Politika

Cserháthalápy Halápy Gábor - Első magyar sznobszótár

Első magyar sznobszótár

Cserháthalápy Halápy Gábor

Könyv
Tinta kiadó, 2012
240 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155219245
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Cserháthalápy Halápy Gábor - Első magyar sznobszótár
Cserháthalápy Halápy Gábor - Első magyar sznobszótár
Cserháthalápy Halápy Gábor - Első magyar sznobszótár
Cserháthalápy Halápy Gábor - Első magyar sznobszótár
Cserháthalápy Halápy Gábor - Első magyar sznobszótár
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 990 Ft
CSERHÁTHALÁPY HALÁPY GÁBOR a sznobszótár összeállítója a humán kommunikációnak, azon belül is különösen a verbalitás sznob aspektusainak jeles kutatója, ismert szakembere.
*

Évtizedekkel ezelőtt Fekete István a „Téli berek” című regényében az alábbi szavakat adta egyik szereplője, István bácsi szájába: /SZNOB/ Aki nem előkelő, csak előkelősködik. Olyan embereket utánoz, akik valóban előkelőek; olyan fára kapaszkodik, ami végeredményben csak uborkafa, csak külsőség, belső tartalom nélkül...

A mai kor üzenete napjainkra azonban már az, hogy bizonyos vonatkozásokban trendinek és szobnak is kell lenni. Adott esetekben „célravezetőbb, ha üzenetünk homályos és többértelmű...”

Az Első magyar sznobszótár segítségével mindenki könnyedén helyettesítheti a régi és közismert magyar szavakat fellengzős idegen szavakkal, többértelmű kifejezésekkel.

• Hogyan használjuk a sznobszótárt?

„Ha találkozunk egy közönséges, mindennapi magyar szóval, mint például igazol, akkor felütjük az Első magyar sznobszótárt az i betűnél, és megnézzük, hogy milyen fontoskodó sznob szóval helyettesíthetjük ezt a szót. Gazdag a kínálat, 6 szó közül is válogathatunk. Igazol: verifikál, jusztifikál, attesztál, legitimál, rehabilitál, exkuzál.

A sznobszótárral egyszerűsíthetjük is a nyelvünket, mert például a fiktív szót az alábbi 13 hagyományos szó helyett használhatjuk: állítólagos, elgondolt, feltételezett, hamis, képletes, képzelt, kitalált, koholt, költött, látszólagos, névleges, valótlan, vélt.

Az Első magyar sznobszótár sikeresen használható a médiában éppúgy, mint a magánbeszélgetésekben – legyen szó akár a leghétköznapibb dolgokról, a tudományról, a divatról vagy netán az informatikáról. A szótár 12 973 hagyományos magyar szónak adja meg 10 129 idegen, sznob megfelelőjét összesen 23 138 előfordulással.”

*
Az „Első Magyar Sznobszótár” című ezen kiadványt a szerző az alábbi szavakkal indítja útjára:

„Legyenek Önök is bátran sznobok és trendik, maximálisan feleljenek meg korunknak, s így nem marad el a topkarrier! Az új sznobszótárral (voltaképpen új magyar szótárral) az individuális, társadalmi és tudományos sikerhez szeretnénk utat mutatni (indikálni) kedves olvasóinknak, honfitársainknak.
(A kollekció editora, Cserháthalápy Halápy Gábor) A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 990 Ft
Az Apolló Holdcsalás Arany László 6,500 Ft 5 850 Ft
Pro regno Dei Bábel Balázs 1,500 Ft 1 350 Ft
Latin-Magyar alapszótár Goreczky Zsolt 2,990 Ft 2 691 Ft
Angol-Magyar alapszótár Vizi Katalin 2,490 Ft 2 241 Ft
A szabadság, ahogy én gondolom Jörg Haider 2,800 Ft 2 520 Ft
Fényszék Hintalan László 2,800 Ft 2 520 Ft
Bevesszük a kanyart? Csath Magdolna 3,200 Ft 2 880 Ft
A rovás jelrendszer mint útikönyv Juhász Zsolt 2,990 Ft 2 691 Ft
Lejáratás és bomlasztás Gál Éva 2,990 Ft 2 691 Ft
Magyar szókincsteszt munkafüzet Kiss Gábor - Lukács Lilla 990 Ft 891 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^