Hagyomány

Jakab Attila - Mivé lettél, mivé leszel csángó magyar?

Mivé lettél, mivé leszel csángó magyar?

Jakab Attila

Könyv
Kairosz kiadó, 2012
216 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789636625337
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Jakab Attila - Mivé lettél, mivé leszel csángó magyar?
Jakab Attila - Mivé lettél, mivé leszel csángó magyar?
Jakab Attila - Mivé lettél, mivé leszel csángó magyar?
Jakab Attila - Mivé lettél, mivé leszel csángó magyar?
Jakab Attila - Mivé lettél, mivé leszel csángó magyar?
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 600 Ft
Internetes ár: 2 210 Ft
JAKAB ATTILA szerző vallástörténész egyetemi tanulmányait a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskolán kezdte. 1990 és 1998 között a Strasbourgi Egyetem Katolikus Teológia karán tanult, ahol teológiai doktorátust (PhD) szerzett. Több hazai és nemzetközi tudományos társaság tagja.

Kutatási területei: az ókereszténység társadalom- és intézménytörténete, a kereszténység és a zsidóság történelmi viszonya és korunk vallásgeopolitikai kihívásai. Az egyházak társadalmi és különösképpen a kisebbségi közösségek életében betöltött szerepét tanulmányozza.

A munka alapvetően abból a kitételből indul ki, hogy a csángóság és a katolicizmus gyakorlatilag szét­választhatatlanok. Ennek tudható be a csángó magyarok igen jelentős részének az elrománo­so­dása/elrománosítása is, amely egyértelműen a moldvai katolikus egyház tevékenységének köszönhető.

A csángóság jobb megértéséhez mindenképpen ezt a több évszázados folyamatot kell szem előtt tar­tanunk, megragadnunk és megértenünk. Annál is inkább, mert ez a folyamat a jelenben a végki­fejle­té­hez közeledik: belátható időn belül megvalósul a román nyelvi közegbe történő nagymértékű asszimi­láció. A folyamat „sikere”, kétséget kizáróan, annak köszönhető, hogy a katolikus egyházpolitika, vala­mint a román nemzetpolitika találkozott, és hatékonyan együttműködött egy jól meghatározott közös cél érdekében: létrehozni egy román nyelvű római katolikus egyházat!
*
A kötet TARTALMA:
• ELŐSZÓ;
• BEVEZETÉS;
• I RÉSZ: RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS; A kezdetektől a modern román állam megalakulásáig;

• II. RÉSZ: A MOLDVAI KATOLIKUS EGYHÁZ román nemzetpolitikai szerepvállalásai;
• III. RÉSZ: A CSÁNGÓ IDENTITÁS KÉRDÉSE;
• IV. RÉSZ: A MAGYAR NYELV SZEREPE és megítélése;
• V. RÉSZ: DEMOKRATIZÁLÓDÁS ÉS GLOBALIZÁCIÓ, Új lehetőségek és új kihívások;
• ÖSSZEFOGLALÁS;
• FÜGGELÉKEK (I-VIII. FÜGGELÉK).

*
A „Mivé Lettél, Mivé Leszel Csángó Magyar”? című ezen kiadványt a fenti tartalom iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik számára remélhetőleg hasznos ismereteket nyújt, új szempontokat villant fel, elgondolkodásra ösztönöz, vagy felkelti a kérdésben való további elmélyülés igényét. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 600 Ft
Internetes ár: 2 210 Ft
Hazai hősök Varga Attila 2,990 Ft 2 691 Ft
Székely kártya 1,500 Ft 1 350 Ft
A számjelek és a számírás története Varga Csaba 3,300 Ft 2 970 Ft
Irány Pelle András 3,500 Ft 3 150 Ft
Trianon, honvédség, háború, sport Szakály Sándor 2,790 Ft 2 511 Ft
Mesterkulcs a gazdagsághoz Napoleon Hill 2,950 Ft 2 655 Ft
Hétköznapi élet a Habsburgok korában 1740-1815 5,990 Ft 5 391 Ft
Gazdag fivér - Gazdag nővér Robert T. Kiyosaki 3,490 Ft 3 141 Ft
Ilyennek képzeltük a rendet? Körmendy Zsuzsanna 2,800 Ft 2 520 Ft
Soha többé cukorbetegség Andreas Moritz 2,190 Ft 1 971 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^