V. NÉHÁNY KÖVETKEZTETÉS;

*
A „Paradigmák Előterében” című ezen kiadványt a társadalmi jelenségek leírása, a modern korban a „szellemítettség” irányába való eltolódás, a tudatos döntésekkel való formálás lehetősége, avagy a spontán (organikus) változás-változatlanság, az újféle szellemi tartalmak „visszarögzítődése”, az ellenszegülés vagy a követés előidézése, mint következmény, a kognitív és a normatív szempont érvényesülése, a rögzítettségtől a hangsúly eltolódása a szellemítettség irányába, e változás továbbfokozása, vagy a rögzítettség újbóli megerősödése, sőt szükségességi igénye, azok érvényelülési és hatásmechanizmusai iránt érdeklődő, a társadalmat érintő filozófiai és szociális kérdésekkel szívesen foglalkozó. a közéletre nyitott olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 200 Ft
Internetes ár: 1 870 Ft
A melankolikus forradalom Lieve Joris 2,850 Ft 2 565 Ft
A jogtudomány teológusa Karácsony András 3,400 Ft 3 060 Ft
Szép új világ? Héjj Andreas 2,200 Ft 1 980 Ft
Az ezoterikus út buktatói Szabó Judit 2,500 Ft 2 250 Ft
A rendszerváltás családtörténetei Dávid Beáta - Barna Ildikó - Bóné Veronika - Hegedűs Réka - Izsák Éva 2,300 Ft 2 070 Ft
Isten neve irgalmasság Ferenc pápa 2,999 Ft 2 700 Ft
A hermetikus beavatás Pierre de Lasenic 2,100 Ft 1 890 Ft
Határok nélkül Sonnevend Júlia 3,990 Ft 3 591 Ft
A Német Szövetségi Köztársaság 1949-2009 Németh István 4,300 Ft 3 870 Ft
Necronomicon Abdul Alhazred 2,700 Ft 2 430 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^