Történelem

Czakó Gábor - Eredeti magyar nyelvtan

Eredeti magyar nyelvtan

Czakó Gábor

Könyv
2011
178 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9789638840875
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Czakó Gábor - Beavatás - Jézus beszélő kövei
Czakó Gábor - Aranykapu
Czakó Gábor - A szabir titok
Czakó Gábor - Hosszúalattság
Czakó Gábor - Beavatás - Lépcső és szalmaszál
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 730 Ft
Internetes ár: 2 321 Ft
Tankönyv a magyar nyelv gyökrendje alapján...

CZAKÓ GÁBOR Csaba (Decs, 1942. szeptember 14. –) Kossuth-díjas író, publicista, képzőművész, a magyar katolikus újságíróképzés megszervezője. Dolgozott Antall József miniszterelnök tanácsadó testületében. A Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának tagja (2007).
*
Az „Eredeti magyar nyelvtan” nyelvérzékünk és a Czuczor-Fogarasi Szótár alapján írja le a magyar nyelv lényegét a hangok jelentéshajlamától, a gyökökön és a toldalékokon át a mondatokig, nyelvünk észjárásáig. Szakkifejezései az élővilágból származnak: gyök, gyökér, törzs, ág, gyök- és szócsalád stb.

Részlet az ELŐSZÓ-ból:
„A magyar nyelv szerkezetének, működésének, észjárásának tanítása százötven éve kiszorult a tudományból és az iskolákból, ezért a magyar művelődésügynek a nyelvújítással, a reformkorral, a '48-as eszmékkel megindult hatalmas lendülete megtört.

A Czuczor-Fogarasi Szótár nem hibátlan, ámde még a javító pótkötete sem jelenhetett meg... A magyar nyelv szótárát minden elemzés és vita nélkül „tudománytalannak” minősítette Hunfalvy Pál 1851-ben, az I. kötet megjelenése előtt 11 évvel! A továbbfejlesztése szóba sem jöhetett. Noha a mű mindenkor nélkülözhetetlen volt a magyar nyelv kutatásában, a szótárkészítésben stb., ennek ellenére a szakszavait is kiirtották a tudományosságból, legkivált az alapfogalmat, a gyököt.

• Már pedig mit toldalékolunk, ha nincsen gyök?

„Az előállott fogalmi, módszertani és oktatásügyi zavar ecsetelése és vita helyett - fejet hajtva a XIX. század lánglelkű költői és zseniális tudósai előtt - a Czuczor-Fogarasi Szótár nyomán magyar nyelvtankönyvet készítettem, mely anyanyelvünk természeti rendjére épül. (...) E könyv a szerves nyelvészet újabb történetében az első, örömmel veszem diákok, tanárok, tudósok, értelmes magyar emberek bíráló-javító észrevételeit.”
*
Idegenek a magyar nyelvről:

Polamus Amandus (1561-1610) Baselben élő humanista írta 1609-ben Szenci Molnár Albertnek a nyelvtana megjelenésekor: „Akadnak, akik kétségbe vonták, hogy a zabolátlan magyar nyelvet nyelvtani szabályokba lehetne foglalni. Te azonban kiváló munkáddal alaposan megcáfoltad őket.”

Krantz, S. Grover (1931-2002) amerikai antropológus: „A magyarországi magyar nyelv ősisége ugyanilyen meglepő lehet: átmeneti kőkori nyelvnek tartom, mely megelőzi az újkőkor kezdetét, a magyar az összes helyben maradó európai nyelvek közül gyakorlatilag a legrégibb.”

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: „Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem, hogy a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke.”

George Bernard Shaw: „Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: Ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit.”

Giuseppe Mezzofanti bíboros (1724-1849): „A magyarok, úgy látszik, még nem is tudják, micsoda kincs lakozik a nyelvükben.”
*
A kötetben foglaltakat számos példa, játékos föladat, olvasmány, kép teszi elevenné. Az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• Előszó;
• Magyar észjárás - a beszéded te vagy!

