Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
Kovács M. Mária - Törvénytől sújtva

Törvénytől sújtva

Kovács M. Mária

A numerus clausus Magyarországon, 1920-1945

Könyv
Napvilág kiadó, 2012
268 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789633380888
Státusz: Kifogyott
Bolti ár: 3 600 Ft
Megtakarítás: 7%
Online ár: 3 348 Ft
Nincs készleten
Leírás
A numerus clausus (magyarul: zárt szám) az 1920. évi XXV. törvénycikk közkeletű elnevezése. A törvény alapján a „magyarországi nemzetiségek és népfajok” tagjai csak a formálisan kimutatható számarányuknak megfelelő mértékben vehettek részt a felsőoktatásban.

„Az 1920-as törvény jogalkalmazói értelmezése arra helyezte a hangsúlyt, hogy a magyar állam a keresztény hitre tért zsidókat nem kereszténynek, hanem zsidónak tekinti akkor is, ha a papírjaikon keresztény vallás szerepel. Ez a törvény elsőnek ütött rést a magyar zsidóság feltétel nélküli jogegyenlőségének és emancipációjának elvén.”
*

Ez a könyv az 1920-as numerus clausus törvény történetének részletesen dokumentált feldolgozása.

Igyekszik megválaszolni azt a kérdést, hogy a törvény történetének számos elemével a történetírás eddig miért nem foglalkozott, illetve bemutatni, hogy a közgondolkodásban és a publicisztikában a numerus clausus történetét milyen legendák és tévhitek övezik.

A könyv a numerus clausus részletes történetét kiterjedt szakirodalmi és levéltári kutatások alapján mutatja be. A forráskutatás során vált elérhetővé az országgyűlési jegyzőkönyvek és az MTI híranyagának internetes adatbázisa, amelyre támaszkodva teljesen új tényeket tárt fel a szerző.

„Kovács M. Mária professzor nélkülözhetetlen alapművet ad mindazok kezébe, akik a Horthy-korszak története és a magyar zsidóság sorsa iránt érdeklődnek.”
(Randolph L. Braham)
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

ELŐSZÓ
• BEVEZETŐ:
(A nemzetiségi kvóta. A nyílt zsidókvóta. A kockázatok és a kettős beszéd. Ideológia és apológia. Menekültkérdés, háborús évfolyamok. Diákhiány a numerus clausus idején. A szociálpolitikai érvek. A zsidók felülreprezentációja a diplomás értelmiségben. Antiszemitizmus és „hecctörvény”. Elsősorban zsidótörvény. A faji paragrafus „eszméje”. A faji kvóta sorsa 1928 után: az „eltörlés” legendája. A nyílt zsidókvóta visszaállítása.);

• A TÖRVÉNY KELETKEZÉSE:
(A numerus clausus mint oktatási törvény. Numerus clausus zsidókvóta nélkül? „A legaljasabb emberi motívumok orgiás kakofóniája.” A zsidókvóta orosz előzményei. Nemzetiség, felekezet, faj. A zsidók jogállásának burkolt megváltoztatása. „Születésileg, származásilag és fajilag zsidó.” „Pozitív diszkrimináció” vagy külpolitikai taktikázás? Fordulat: döntés a kormánypártban. A megoldás: a rejtett zsidókvóta. A törvénytervezet elfogadása. Prohászka Ottokár, a zsidókvóta ideológusa. Az „arányosítás” programja: Kovács Alajos. Az „arányosítás” programja és a szélsőjobboldal. Teleki Pál szerepe. Bethlen István és a numerus clausus.);

• A NUMERUS CLAUSUS ÉS A FAJI PARAGRAFUS első évtizedének mérlege:
(A korabeli statisztikákról. Adatok. A zsidó diákok számának csökkenése a zsidókvóta első évében. A „szerzett jogos” felsőbb éves zsidó diákok sorsa. Zsidókvóta az első évfolyamon. Zsidókvóta a pécsi és a szegedi egyetemen. Kevés keresztény jelentkező Pécsett és Szegeden. Diákhiány a zsidókvóta éveiben. A szegedi és pécsi egyetemek megfélemlítése. Nők. Szelekció, kontraszelekció és szelektív lemorzsolódás a numerus clausus rendszerében. Szelektív lemorzsolódás. A zsidókvóta hatása az egyes diplomás foglalkozásokban. Külföldön tanuló magyar zsidó diákok. A zsidókvóta a mindennapokban. Zsidóellenes erőszak az egyetemeken. A numerus clausus számszerű mérlege a nem zsidó értelmiségben.);

• A NUMERUS CLAUSUS TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA
ÉS A NYÍLT ZSIDÓKVÓTA VISSZAÁLLÍTÁSA;
(„Sokaknak titkolt helytelenítése.” Külföldi tiltakozások. Genf, 1922. Lucien Wolf és a Népszövetség. Az optánsperek és a trianoni szerződés. A magyar diplomácia tehertétele. „Nemzetünk gyásza nem lehet a mi jogunk forrása.” Genf, 1925: a magyar kormány ígéretet tesz. A módosítás. „A zsidóság vissza fogja sírni a numerus clausus eddigi formáját.” A „sárga folt” kiiktatása. A foglalkozási kvóta: „szemfényvesztés, merész játék.” A liberális kritika. A Népszövetség és a módosítás. Diszkrimináció az 1928-as módosítás után. Harc a jelesekért és a jelesek ellen. Az egyetemi diszkrimináció erősödése 1934 után. Az egyetemi zsidókvóta visszaállítása: a második zsidótörvény.);

KRONOLÓGIA - BIBLIOGRÁFIA
- KÉPJEGYZÉK - NÉVMUTATÓ

*
A „Törvénytől Sújtva” című ezen kiadványt a numerus clausus és ezzel kapcsolatban az 1920-tól 1945-ig tartó időszakban a törvény hatása és következményei iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, a Bevezető-ből vett alábbi részlet figyelembe vételével:

„A numerus clausus törvény által 1920 szeptemberében bevezetett zsidókvóta olyan jogokat vont vissza a zsidóktól, amelyekről korábban azt lehetett hinni, hogy végérvényesen biztosították a zsidók egyenjogúságát a magyar társadalomban. A törvény az állami politika rangjára emelte azt az elgondolást, hogy az úgynevezett zsidókérdést rendkívüli, csak a zsidókra vonatkozó törvényekkel - más szóval zsidótörvényekkel - lehet és kell megoldani.

A numerus clausus jelentősége ezért túlmutatott az egyetemek falain, és a magyar zsidók számára vészterhes új korszakot nyitott...” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Szállítási és fizetési módok