Hagyomány

Usztics Mátyás - Magor nyelv és történelem

Magor nyelv és történelem

Usztics Mátyás

Könyv
2012
150 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9789630825023
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Usztics Mátyás - Isten tenyerén
Usztics Mátyás - Meddig viszel?
Usztics Mátyás - Magor nyelv és történelem
Usztics Mátyás - Isten tenyerén
Usztics Mátyás - Meddig viszel?
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 615 Ft
USZTICS MÁTYÁS szerző (Penészlek, 1949. április 9. – ) magyar színművész, rendező, szinkronszínész.
*
A magyar nyelv messzire megy vissza. Egész sajátos módon fejlődött, és olyan időben alakult ki a szerkezete, amikor a legtöbb, most élő európai nyelv nem is létezett. Önmagában, következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt számvetés is, az erő, a hangzatok hajlékonyságával és alakíthatóságával.

Az angol ember legyen büszke arra, hogy nyelve az emberi történelem hősregényét tünteti fel. Ki lehet mutatni az eredetét, kivehetők, szétválaszthatók benne az idegen rétegek, amelyek a különböző népekkel való érintkezés során rárakódtak. Ezzel szemben a magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, amelyen az idők viharai karcolást sem ejtettek. Nem az idők változásától függő naptár. Nem szorul senkire, nem kölcsönöz, nem alkudozik, nem ad és nem vesz senkitől.

E nyelv a nemzeti önállóság, a szellemi függetlenség legrégibb és legfényesebb emléke. Amit a tudósok nem tudnak megfejteni, mellőzik. Ez a nyelvészetben is így van, éppen úgy, mint a régészetben. Az egyiptomi régi templomok egyetlen kőből készült padlatait sem tudjuk megmagyarázni: honnan, melyik hegységből vágták ki e csodálatos tömegeket.

A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény. Aki megfejti, az isteni titkot boncol, annak is az első tételét. »Kezdetben vala az Ige és az Ige vala az Isten, s az Isten vala az Ige.«
(Sir John Bowring (1792–1872)
*
Az ismert színművész gondolatébresztő, ismeretterjesztő munkája az alábbi TARTALOM szerint követhető nyomon:

1. KOROK, KULTÚRÁK, LELETEK.
Amelyben feltételezzük, hogy egy száz vagy kétszáz év múlva élő történész érdeklődni kezd a XXI. századi magyar ezredforduló története iránt, és annak kutatása során megdöbbentő felfedezéseket tesz.

2. SZÁMOK, JELEK, NYELVEK.
Amelyben vizsgálat alá esik egy-két számnevünk, és néhány kapcsolódó fogalom jelentésvilága. Mennyit ér egy egészséges feleség?

3. SZUMÍROK, SZKÍTÁK, HUNOK, SZABÍROK, MAGYAROK.
Amelyben kiderül, hogy a sumérok honnan származtatják magukat, továbbá régészeti, nyelvészeti és genetikai alapon is bizonyítást nyer ősi magyarságunk mibenléte és hovatartozása.

4. MAGYAROK ÉS MÁSOK.
Amelyben fény derül arra, hogy a mayák milyen kapcsolatba hozhatók a hunokkal, továbbá lelepleződik az európai történelem meghamisítása, mely a hunok/szkíták/szittyák dicsőségét volt hivatott homályba burkolni.

5. MAGYAROK ÉS MAGYARORSZÁGOK.
Amelyben a hivatalos őshaza-elmélet kerül górcső alá, és a megmérettetés után túl könnyűnek találtatik. „Nem jöttünk mi sehonnan sem!”

6. MAGYAROK ÉS EURÓPA.
Amelyben világossá válik, hogy Európa magyarokhoz való negatív viszonyulása honnan eredeztethető, és melyek ennek a szomorú hagyománynak a lehetséges indokai. Mi a kapcsolat az Amerikai Egyesült Államok Katonai Akadémiája és Vérbulcsú horka között?

7. VALLÁS, NYELV ÉS ABC.
Amelyben a szerző a Szent Korona kalandos múltját nyomozza. Mikor és hogyan kezdődött az a máig tartó folyamat, amely a népünket megmételyezi? A téma nem csak hatalmi, politikai, de vallási oldalát tekintve is alaposan körüljáratik.

8. ÉLET ÉS KÖZÖSSÉG.
Amelyben eleink bölcs szokásairól, beszédes hétköznapi elnevezésekről esik szó. Főhajtás Czuczor Gergely és a népdalaink előtt.

9. MESÉK ÉS SZÁMOK.
Amelyben népdalaink távol-keleti rokonságáról, népmeséink valóságalapjáról és számnévi vonatkozásairól olvashatunk.

10. LÓ ÉS LOVAGLÁS.
Amely fejezet tanulmányozása során büszkén húzza ki magát az Olvasó: a nyeregbeforrt magyarok harcászati tevékenységére terelődik ugyanis a szó, ami a történelemoktatásból (szintén) kimaradt. „A ló előnye tenger, a bölcsnek is ló való, mert lóvá tesz az ember és emberré tesz a ló.”

11. ÍJ ÉS NYÍL.
Amelyben a visszacsapó íjról, eleink csodafegyveréről olvasható aprólékos leírás. Mit tudott a néhai kovács?

12. KARD ÉS SZABLYA.
Amelyben tovább folytatódik vasiparos múltunk tanulmányozása. Milyen összefüggésbe hozható az ősi szabír kétélű kard és a katana?

*
A „MAGOR NYELV ÉS TÖRTÉNELEM” című ezen kiadványt a fenti tartalomnak megfelelő témák gondolatébresztő és ismeretterjesztő jellegű közreadása iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik a föld és a víz, a közös lélek, az együvétartozás, a nemzeti érzés lelkesültsége, a még meglévő kultúránk és máig szóló üzenete, ennek az üzenetnek a megfejtése, megértése és mindeneken át való őrzése, mint megmaradásunk egyetlen esélye gondolatköröket szeretnék a kötetben foglaltak segítségével mélyebb kontextusban is megismerni, a szerző gondolatait továbbgondolni és a megfelelő konklúziókat a maguk számára levonni.
*
Ajánljuk még:
Eredeti magyar nyelvtan.
*

Ajánljuk mellé:
A magyar ősemlékezet és az Arvisura világkép. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 615 Ft
Az én népem Nyirő József 2,800 Ft 2 520 Ft
Néphagyomány és a nemzeti művelődés Győrffy István 1,900 Ft 1 710 Ft
Nyelvédesanyánk Czakó Gábor 2,730 Ft 2 457 Ft
A Magyar Királyság megalakulása Deér József 1,900 Ft 1 710 Ft
Ős magyar rovásírás Magyar Adorján 1,300 Ft 1 170 Ft
Paraszti virágkultúra Magyarországon Csoma Zsigmond 4,990 Ft 4 491 Ft
A pozsonyi-csata Cey-bert Róbert Gyula 3,800 Ft 3 420 Ft
Szkíta-magyar múltunk ragyogása Obrusánszky Borbála 2,200 Ft 1 980 Ft
Európa pogányai Szilveszter Jenő 700 Ft 630 Ft
Etika Turgonyi Zoltán 2,800 Ft 2 520 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^