• I. Hangok:
(1. Magánhangzók vagy önhangzók. 2. Mássalhangzók. 3. A magánhangzókról. 4. Hangzóilleszkedés. 5. Önhangzóink jelentés - hajlama. 6. Mássalhangzók. 7. Mássalhangzók jelentés - hajlama. 8. A rovásírásról. 9. Hasonulások. 10. Jelentés - hajlam és szóépítés.);

• II. A gyökökről: (1. A magyar nyelv rendjének alapelve. 2. A gyök. 3. Szónemzetségek. 4. Gyökök sarjadzása. 5. Gyökhangok és gyökelemek.);

• III. A szó: (1. Gyök- és szócsaládok. 2. Egy gyökcsalád. 3. Szótörzs. 4. Szóhangsúly. 5. Szavaink szemléletessége. 6. A szóalkotás további módjai. 7. A magyar és az idegen szavak megkülönböztetése.);

• IV. Szófajok: (1. Alapszófajok.);

• V. Toldalékok: (1. A toldalékok fajtái. 2. Képzők. 3. Mássalhangzói szóképzők. 4. Egyetlen hangból állók. 5. Összetett képzők. 6. Igeképzők. 7. Egyéb képzők. 8. Jelek. 9. Ragok.);

• VI. Igék és igeragok: (1. Az ige. 2. A létige. 3. Általános / személytelen igék. 4. Igei viszonyok. 5. Igeidők, igemódok. 6. Igenevek. 7. Főnév. 8. Melléknév. 9. Számnév. 10. Ikerszavak. 11. Névmások. 12. Segédszavak. 13.Mondatszók.);

• VII. Közlés és mondattan: (1. Mondataink fajtái az alany szándéka szerint. 2. Szerkezet szerinti osztályozás. 3. Főbb mondatrészek. 4. Szószerkezetek. 5. Összetett mondatok.);

• VIII. Hogyan írjunk és beszéljünk?
• IX. Ősnyelv-e a magyar?
• X. A magyar észjárás;

*
Az „Eredeti Magyar Nyelvtan” című ezen kiadványt a Czuczor-Fogarasi szótár alapján a magyar nyelv lényegének bemutatása iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, a hangok jelentéshajlamától, a gyökökön és a toldalékokon át a mondatokig és nyelvünk észjárásáig.

A Szerző szavaival élve: „Remélem, hogy a tanulók és a tanítók (...) élvezni fogják, hiszen anyanyelvünk, észjárásunk szellemével és valóságos természetével találkozhatnak benne.”
*
Czakó Gábor további ajánlott művei:

Beavatás - Lépcső és szalmaszál.
Aranykapu.
Hosszúalattság.
Misztikai ösvény - Titkos könyv.
Beljebb a magyar észjárásba.
Beavatás a magyar észjárásba.
Az Antikrisztus és mi.
Beavatás - Jézus beszélő kövei.
77 hangos rémmese - HANGOSKÖNYV CD
Történeteink almáspitével. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 730 Ft
Internetes ár: 2 321 Ft
A halál utáni élet 1,800 Ft 1 620 Ft
Fogalom, hang, gyök és tanításuk Molnár Zsolt Marácz László Molnárné Czeglédi Cecília 4,600 Ft 4 140 Ft
Ki kérdezi, hogy ki vagyok én? 3,250 Ft 2 925 Ft
Magyar régiségek Kiss Bálint 3,400 Ft 3 060 Ft
Biblia - Bábel - Hangzavar Tóth János 600 Ft 540 Ft
Elbocsátottak? Herczku Mónika 2,100 Ft 1 890 Ft
A magyar nép arca és jelleme Herman Ottó 2,100 Ft 1 890 Ft
Jóskönyv Müller Péter 3,800 Ft 3 420 Ft
Medvekaland a Kárpátokban Kemény János 2,500 Ft 2 250 Ft
A hunok három világbirodalma Baráthosy-Balogh Benedek 2,100 Ft 1 890 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^