Történelem

Kovács M. Mária - Törvénytől sújtva

Törvénytől sújtva

Kovács M. Mária

A numerus clausus Magyarországon, 1920-1945

Könyv
Napvilág kiadó, 2012
268 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789633380888
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Kovács M. Mária - Törvénytől sújtva
Kovács M. Mária - Törvénytől sújtva
Kovács M. Mária - Törvénytől sújtva
Kovács M. Mária - Törvénytől sújtva
Kovács M. Mária - Törvénytől sújtva
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 600 Ft
Internetes ár: 3 240 Ft
A numerus clausus (magyarul: zárt szám) az 1920. évi XXV. törvénycikk közkeletű elnevezése. A törvény alapján a „magyarországi nemzetiségek és népfajok” tagjai csak a formálisan kimutatható számarányuknak megfelelő mértékben vehettek részt a felsőoktatásban.

„Az 1920-as törvény jogalkalmazói értelmezése arra helyezte a hangsúlyt, hogy a magyar állam a keresztény hitre tért zsidókat nem kereszténynek, hanem zsidónak tekinti akkor is, ha a papírjaikon keresztény vallás szerepel. Ez a törvény elsőnek ütött rést a magyar zsidóság feltétel nélküli jogegyenlőségének és emancipációjának elvén.”
*

Ez a könyv az 1920-as numerus clausus törvény történetének részletesen dokumentált feldolgozása.

Igyekszik megválaszolni azt a kérdést, hogy a törvény történetének számos elemével a történetírás eddig miért nem foglalkozott, illetve bemutatni, hogy a közgondolkodásban és a publicisztikában a numerus clausus történetét milyen legendák és tévhitek övezik.

A könyv a numerus clausus részletes történetét kiterjedt szakirodalmi és levéltári kutatások alapján mutatja be. A forráskutatás során vált elérhetővé az országgyűlési jegyzőkönyvek és az MTI híranyagának internetes adatbázisa, amelyre támaszkodva teljesen új tényeket tárt fel a szerző.

„Kovács M. Mária professzor nélkülözhetetlen alapművet ad mindazok kezébe, akik a Horthy-korszak története és a magyar zsidóság sorsa iránt érdeklődnek.”
(Randolph L. Braham)
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

ELŐSZÓ
• BEVEZETŐ:
(A nemzetiségi kvóta. A nyílt zsidókvóta. A kockázatok és a kettős beszéd. Ideológia és apológia. Menekültkérdés, háborús évfolyamok. Diákhiány a numerus clausus idején. A szociálpolitikai érvek. A zsidók felülreprezentációja a diplomás értelmiségben. Antiszemitizmus és „hecctörvény”. Elsősorban zsidótörvény. A faji paragrafus „eszméje”. A faji kvóta sorsa 1928 után: az „eltörlés” legendája. A nyílt zsidókvóta visszaállítása.);

• A TÖRVÉNY KELETKEZÉSE:
(A numerus clausus mint oktatási törvény. Numerus clausus zsidókvóta nélkül? „A legaljasabb emberi motívumok orgiás kakofóniája.” A zsidókvóta orosz előzményei. Nemzetiség, felekezet, faj. A zsidók jogállásának burkolt megváltoztatása. „Születésileg, származásilag és fajilag zsidó.” „Pozitív diszkrimináció” vagy külpolitikai taktikázás? Fordulat: döntés a kormánypártban. A megoldás: a rejtett zsidókvóta. A törvénytervezet elfogadása. Prohászka Ottokár, a zsidókvóta ideológusa. Az „arányosítás” programja: Kovács Alajos. Az „arányosítás” programja és a szélsőjobboldal. Teleki Pál szerepe. Bethlen István és a numerus clausus.);

