Hagyomány

Hesz Ágnes - Élők, holtak és adósságok

Élők, holtak és adósságok

Hesz Ágnes

A halottak szerepe egy erdélyi falu társadalmában

Könyv
LHarmattan kiadó, 2012
282 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789632365619
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Hesz Ágnes - Élők, holtak és adósságok
Hesz Ágnes - Élők, holtak és adósságok
Hesz Ágnes - Élők, holtak és adósságok
Hesz Ágnes - Élők, holtak és adósságok
Hesz Ágnes - Élők, holtak és adósságok
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 520 Ft
A halál témáját érintô kulturális és szociálantropológiai irodalomban gyakori téma a modern nyugati ember és a más kultúrákban élők halálképének, halálhoz való viszonyának különbsége. Ezek a különbségek azonban az úgynevezett nyugati társadalmakon belül is érzékelhetők.

Nem egy antropológus számolt be arról, hogy az általa megismert európai falusi közösségekben az emberek mennyire másként, mennyivel „természetesebben” viszonyultak a halál kérdéséhez és a halottakhoz, mint ami számára a saját társadalmi közegében megszokott volt. Ezekben a közösségekben a halál nem tabutéma, nem a haldokló és családjának a magánügye, a haldoklás s a halál körüli gyakorlati teendők ellátása pedig nem vagy nem teljesen került át a professzionális szolgáltatói szektorba.

Ugyanez érvényes a kötetben vizsgált faluközösségre is, ahol a halottak a közöttük és az élők között létrejövő kommunikáció, a róluk való beszéd és a feléjük irányuló rituális cselekedetek révén részei a falu mindennapi életének. A könyv éppen ezért elsősorban az élők és holtak viszonyára koncentrál, azt kívánja bemutatni, hogy a halottaknak milyen szerepe van az élők társadalmában.

Az élők és a holtak közötti összetett és ellentmondásos viszony leírása mellett a szerző bemutatja azokat a képzeteket és társadalmi tényezőket is, amelyek e viszonyt alapvetően meghatározzák, rámutatva azokra az összefüggésekre, amelyek az élők egymáshoz, illetve a halottakhoz fűződő kapcsolata között fennállnak.

• Egyrészt azt vizsgálja, hogy melyek azok a morális értékek, együttműködésre vonatkozó elvárások, amelyek mindkét viszonyt meghatározzák.

• Másrészt részletesen foglalkozik azzal, hogy az élők és holtak között különböző formában (halotti rítusok, álom, látomás) végbemenő kommunikációnak milyen szerepe van a társadalmi kapcsolatok alakításában, azaz, hogyan válik az élő közösségen belül zajló kommunikációvá: az élők hogyan és mit közölnek egymásnak a halottakon keresztül.

*
Az „Élők, Holtak és Adósságok” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik érdeklődnek a halottak szerepére egy erdélyi falu társadalmában, az élők és a holtak közötti összetett és ellentmondásos viszony leírása iránt. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 520 Ft
Az energiamező Lynne McTaggart 3,990 Ft 3 591 Ft
Hitem: kegyelem Erdő Péter Bíboros 1,500 Ft 1 350 Ft
Földindulás Berde Mária 2,000 Ft 1 800 Ft
Fiú és apa - Son and Father M. Makkai Piroska-Weszely Tibor 7,850 Ft 7 065 Ft
Széljegyzetek Magyarország történetéhez Illik Péter 4,200 Ft 3 780 Ft
A megpecsételt vég Gazda József 2,500 Ft 2 250 Ft
Magyar nyelvjárások Cs. Nagy Lajos - N. Császi Ildikó 1,490 Ft 1 341 Ft
AZ (új kiadás) Stephen King 6,990 Ft 6 291 Ft
Magyarország a második világháborúban Romsics Ignác 7,500 Ft 6 750 Ft
Poétikai kisszótár Zsilka Tibor 2,490 Ft 2 241 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^