Filozófia

Lánczi András - A politikai tudásról

A politikai tudásról

Lánczi András

Könyv
Attraktor kiadó, 2012
310 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155257056
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Lánczi András - Magyar konzervatív töprengések a posztkommunizmus ellen
Lánczi András - Az utópia mint hagyomány
Lánczi András - Antikok és modernek vitája
Lánczi András - A politikai tudásról
Lánczi András - Konzervatív kiáltvány
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 600 Ft
Internetes ár: 3 060 Ft
DR. LÁNCZI ANDRÁS (Budapest, 1956. május 18. – ) konzervatív filozófus, politikatudós, egyetemi tanár, a Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Intézetének vezetője, a Századvég Alapítvány elnöke, a Nézőpont Intézet Alapítvány Kuratóriumának elnöke.
*
„Ha egy tudományág helyzetét szeretnénk fölmérni, több mérce és szempont is kínálkozik. A presztízs mércéje például a többi tudomány között kivívott tekintély nagyságát vizsgálja. Ennek lehet belső, csak az adott tudományos közösségre kiterjedő érvénye, de a szóban forgó tudomány nemzetközi közösségét is magában foglalhatja: a nemzetállamok megszilárdulása óta a nemzeti és a nemzetközi tudomány szembeállítása rendszerint abban a dilemmában fejeződik ki, hogy lehetséges-e nemzeti tudomány, vagy a tudomány - a definíciója és a funkciója szerint - csakis egyetemes.

További mérce a vizsgált tudomány ismeretelméleti alapjának és tudományossági kritériumainak a számbavétele, beleértve a fogalmi készlet kifinomultságát és specifikusságát is...

Végül a kérdéses tudományon belül a területek differenciáltsága, a szakosodás mértéke, az intézményesülés foka (pl. nemzetközi tudományos fórumok és szervezetek megléte és tudományszervező hatásuk, publikációs lehetőségek száma stb.) nyújt támpontot az értékeléshez...

Tény, hogy nem csupán a tudomány ismeretelméleti vagy tudományfilozófiai aspektusával kell számolni, amely a tudomány egyetemességét hangsúlyozza. A tudománynak ugyanis vannak kulturális gyökerei, csak az adott kultúrára jellemző vonásai (pl. a valláshoz vagy a politikához fűződő viszony, a történeti dimenzióból fakadó rögzültségek), illetve szociológiai-intézményi feltételei, amelyek legalábbis strukturálisan meghatározzák egy adott tudomány lehetőségeit (pl. a tudomány anyagi finanszírozása többnyire és meghatározóan a nemzeti költségvetés függvénye)...

Mindezen túlmenően a politikatudománynak megvannak a sajátos, csak rá jellemző nehézségei, melyek nagy része az adott politikai közösségben keletkezik, s így fölveti a politika és a politikatudomány közötti viszony természetének kérdését. Másként megfogalmazva: lehetséges-e egyáltalán a politikáról szóló tudomány? ...

Természetesen a hazai politikatudomány helyzetének és állapotának fölmérése nem szakítható le a politikatudomány egyetemes helyzetének elemzéséről, hiszen a magyar társadalomtudományok a legtöbb értékelő-leíró dimenzióban mintakövetők...”
*

„Minden politikai tudás első kérdése Arisztotelész szerint az, hogy eldöntsük, hogyan akarunk élni. Csak ezután foglalkozhatunk az állam formájával és a törvényekkel. A régi politikai szerzők szerint a politikai tudásunk korlátozott, a modernek szerint korlátlan. Éppen ebből magyarázható a politikai bölcsesség és a politikatudomány, a régi és a modern zsarnokság közti különbség.”
*
A politikai tudásról leírtak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

BEVEZETÉS;
• METAFIZIKA, TUDÁS, POLITIKA: (Politikai bölcselet és cselekvés. Hogyan kell élnünk? Természet, metafizika és politikai bölcsesség. Demokrácia és erkölcsi relativizmus egy posztszekuláris világban. A kötelesség újrafelfedezése. A politikai tudás természete. A kultúra és a művészet a politikai bölcseletben;

• REND ÉS CSELEKVÉS: (A rend keresése - Strauss és Voegelin Max Weber - kritikája. „Biztosan nem pistis...”- Strauss-Voegeln levelezés, 1934-1964. Carl Schmitt és a liberalizmus. Filozófia és politika között.);

• POLITIKA A POSZTKOMMUNISTA VILÁGBAN: (Bölcsesség és tudás közt - a kreativitás politikája a posztkommunista világban. Már csak egy értelmiségi mítosz menthet meg bennünket? A marxizmus három szakasza - a kommunizmustól a plurális társadalomig. Haladás és tiszta erkölcs.);

• JOG, ERKÖLCS, TERMÉSZET: (Mi a konzervatív? A szexista egyenlet és a férfiasság. Szükség van-e írott alkotmányra? Ki a felelős? A politikai felelősség nyomában. Az egyetem eszméje.);

*
„A Politikai Tudásról” című ezen kiadványt a politika tudománya, a politikai viselkedés értelmezése és kérdésköre iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik tanulmányozni szeretnék a kötet különböző időben és alkalomból született írásait és gondolatait, a politikai tudást, mint az emberi tudás egy nyilvánvalóan korlátozott, egyben az egyik legfontosabb területét, a politikai bölcsesség tartalmát, a politikatudomány sokféleségét, a politikai tudás lehetőségének a garanciáját. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 600 Ft
Internetes ár: 3 060 Ft
Magyarító könyvecske Molnos Angéla 1,990 Ft 1 791 Ft
Orvosi hivatásom és hitvallásom Antalóczy Zoltán 3,150 Ft 2 835 Ft
A magyarság és középkelet Bendefy László 3,500 Ft 3 150 Ft
Jézussal az úton Mayer Mihály 1,500 Ft 1 350 Ft
Meztelen szerelem Francoise Prévost 2,490 Ft 2 241 Ft
Megcsalás nélkül Mihalec Gábor 2,940 Ft 2 646 Ft
Székely ízek 1,990 Ft 1 791 Ft
A Csíki székely krónika Dr. Szádeczky Lajos 5,300 Ft 4 770 Ft
Mi a szösz? Bárdosi Vilmos 2,490 Ft 2 241 Ft
Kommunistához mentem feleségül Philip Roth 3,490 Ft 3 141 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^