Történelem

Beöthy Ákos - A magyar államiság fejlődése, küzdelmei I-V. kötet

A magyar államiság fejlődése, küzdelmei I-V. kötet

Beöthy Ákos

Könyv
Attraktor kiadó, 2011
1830 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789639857841
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Beöthy Ákos - A magyar államiság fejlődése, küzdelmei I-V. kötet
Beöthy Ákos - A magyar államiság fejlődése, küzdelmei I-V. kötet
Beöthy Ákos - A magyar államiság fejlődése, küzdelmei I-V. kötet
Beöthy Ákos - A magyar államiság fejlődése, küzdelmei I-V. kötet
Beöthy Ákos - A magyar államiság fejlődése, küzdelmei I-V. kötet
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 14 900 Ft
Internetes ár: 12 665 Ft
Eredeti megjelenés: BEÖTHY ÁKOS: A magyar államiság fejlődése, küzdelmei (1900).
*
I/1.
„Ezen korszakban keletkezett azon ismert szójárás: extra Hungariam non est vita.

Ezen szójárás későbbi időkben gúny és nevetségnek tárgya lett. Ennek általános elterjedése és szálló igévé válása minden esetre bizonyít annyit, hogy az illetők akkoron megtalálták lelköknek egyensúlyát, érezték azt, miszerint nagyban és egészben híven teljesítették kötelességüket.

És hogy ez úgy is volt, bizonyítja azon hatalmas nemzedék, mely azután 1825–1848 között az új Magyarországnak alapítója lett. Oly társadalmat, oly nemzedéket, mint amilyen az volt, rögtönözni nem lehet, ezeket elő kell készíteni és nevelni, ami azokban a szerény, egyszerű udvarházakban, azon apák és anyák részéről történt, akiktől az epigonok minden érdemet, minden jótulajdonságot meg akarnak tagadni.”
*
I/2.
„Minden korszaknak megvannak a saját kötelességei, a mieink mostanság a békés foglalkozás terén teremnek, mert nemcsak harcok zivatarai sodorják el a nemzeteket, hanem a lassú sorvadás, az emésztés, amely az elszegényedésből származik. Az ország szegénységét nem kell bizonygatni, ösmeri azt mindenki, szembetűnő főleg a családok eladósodása.

Különösen nagy szerepet játszott ennél a fényűzés, azon körülmény, hogy ilyen természetű cikkekért mennyi pénz vándorol ki az országból, ami azután, közgazdasági viszonyaink különleges alakulata folytán, az országba többé vissza nem jött”.
*
II/1.
„Ha árvíz fenyegeti a mezőt, még annak megindulása előtt töltésekről kell gondoskodni. Ha ma nem gondolunk vele, holnap már elkésünk...”
*
II/2.
„... Az alkotmány fefüggesztése, a szuronyok százezrei, a bekövetkezendő orosz beavatkozás, az északi áradat mindent elborító hullámverése éppen úgy szerepeltek a vitában, mint a fenyegetés, hogy eljön majd a kormányra nézve az elszámolás napja...”
*
III.
„Igen tanulságos szintén ebben az irányban a nemzetiségekkel és Horvátországgal való elbánás... Pár hétre rá a kerületi ülés Pozsonyban fogadta az újvidéki szerbek küldöttségét, kiknek szónoka, Kosztics Sándor, szent ígéretet tett nevökben, hogy a szerbek ezután hazájukért, Magyarországért fognak élni-halni.
*

A szerzőt a jogi tanulmányai befejezése után 1860 körül Bihar vármegye aljegyzőjévé választották. Sokat utazott külföldön, különösen Angliával ismerkedett meg behatóan. Több angol értekezést fordított le és adott ki a Budapesti Szemlében (1860-62).

1872-ben Deák-párti programmal Kismarton országgyűlési képviselőjévé választották. Később a Sennyei-féle frakcióhoz, majd a mérsékelt ellenzéki párthoz csatlakozott. A Mérsékelt Ellenzékből alakult a Nemzeti Párt, amelynek 1887 és 1896 között egyik vezetője, nagy hatású szónoka volt. Kassa város képviselőjeként országgyűlési képviselő volt. 1901-től a pártonkívüli ellenzék csoportjához tartozott, az újjászervezett Nemzeti Párthoz már nem csatlakozott.

*
„A Magyar Államiság Fejlődése, Küzdelmei I-V. Kötet” című ezen kiadványt Beöthy Ákos évekre szóló széleskörű tanulmánya, az igazság hajthatatlan logikával és az igazi történész igazságszeretetével történő kutatása és a halála miatti befejezetlen III. rész iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, amely még így is nagybecsű munka, és az osztrák hadseregről, valamint Görgey szerepének méltatásáról szóló utolsó fejezetekben „ércnél maradandóbb emlékeket hagyott maga után, és senki nincs, aki nálánál őszintébb és elfogulatlanabb igyekezettel kereste volna az igazságot”... A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 14 900 Ft
Internetes ár: 12 665 Ft
Az örömök útján Böjte Csaba 1,990 Ft 1 791 Ft
A hunok Európában Váczy Péter 1,900 Ft 1 710 Ft
Hétvége Mr. Darcyval Victoria Connelly 2,990 Ft 2 691 Ft
Az állameszme kritikusa Gaucsík István 2,990 Ft 2 691 Ft
Háború, forradalom, szociáldemokrácia Magyarországon Varga Lajos 3,700 Ft 3 330 Ft
A Nemzeti Hadsereg (1919) Jankovich Arisztid 3,990 Ft 3 591 Ft
Szüntelen jóvátétel Harmath Artemisz 2,990 Ft 2 691 Ft
Távol-Kelet közelről P. Szabó József 3,990 Ft 3 591 Ft
Az 5 szeretetnyelv kamaszokra hangolva Gary Chapman 2,990 Ft 2 691 Ft
Könyves sors - magyar sors Püski Sándor 2,500 Ft 2 250 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^