A Szombaton feladott küldeményeket a GLS Hétfőn kézbesíti!

Politika

Sütő Gábor - Magyarabb jövőnkért

Magyarabb jövőnkért

Sütő Gábor

Könyv
2012
439 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789639204638
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Sütő Gábor - Magyarabb jövőnkért
Sütő Gábor - Világpolitikai játszmák
Sütő Gábor - Élet és halál
Sütő Gábor - Magyarabb jövőnkért
Sütő Gábor - Világpolitikai játszmák
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 200 Ft
Internetes ár: 3 780 Ft
SÜTŐ GÁBOR szerző (1934. Karcag, -) 1958-ban végezte el az egyetemet, ezt követően hivatásos diplomata tevékenységet folytatott.
*
A „Magyarabb jövőnkért” tanulmányai, az „Öreg diák beszéd” kivételével a Havi Magyar Fórumban jelentek meg először, de így kötetbe gyűjtve még különösebb, lényegesen messzehangzóbb akusztikát kapnak.

Részletek a kötetből:
„A rendszerváltáskor egyike voltam annak a 13 nagykövetnek, akiket az első napon leváltottak, és még jóval a korhatár előtt, megszégyenítő feltételekkel kényszer-nyugdíjaztak... Esetemben igazuk is volt. Nem hódoltam be egyetlen politikai erőnek sem”...
*
„Indíttatásomnál, tájékozottságomnál és szándékaimnál fogva erkölcsi fölényben éreztem magam mindazokkal szemben, akik kiárusították az országot, az értelmes alkotás helyett a tartalmatlan „sikeresség”, erkölcs helyett a haszonelvűség és az öncélú fogyasztás irányába tuszkolnak bennünket, akiknek a „magyarsága” és az „elvisége” nem a szívet-lelket melengető piros, fehér, zöld, hanem hol vörösebb a pirosnál, hol önfeladóbb a fehérnél, hol hamisan reménykeltőbb a zöldnél...”
*
„A nemzeti keretekben és a nemzetközi viszonylatban egyaránt növekvő társadalmi igazságtalanság, más szóval az erőszakolt globalizáció napjainkban elkerülhetetlenül és ugyancsak növekvő mértékben szüli a harcot önmaga ellen. A rendkívül egyenlőtlen erőviszonyok különleges harci eszközök alkalmazására kényszerítik a gazdaságilag, pénzügyileg, katonailag gyengébb, viszonylag elszigetelten, de megingathatatlan határozottsággal küzdő erőket.

A globalizmus szinte minden kiutat, érvényesülési lehetőséget elzár egész népek elől, amelyeknek a globalizmus fegyvertára nem áll a rendelkezésére...”
*
„A trianoni szerződés értelmében Szlovákia, Szerbia, Ukrajna nem is tekinthető jogutódnak, hanem csak önkényes, a szerződés megalkotói által utólag hallgatólagosan elfogadott jogtipró hatalomnak. A felvidéket ugyanis Csehszlovákia, a Délvidéket Jugoszlávia, Kárpátalját pedig a Szovjetunió kapta, amelyek mint államok azóta egytől egyig megszűntek... A fentiek okán Trianon, főleg Európában, soha egy pillanatig sem merült a feledés homályába, sőt az elmúlt években lezajlott közép-európai és balkáni radikális változások kifejezetten megalapozták az elkerülhetetlen összeomlást...”
*
A kötet TEMATIKUS TARTALOMJEGYZÉKE:

• VILÁGLÁTÁS: Öregdiák beszéd (Karcag 2002. október 6; A goj (HMF 2008. november); Élet és halál mint véges és végtelen (HMF 2010. május), Amivel a kortárs pápák szembesülnek (HMF 2005. július);

• NEMZETI RADIKALIZMUS: Nekünk nincs más utunk (HMF 2006. május); Európa velünk vagy ellenünk? (HMF 2009. június); Vidám utókampány (HMF 2009. július), Ki Dr. Utólag? (HMF 2010. szeptember);

• KÜLPOLITIKA: Ami a terrorizmus mögött meghúzódik (HMF 2004. május); Baljós fejlemények a nemzetközi joggyakorlatban (HMF 2006. október); Önprovokáció és államközi terrorizmus (HMF 2009. február); Honnan indult és merre tart az Európai Unió? (HMF 2009. április); Trianon rendszerének elkerülhetetlen összeomlása (HMF 2009. december); Lesz-e magyarabb külpolitikánk? (HMF 2010. szeptember); A terrortól az önterrorig (HMF 2010 2010. december); Merre tart a NATO és merre haladjon Magyarország? (HMF 2011. február);

• KÜLPOLITIKA: Nem hagynak nyugton (HMF 2005. október); Nem hiszek a hivatalos választási eredményekben (HMF 2006. június); Politizáljon-e az utca? (HMF 2006. november); Lássuk, hogy mire megy ki a játék? (HMF 2007. szeptember); hatalommentés újabb személyi puccsal? (HMF 2008. január); Megtévesztő és megtévesztett baloldal és jobboldal (HMF 2008. május); Történelem hamisító történészek (HMF 2008. szeptember); Kapitalizmus van (HMF 2010 április); A nyitány forradalmi, a finálé... (HMF 2010. július); Nevezzük nevükön a dolgokat (HMF 2011. március);

*
A „Magyarabb Jövőnkért” című ezen kiadványt a fenti izgalmas témakörökbe betekinteni kívánó, napjaink fájó bel- és külpolitikai kérdéseiről is iránymutatást és állásfoglalást kapni akaró, azokat mérlegelő és továbbgondoló, majd saját álláspontot is kialakító olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 200 Ft
Internetes ár: 3 780 Ft
Gulag lexikon Rózsás János 2,200 Ft 1 980 Ft
Dzsihadizmus, radikalizmus, terrorizmus Kis-Benedek József 5,360 Ft 4 824 Ft
A láthatatlan valóság Ungváry Rudolf 2,990 Ft 2 691 Ft
Dudásoknak, kanászoknak közzibül, közzibül Hála József G. Szabó Zoltán 2,990 Ft 2 691 Ft
Magyar nyelv Gaál Edit 3,990 Ft 3 591 Ft
Rebellió Pozsonyi Ádám 2,890 Ft 2 601 Ft
A globális egészségmaffia Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
A széttagolt ország Hornyik Miklós 1,470 Ft 1 323 Ft
Tájak és emberek Ortega y Gasset, José 2,800 Ft 2 520 Ft
Platón életének drámája Vlagyimir Szolovjov 2,800 Ft 2 520 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^