Hitélet

Berend Nóra - A kereszténység kapujában

A kereszténység kapujában

Berend Nóra

Könyv
Attraktor kiadó, 2012
374 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155257049
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Berend Nóra - A kereszténység kapujában
Berend Nóra - A kereszténység kapujában
Berend Nóra - A kereszténység kapujában
Berend Nóra - A kereszténység kapujában
Berend Nóra - A kereszténység kapujában
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 900 Ft
Internetes ár: 3 315 Ft
BEREND NÓRA szerző 2012 júniusában írta a kötet Köszönetnyilvánítás című fejezetében: „2001-ben angolul megjelent könyvem magyar fordítását tartja kezében az olvasó. (...) Nem törekedtem a könyv átírására...”

Részletek a kötet BEVEZETÉS-éből:
A XX. századi események és érzékenységek ráirányították az érdeklődést a társadalmi és vallási kisebbségekkel szembeni bánásmódra a múltban. Ennek következtében a középkor kutatói szintén elkezdték annak feltárását, hogy a múltban mit tekintettek, vagy állítottak be eltérőnek, illetve hogyan viszonyultak a „másnak” tekintett csoportokhoz.

Ezen tanulmányoknak köszönhetően kezdett kiderülni, hogy milyen összetett volt a nem-keresztények helyzete a középkorban... Nagy számban jelentek meg esettanulmányok a keresztények és nem-keresztények közötti helyi kapcsolatokról, ugyanakkor megnőtt az érdeklődés az összehasonlítás lehetősége iránt is.

Ennek köszönhetően a keresztény, illetve a muszlim hatalom alatt lévő zsidók helyzetének összehasonlítása bepillantást engedett a zsidóüldözés eredetébe is. ... Az új megközelítések új vitákat is szültek a középkori társadalom természetéről, a „másról”, az etnicitásról.

Ez a könyv három csoport, a zsidók, a muszlimok és a „pogányok” sorsát hasonlítja össze a középkori Magyarországon.

A célja kétirányú:
- Egyrészt bemutatni egy esettanulmányt, amely gyarapítja ismereteinket a középkori Európában élő nem-keresztény népességről,

- másrészt megvizsgálni egy sor kérdést a vallási kisebbségeket illetően egy olyan társadalomban, amely ... határhelyzetben volt...

A könyvben tárgyalt témák részben a nem-keresztényeknek a keresztény társadalommal való együttműködésével függnek össze.

• Mi volt a helye és a szerepe a nem-keresztényeknek?
• Kirekesztettek, vagy kívülállók voltak-e?
• Peremhelyzetbe szorultak-e, vagy a társadalom szerves részét alkották?
• Hogyan látta és hogyan határozta meg őket a körülvevő társadalom?

Az ezekre a kérdésekre adott válaszok és megközelítési módok az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS;
• BEVEZETÉS (Jegyzetek);
• 1. A MAGYAR KIRÁLYSÁG: EGY HATÁRVIDÉKI társadalom (Jegyzetek);
• 2. KERESZTÉNYEK ÉS NEM-KERESZTÉNYEK (Jegyzetek);
• 3. A MAGYAR KIRÁLYSÁG NEM-KERESZTÉNY népességének jogi helyzete (Jegyzetek);
• 4. NEM-KERESZTÉNYEK A MAGYAR KIRÁLYSÁG gazdaságában és társadalmában (Jegyzetek);
• 5. KONFLIKTUSOK A PÁPASÁG ÉS AZ URALKODÓ között (Jegyzetek);
• 6. KERESZTÉNY ELKÉPZELÉSEK ÉS MAGATARTÁSOK (Jegyzetek);
• 7. NEM-KERESZTÉNY KÖZÖSSÉGEK: KONTINUITÁS, ÁTALAKULÁS, Áttérés és asszimiláció (Jegyzetek);

*
„A Kereszténység Kapujában” című ezen kiadványt a fenti tartalom kérdéskörei iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik megfelelően értelmezik a politikai megfontolásokat a nem-keresztények védelmezésében, vagyis azt a tényt, hogy a magyar királyok a katonai és pénzügyi hatalmuk kiépítése érdekében megkönnyítették a „függő helyzetűek” letelepedését és fennmaradását, mert lojálisak lesznek a hatalomhoz.

Ennek megfelelően:

„Az erős királyi hatalom kiépítését célzó törekvésükben támaszkodtak a nem-keresztény csoportokra, és ezért kiváltságokat adtak nekik... A középkori Magyarország befogadó ország maradt, a kultúrák és a vallások találkozási pontja. Ahogy IV. Béla jellemezte: Magyarország kapu, amely kitárulhat, vagy bezáródhat... A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 900 Ft
Internetes ár: 3 315 Ft
Szép szerelmek krónikája Méhes György 2,990 Ft 2 691 Ft
Szókratész utazásai Dan Millman 2,900 Ft 2 610 Ft
Migráns-sokk Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
A sötétség hercege Victoria Holt - Jean Plaidy 2,299 Ft 2 070 Ft
Médiaegyensúly Kerényi Imre 2,500 Ft 2 250 Ft
Szigorúan titkos!? Boda József 5,500 Ft 4 950 Ft
Régi képeslapok, régi történetek Péter I. Zoltán 3,600 Ft 3 240 Ft
Zsidópolitika Magyarországon 1919-1943 Nathaniel Katzburg 2,890 Ft 2 601 Ft
Káldeától Ister-Gamig I-II-III. Badiny Jós Ferenc 9,990 Ft 8 991 Ft
Mary Poppins DVD Díszdoboz 4,500 Ft 4 050 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^