Irodalom

Jézus Krisztus - Én vagyok a világ világossága

Én vagyok a világ világossága

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus füveskönyve

Könyv
Lazi kiadó, 2012
148 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789632671802
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Jézus Krisztus - Én vagyok a világ világossága
Jézus Krisztus - Én vagyok a világ világossága
Jézus Krisztus - Én vagyok a világ világossága
Jézus Krisztus - Én vagyok a világ világossága
Jézus Krisztus - Én vagyok a világ világossága
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 692 Ft
Jézus Krisztus mondásai rövidek, egyértelműek, hol lágyak, hol élesek, de sohase bántók vagy sértők.

Gondolkodtatni akart, erőnek erejével senkinek sem kívánta az elméjébe préselni az igazságait. Az ige kardjával, amelyet forgatott, sohase ütött, vágott, hadonászott, hanem szétválasztott: a jó és a rossz határát vonta meg. A követőit pedig e keskeny út irányába terelte, igazította.

Mondásai a teljes emberi életet pásztázzák. Nem fed fel, és nem ígér semmit megokolatlanul. Amire fényt bocsát, arra azért van szükség, hogy lássuk az állapotunkat, és szabadulni vágyjunk belőle. Az igazi életcél az örök élet elnyerése, s az eszköz: az életet romboló rosszból - a gonoszságokból és hazugságokból - való kiemelkedés.

Az „Én vagyok a világ világossága” című ezen kötetet „a mindmáig legszebb és legjobb magyar bibliafordítás, Károlyi Gáspár Vizsolyi Bibliájának javított szövege alapján állítottuk össze. A főbb javításokat, ill. értelemzavaró helyeket röviden világítottuk meg és magyaráztuk, az olvashatóság és a megérthetőség kívánalmainak megfelelően, szűk keretben.”
*
A kötet az alábbi csoportosítás szerinti mondásokat tartalmazza:

• A MESSIÁSI JÖVENDÖLÉSEKRŐL;
• JÉZUS KRISZTUS TANÍTÁSAIBÓL;
• EVANGÉLIUM ÉS APOKALIPSZIS;

JEGYZETEK
A BIBLIAI KÖNYVEK RÖVIDÍTÉSEI
UTÓSZÓ (Reisinger János)

*
Az „Én Vagyok a Világ Világossága - Jézus Krisztus Füveskönyve” című ezen kiadványt Jézusnak a fenti csoportosítás szerinti mondásai, tanításai iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, az alábbi idézet figyelembe vételével, amelyet 1902-ben, tehát ennek a kötetnek a kiadásához viszonyítottan 110 évvel ezelőtt fogalmaztak meg:

„Krisztus a saját életében megvalósította isteni tanításait. Buzgósága sosem tette szenvedélyessé. Állhatatos volt, de nem csökönyös, jótékony, de nem gyenge, gyengéd és együttérző, de érzelgősség nélkül. Valóban társas lény volt, de egyúttal helyesen tartózkodó.

Mértékletessége sohasem vezette vakbuzgóságra vagy szigorúságra. Nem szabta magát e világhoz, de nem volt közömbös a legegyszerűbb ember szükséglete iránt sem. Éberen figyelte mindenki szükségletét.”
(E.G.White, 1902)
*
Ajánlott még:

Hűség és áldozat - Nyirő József füveskönyve.
Én vagyok a világ világossága.
Kísértet járja be Európát... A kommunizmus füveskönyve.
Vagyok aki voltam, és leszek, aki vagyok.
Tormay Cécile füveskönyve.
Petőfi Sándor füveskönyve.
Nemeskürty István füveskönyve.
Mi Újság Wagner Úr? - Rejtő Jenő füveskönyve.
Őszi számadás - Fekete István füveskönyve.
Minden másképp van.
Ember is; magyar is; magam is.
S van-e hatalmasabb a gondolatnál?
Bolondságok.
Józan, okos mérték.
Ilyen az ember.
Az Élet-Halál Titkai.
Bölcsesség és bohóság.
Égre néző lélek.
Nem adhatok mást, csak mi lényegem.
Szakállszárító.
Az én jeles mondatom.
Almárium
Földre néző szem.
Hamisság és igazság. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 692 Ft
Az ember isteni dimenziója - A túlvilági Nap Bíró Lajos 4,990 Ft 4 491 Ft
Az írás és az olvasás felelőssége Németh Pál 2,200 Ft 1 980 Ft
Modell és valóság I-III. Antall József 4,990 Ft 4 491 Ft
Miért kell Közép-Európát elpusztítani? Takáts Péter 1,250 Ft 1 125 Ft
Magyarok ázsiai emléke I-II. kötet Bizoni Károly 2,900 Ft 2 610 Ft
Pitypangtánc B. Czakó Andrea 3,699 Ft 3 330 Ft
Pihe és Puha Gábor Emese 1,190 Ft 1 071 Ft
Az Időkód I-II. a két kötet együtt Berta Tibor 7,990 Ft 7 191 Ft
Isten ábécéje Francis S. Collins 4,400 Ft 3 960 Ft
Titkok - képek - nyolcvanas évek Müller Rolf 3,600 Ft 3 240 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^