Irodalom

Bertha Zoltán - Székely Homérosz - Tanulmányok Tamási Áronról

Székely Homérosz - Tanulmányok Tamási Áronról

Bertha Zoltán

Könyv
Kairosz kiadó, 2012
232 oldal, Puha kötésű FR5 méret
ISBN 9789636625689
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Bertha Zoltán - Székely Homérosz - Tanulmányok Tamási Áronról
Bertha Zoltán - Székely Homérosz - Tanulmányok Tamási Áronról
Bertha Zoltán - Székely Homérosz - Tanulmányok Tamási Áronról
Bertha Zoltán - Székely Homérosz - Tanulmányok Tamási Áronról
Bertha Zoltán - Székely Homérosz - Tanulmányok Tamási Áronról
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 125 Ft
A Németh László által „székely Homérosz” - ként tisztelt Tamási Áron - e „világirodalmi költő” - kivételes hatású életműve elsősorban a bartóki értékszintézis szerint teremti meg az ősi és modern művészet- és létszemléleti formáknak, a világképi és stiláris alakzatoknak a különleges gazdagságát.

Próza- és drámaírása a sajátos szépségével, és a lenyűgöző nyelvi, művészi eszköztára mozgósításával éri el az olvasók megmozdító hatását.

Ez a könyv ennek a klasszikus életműnek elsősorban olyan értékeit kívánja felmutatni, amelyek napjainkban is érvényesek, és az értelmezésük pedig minden olvasóréteget érdekelhet.
*

Ez a klasszikus életmű a alábbi TARTALOM szerint követhető nyomon:

• A MINDIG HAZATÉRŐ (Tamási Áron népi expresszionizmusa);
• SORS ÉS MÍTOSZ (Szűzmáriás királyfi);
• A VARÁZSHIT TÁVLATAI (Jégtörő Mátyás);
• A MESEI REALIZMUS CSÚCSA (Ábel);
• ARCHAIKUM ÉS MODERNSÉG, NÉPISÉG és erdélyiség (Tamási Áron eszmevilágáról);
• „JÓKEDVET IS LÁTTAM” (Tamási Áron székely népi humora és kedélyvilága);
• EMBERI SZAVAK (Tamási Áron - beszélgetései, vallomásai, naplójegyzetei tükrében);
• EGY KLASSZIKUS MODERN ÉS EGY MODERN klasszikus (Páskándi Géza Tamási Áronról);
• ÉLETRAJZ, PÁLYAKÉP, KORTÖRTÉNET (Sipos Lajos: Tamási Áron);
*

Részlet az ÉLETRAJZ, PÁLYAKÉP, KORTÖRTÉNET (Sipos Lajos: Tamási Áron) című fejezetből:

„A könyv leírásai, ényegre törő tömör összegzései, határozott kijelentései, súlyos megállapításai, körültekintően pontosak, már-már aggályosan gondosak, elemzései az előadásmód stiláris és szakmai igényességével kitűnők”; „írói életrajzként, pályaképként és kortörténetként egyaránt elsőrangú munka”, amely Tamásival összefüggésben minden eddiginél tényszerűbben vet számot a romániai magyarság XX. századi társadalmi sorsával, kulturális és gazdasági helyzetének változásaival, valamint az író kacskaringós életpályája alakulásával, beleértve az 1945 utáni, így az 1956 körüli éveket is...”

*
A „Székely Homérosz - Tanulmányok Tamási Áronról” című ezen kiadványt az író életét, pályáját, életművét részletesebben megismerni akaró olvasóinknak ajánljuk, remélve, hogy a fenti tartalom szerinti tanulmányok eligazodást nyújtanak az egyes művek elemzését, értelmezését, és értékelését illetően is, és jelentősen hozzájárulnak Tamási Áron jobb és árnyaltabb megismeréséhez. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 125 Ft
Kaizen Robert Maurer 2,590 Ft 2 331 Ft
A negyedik politikai eszme Alexander Dugin 3,800 Ft 3 420 Ft
Márai Sándor újratöltve Rónay László 1,600 Ft 1 440 Ft
Kölcsey Ferenc Szabó G. Zoltán 2,500 Ft 2 250 Ft
Tíz üzenet az angyaloktól Doreen Virtue 2,690 Ft 2 421 Ft
Amerika délibáb Márai Sándor 3,490 Ft 3 141 Ft
Káldeától Ister-Gamig I-II-III. Badiny Jós Ferenc 9,990 Ft 8 991 Ft
Így is lehet nevelni és tanítani Dr. Marshall B. Rosenberg 1,850 Ft 1 665 Ft
Egy keserédes történet Bertalan Péter 2,000 Ft 1 800 Ft
Az Ipolytól Dachauig Nagy László 2,900 Ft 2 610 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^