A Pénteken feladott küldeményeket a GLS Szombaton(!) kézbesíti!

Történelem

Zeidler Miklós - A Monarchiától Trianonig egy magyar diplomata szemével

A Monarchiától Trianonig egy magyar diplomata szemével

Zeidler Miklós

Praznovszky Iván emlékezései

Könyv
Olvasó Sarok kiadó kiadó, 2012
357 oldal, Kemény kötésű fűzött A4 méret
ISBN 9789639912267
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Zeidler Miklós - A labdaháztól a Népstadionig
Zeidler Miklós - A Monarchiától Trianonig egy magyar diplomata szemével
Zeidler Miklós - A revíziós gondolat
Zeidler Miklós - A magyar békeküldöttség naplója
Zeidler Miklós - A labdaháztól a Népstadionig
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 7 990 Ft
Internetes ár: 7 191 Ft
ZEIDLER MIKLÓS nevét a trianoni békeszerződéssel és különösen a két világháború közötti revíziós mozgalmakkal foglalkozó könyvei és tanulmányai alapján ismerték meg a 20. századi magyar történelem iránt érdeklődő olvasók.

Ez a műve, amelyben egy mára szinte teljesen elfeledett magyar diplomata, Praznovszky Iván - 1920-ban a párizsi magyar békedelegáció titkárságának vezetője - életútját dokumentálja és értelmezi, szervesen kapcsolódik az eddigi kutatásaihoz. Biztosra vehető, hogy eddigi írásaihoz hasonlóan ezt a munkáját sem csak a szakemberek veszik kézbe, hanem a modern magyar történelem iránt érdeklődő olvasók is hasznosan forgatják.

Ennek a pompásan összeállított kötetnek a lapjairól bontakozik ki egy átlagos magyar diplomata képe, aki egyforma önérzettel tárgyal az akkori világ hatalmasaival, parádés nyelvtudással képviseli hazáját Párizsban és tagadhatatlan mesterségbeli tudással intézkedik, szervez és figyel...

*
„A Monarchiától Trianonig egy Magyar Diplomata Szemével” című ezen kiadvány Romsics Ignác, Martonyi János és Jeszenszky Géza ajánlásával azoknak az olvasóinknak az érdeklődésére tarthat számot, akik Praznovszky Iván emlékezéseit kívánják nyomon követni a korabeli magyar, brit, francia, osztrák és spanyol sajtóanyagon, a kiadott magyar, angol, francia és német nyelvű forrásokon, valamint az ugyanezen nyelveken megjelent egykorú műveken és újabb keletű történész szakmunkákon, továbbá 10 magyarországi és öt külföldi levéltár és az eddig kiadatlan visszaemlékezésekből, amelyekből nem csupán az igazságtalan békediktátum körülményei, Praznovszky Iván hivatali tevékenysége, hanem a családi, a baráti és a társadalmi kapcsolatrendszere, a gondolkodásmódja és a személyisége is mélyebb kontextusban megismerhető. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 7 990 Ft
Internetes ár: 7 191 Ft
Magyarország 1938 egy amerikai szemével 3,000 Ft 2 700 Ft
A magyar képzőművészet társadalomtörténete 1867-1918 Szívós Erika 2,490 Ft 2 241 Ft
Úton önmagamhoz Irvin D. Yalom 4,490 Ft 4 041 Ft
A tűz szárnyain Szabó Judit 2,000 Ft 1 800 Ft
A munkások útja a szocializmusból a kapitalizmusba Kelet-Európában - 1968–1989 Bartha Eszter 3,600 Ft 3 240 Ft
Szent László és Nagyvárad régi képeslapokon Balázs D. Attila 3,990 Ft 3 591 Ft
Újságcikkeim Tóth János 3,500 Ft 3 150 Ft
Akarat és odaadás Feldmár András 2,900 Ft 2 610 Ft
A történészcéh alkonya Illik Péter 4,200 Ft 3 780 Ft
Gömbös Gyula és a hatalom Vonyó József 5,950 Ft 5 355 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^