• A NUMERUS CLAUSUS ÉS A FAJI PARAGRAFUS első évtizedének mérlege:
(A korabeli statisztikákról. Adatok. A zsidó diákok számának csökkenése a zsidókvóta első évében. A „szerzett jogos” felsőbb éves zsidó diákok sorsa. Zsidókvóta az első évfolyamon. Zsidókvóta a pécsi és a szegedi egyetemen. Kevés keresztény jelentkező Pécsett és Szegeden. Diákhiány a zsidókvóta éveiben. A szegedi és pécsi egyetemek megfélemlítése. Nők. Szelekció, kontraszelekció és szelektív lemorzsolódás a numerus clausus rendszerében. Szelektív lemorzsolódás. A zsidókvóta hatása az egyes diplomás foglalkozásokban. Külföldön tanuló magyar zsidó diákok. A zsidókvóta a mindennapokban. Zsidóellenes erőszak az egyetemeken. A numerus clausus számszerű mérlege a nem zsidó értelmiségben.);

• A NUMERUS CLAUSUS TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA
ÉS A NYÍLT ZSIDÓKVÓTA VISSZAÁLLÍTÁSA;
(„Sokaknak titkolt helytelenítése.” Külföldi tiltakozások. Genf, 1922. Lucien Wolf és a Népszövetség. Az optánsperek és a trianoni szerződés. A magyar diplomácia tehertétele. „Nemzetünk gyásza nem lehet a mi jogunk forrása.” Genf, 1925: a magyar kormány ígéretet tesz. A módosítás. „A zsidóság vissza fogja sírni a numerus clausus eddigi formáját.” A „sárga folt” kiiktatása. A foglalkozási kvóta: „szemfényvesztés, merész játék.” A liberális kritika. A Népszövetség és a módosítás. Diszkrimináció az 1928-as módosítás után. Harc a jelesekért és a jelesek ellen. Az egyetemi diszkrimináció erősödése 1934 után. Az egyetemi zsidókvóta visszaállítása: a második zsidótörvény.);

KRONOLÓGIA - BIBLIOGRÁFIA
- KÉPJEGYZÉK - NÉVMUTATÓ

*
A „Törvénytől Sújtva” című ezen kiadványt a numerus clausus és ezzel kapcsolatban az 1920-tól 1945-ig tartó időszakban a törvény hatása és következményei iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, a Bevezető-ből vett alábbi részlet figyelembe vételével:

„A numerus clausus törvény által 1920 szeptemberében bevezetett zsidókvóta olyan jogokat vont vissza a zsidóktól, amelyekről korábban azt lehetett hinni, hogy végérvényesen biztosították a zsidók egyenjogúságát a magyar társadalomban. A törvény az állami politika rangjára emelte azt az elgondolást, hogy az úgynevezett zsidókérdést rendkívüli, csak a zsidókra vonatkozó törvényekkel - más szóval zsidótörvényekkel - lehet és kell megoldani.

A numerus clausus jelentősége ezért túlmutatott az egyetemek falain, és a magyar zsidók számára vészterhes új korszakot nyitott...” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 600 Ft
Internetes ár: 3 240 Ft
Az öltözködés mágikus titkai Színia Bodnár Erika 2,990 Ft 2 691 Ft
Hamlet William Shakespeare 2,800 Ft 2 520 Ft
Tibet dalai lámái Samphel, Thubten Tendar 3,950 Ft 3 555 Ft
Budapesti ostromnapló Farkass Jenő 3,400 Ft 3 060 Ft
Állami titok Bank Barbara - Gyarmati György - Palasik Mária 2,900 Ft 2 610 Ft
Egy magyar nábob Jókai Mór 990 Ft 891 Ft
Miért kell Közép-Európát elpusztítani? Takáts Péter 1,250 Ft 1 125 Ft
Nimród gyűrűje és Piliscsillag, Napcsillag a két könyv együtt kedvezőbben Gönczi Tamás 15,980 Ft 14 382 Ft
Mit látsz egy íróasztalon? ANTIKVÁR Széles Klára 1,500 Ft 1 350 Ft
Numerológia mindenkinek Soror Splendor 1,300 Ft 1 170 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^