Hagyomány

Honti László - Anyanyelvünk atyafiságáról és a nyelvrokonság ismérveiről

Anyanyelvünk atyafiságáról és a nyelvrokonság ismérveiről

Honti László

Tények és vágyak

Könyv
Tinta kiadó, 2012
282 oldal, Puha kötésű ragasztott B5 méret
ISBN 9786155219214
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Honti László - Anyanyelvünk atyafiságáról és a nyelvrokonság ismérveiről
Honti László - A magyar és a nyugati ótörök szókészleti kapcsolatairól
Honti László - Anyanyelvünk atyafiságáról és a nyelvrokonság ismérveiről
Honti László - A magyar és a nyugati ótörök szókészleti kapcsolatairól
Honti László - Anyanyelvünk atyafiságáról és a nyelvrokonság ismérveiről
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 940 Ft
Internetes ár: 2 646 Ft
A szerző szinte hiánytalanul átnézte a finnugor nyelvrokonsággal kapcsolatos ténykérdéseket, és idézte a kérdéskör „szakirodalmát”, amely sok országban és sok nyelven látott napvilágot. Az olvasó ebből levonhatja a tanulságot, hogy egy nyelvész filológus hogyan dolgozik…

A mű két fő részből áll.
• 1) Mindenekelőtt tartalmazza a nyelvtudomány jelenlegi álláspontját, ismertetve a nyelvrokonság bizonyításának szigorú módszertanát, a magyar nyelv uráli/finnugor rokonságának kritériumait. Új elemként áttekinti a magyar nyelvnek a legközelebbi rokonaival, a vogullal (manysival) és az osztjákkal (hantival) alkotott szűkebb ugor nyelvcsalád összetartozásának legfontosabb ismérveit.

• 2) A második, terjedelmesebb rész sorra veszi az „alternatív” nézeteket, és szigorú filológiai apparátussal, bőséges idézetekkel és példaanyaggal polemizál velük.

„A nem szigorúan vett szakemberek, érdeklődők egyszerre csak szemezgessenek ebben a gazdag anyagban. Ki-ki keresse meg a neki legszimpatikusabb ellenvéleményt, és olvassa el figyelmesen az illető szerző érvelését, majd ennek alapján ítélje meg annak a nézetnek a hitelét.

Ha valaki figyelmesen megismerkedik mások nézeteivel, kiderül, hogy az „alternatívok” csak egy dologban értenek egyet, mégpedig abban, hogy egyaránt kategorikusan tagadják a finnugor nyelvrokonság tényét. Legtöbbször azzal sincsenek tisztában, hogy a nyelvek rokonsága nem jelenti a népekét is!

A sokféle és egymásnak ellentmondó „elméletet” látva remélhetőleg az olvasó is belátja, hogy a finnugor nyelvrokonság összes ellenzőjének nem lehet egyszerre igaza, mert a finnugor nyelvrokonság cáfolatára nyelvészeti érvekkel alátámasztott legalább egy, igazi alternatív rendszert senkinek sem sikerült megalkotni...”
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• 1. Prológus;
• 2. Bevezetés;
• 3. A történeti - összehasonlító nyelvtudományról dióhéjban;
• 4. Az ugor nyelvek közössége;
• 5. Anyanyelvünk „rokonságairól”;

(A „halzsírszagú” atyafiság régen és ma. Tudománypolitikai és tudománytörténeti hamisítások. Egy tudománytörténeti tévedésről. „Alternatív kutatások”. Magyar „ősnyelv” és „szómagyarázatok”. A gyökészetről. Nem finnugorista nyelvészek téveszméi. „Uralisztikai” feltevések. Miért tenyésznek a tudománytalan nézetek?)

• 6. Epilógus;
• 7. Függelék,
• 8. Irodalom;
• 9. Névmutató;

*
Az „Anyanyelvünk Atyafiságáról és a Nyelvrokonság Ismérveiről” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik ebből a kötetből szeretnék megismerni, vagy mélyebben és átfogóbban is tanulmányozni és összehasonlítani a finnugor nyelvrokonsággal kapcsolatos kérdéskört és ismérveket, végiggondolva a Prológusban foglalt gondolatok lényegét, azokat összehasonlítva, mérlegelve és továbbgondolva az alábbi idézetet, miszerint:

„Noha a finnugor nyelvrokonság a szakemberek körében tudományosan bizonyított ténynek számít, a műkedvelő nyelvészkedők - és miattuk a közemberek - mégis kétkedve fogadják a mai napig. Honti László mintegy fél évszázada szorgalmasan olvassa és cáfolja az utóbbiak értelmetlen vagdalkozásait és sokszor megmosolyogtató állításait is. Jelen könyv monografikus feldolgozása a témának.”

*
Honti László műve nem csupán a korábbi írásainak ismétlése, hanem a kérdés új szempontok szerinti, korszerű összefoglalása. Érdekes és tanulságos olvasmány lesz mindenkinek (szakembernek és műkedvelőnek egyaránt), aki anyanyelvünk eredete és múltja iránt őszintén érdeklődik.
*
Ajánlott még:

Pusztay János: Gyökereink. Alcím: A magyar nyelv előtörténete - milyen áfium ellen kell orvosság? A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 940 Ft
Internetes ár: 2 646 Ft
A Fekete Madonna titka Gönczi Tamás 5,990 Ft 5 391 Ft
Méltósággal megérkezni... Dr. Lenkei Gábor 3,900 Ft 3 510 Ft
Tibetben a lélek Tolvaly Ferenc 4,900 Ft 4 410 Ft
Ősi hitünk és más írások Dr. Bencsi Zoltán 1,500 Ft 1 350 Ft
Európa-szigetcsoport Karl Schlögel 3,990 Ft 3 591 Ft
Új föld, új szerencse Tolnai Lajos 3,290 Ft 2 961 Ft
Kondor Attila Kondor Attila 4,990 Ft 4 491 Ft
Árpád pajzsa Mikos Éva 3,200 Ft 2 880 Ft
A magyar nyelvtörténet kézikönyve Kiss Jenő és Pusztai Ferenc 6,990 Ft 6 291 Ft
Erre születtél Dan Millman 3,490 Ft 3 141 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^