Filozófia

Cesare Beccaria - A bűnökről és a büntetésekről

A bűnökről és a büntetésekről

Cesare Beccaria

Könyv
Attraktor kiadó, 2012
112 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155257155
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Cesare Beccaria - A bűnökről és a büntetésekről
Cesare Beccaria - A bűnökről és a büntetésekről
Cesare Beccaria - A bűnökről és a büntetésekről
Cesare Beccaria - A bűnökről és a büntetésekről
Cesare Beccaria - A bűnökről és a büntetésekről
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 615 Ft
Egy közel kétszázötven esztendős remekmű több mint húsz éves fordításának harmadik kiadását tartja kezében az Olvasó.

1764-ben jelent meg Cesare Beccaria A bűnökről és a büntetésekről (Dei delitti e delle pene) című értekezése, az olasz felvilágosodás legnagyobb nemzetközi hatású remeke, a modern büntetőjog alapműve és a halálbüntetés eltörléséért harcoló úgynevezett abolíciós mozgalom bibliája.

A könyv magyar kiadása 1989-ben látott napvilágot Madarász Imre fordításában, bevezető tanulmányával és jegyzeteivel. A kötet gyorsan elfogyott és keresett könyvritkasággá vált. Akkori sikerét az „abolíciós” üzenete is magyarázza.

De ma, a halálbüntetés magyarországi eltörlése után (és a közbeszédben 2015-ben ismét előtérbe kerülően) is van bőven hasznos üzenete az olvasóközönség - korántsem csak a jogtudománnyal és a filozófiával foglalkozók - számára.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:
• A büntetések eredete;
• Büntetési jog;
• Következmények;
• A törvények értelmezése;
• A törvények homályossága;
• Arányosság a bűnök és a büntetések között;
• Hibák a büntetések mértékében;
• A bűncselekmények felosztása;
• A becsületről;
• A párbajokról;
• A köznyugalomról;
• A büntetések célja;
• A tanúkról;
• Gyanújelek és bírói eljárási formák;
• Titkos vádak;
• A kínvallatásról;
• Az államkincstárról;
• Az eskütételekről;
• A büntetés gyorsasága;
• Erőszakos bűncselekmények;
• A nemesek büntetései;
• Lopások;
• Becsületvesztés;
• Tétlenek;
• Száműzés és vagyonelkobzás;
• A családi szellemről;
• A büntetések enyhesége;
• A halálbüntetésről;
• A letartóztatásról;
• Per és elévülés;
• Nehezen bizonyítható bűncselekmények;
• Öngyilkosság;
• Csempészés;
• Az adósokról;
• Menedékhelyek;
• A vérdíjról;
• Bűnkísérletek, bűntársak, büntetlenség,
• Sugalmazó kihallgatások, vallomások;
• A bűnök egy különleges fajtájáról;
• Hamis hasznossági elvek;
• Hogyan előzzük meg a bűntetteket;
• A tudományokról;
• Bírák;
• Jutalmazások;
• Nevelés;
• A kegyelmezésről;
• Befejezés;
JEGYZETEK
MADARÁSZ IMRE: BÜNTETÉS ÉS FELVILÁGOSODÁS;

*
„A Bűnökről és a Büntetésekről” című ezen kiadványt a fenti tartalom szerinti témák, az olasz felvilágosodás legnagyobb nemzetközi hatású remeke, a modern büntetőjog alapműve és a halálbüntetés eltörléséért harcoló mozgalom bibliája iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, Madarász Imre alábbi gondolatainak figyelembe vételével:

„Időszerű és példamutató az a felvilágosult humanista szellem, a felismert és kimondott igazságnak az a tiszta logikája és őszinte pátosza, amely e nagy mű minden lapját áthatja. Oly korban, amelyben az európai kultúra és civilizáció legnagyobb értékeit éppen véglegesnek remélt és hitt győzelmük után látszanak kompromittálni, maghamisítani a velük való visszaélések és manipulációk.

Beccaria könyvének fő érdeme éppen abban rejlik, hogy ezeket az értékeket eredeti tisztaságukban hagyományozza ránk. Megtanít arra, hogy maradt még tanulni és tennivalónk... A felvilágosodás győzelme még nem teljes. Beccaria továbbra is időszerű.” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 615 Ft
Életed 6 legfontosabb döntése Sean Covey 3,500 Ft 3 150 Ft
Csendes erő Susan Cain 3,490 Ft 3 141 Ft
Mesepszichológia a gyakorlatban Kádár Annamária - Kerekes Valéria 3,360 Ft 3 024 Ft
A Mars eltitkolt valósága Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Az erő útja (díszkiadás) Napoleon Hill 3,990 Ft 3 591 Ft
Csukjátok le Tévémacit! Obersovszky Péter 2,490 Ft 2 241 Ft
Az Istenek DNS-e Zecharia Sitchin 5,990 Ft 5 391 Ft
Lelkünk útja I. -Létünk titkai Dr. Michael Newton 2,990 Ft 2 691 Ft
Nyílt titkok Papp Józsefné 1,500 Ft 1 350 Ft
Betyár fedőnevű célszemély Bálint László 1,250 Ft 1 125 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^