A Pénteken feladott küldeményeket a GLS Szombaton kézbesíti!

Filozófia

Miskolczy Ambrus - A modern magyar demokratikus kultúra eredeti jellegzetességeiről   1790-1849

A modern magyar demokratikus kultúra eredeti jellegzetességeiről 1790-1849

Miskolczy Ambrus

Könyv
Napvilág kiadó, 2006
152 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9789639350984
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Miskolczy Ambrus - Horn Ede
Miskolczy Ambrus - A bolygó zsidó Bécsben
Miskolczy Ambrus - A modern magyar demokratikus kultúra eredeti jellegzetességeiről   1790-1849
Miskolczy Ambrus - Mítoszok és ellenmítoszok között
Miskolczy Ambrus - Horn Ede
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 710 Ft
Ennek a dolgozatnak az első rövidebb változata a Magyar-Román Történész Bizottság aradi ülésszakán hangzott el 2004. május 20-án. A bővített változata a Habsburgkori Kutatások Alapítványa által elfogadott pályázat keretében készült.

A magyar demokratikus kultúra csak apró mozzanat a nagy történelemben, de a nagy kontinuum része a maga „eredeti jellegzetességeivel”, amelyek ott gyökereznek az idők méhében.

Egy önmagát erősítő folyamat és alapító események láncolata. Ezek az események 40-50 évente megismétlődtek – 1790–1795, 1848/49; 1918/19; 1956, 1989/90 –, s újabb és újabb történeti vizsgálódások tárgyai. Talán jobban tudjuk alakítani a jövő útjait, ha ismerjük, hogy honnan indulnak.

Ez a kötet a magyar demokratikus kultúra hőskorát idézi fel, és egyben felhívás is az együttgondolkodásra.
*
A demokratikus kultúra kérdéskörben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• A FELVILÁGOSODÁSTÓL A LIBERALIZMUSIG: (Folytonosság versus megszakítottság; A historiográfiai vita dimenziói és tétje; A titkostársasági demokratikus kultúra; A magántársasági demokratikus kultúra; Nacionalizmus, romantika és liberalizmus a modern nyilvánosság jegyében;)

• A DEMOKRATIKUS KULTÚRA és a rendiség: (A mozgósítás technikái: tömegek, elitek, vezetők; Magyar valósság és francia modell? A képviseleti demokrácia és a közvetlen demokrácia összjátéka; A magyar demokratikus kultúra alapvető ellentmondásai; Rendhagyó nemzetiségpolitika?

• KITEKINTÉS: dialógus és valóság: (Magyar-román dialógus az 1850-es évek elején; A magyar demokratikus kultúra lehetőségei a Habsburg Birodalomban;)

*
„A Modern Magyar Demokratikus Kutúra Eredeti Jellegzetességeiről 1790-1848” című ezen kiadványt a modern demokratikus kultúra, mint a világi megváltás kultúrája, évezredes fejlődés állomása iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik a modern demokratikus kultúrát egyrészt úgy szemlélik, mint egyetemes jelenséget, amely nemzeti keretekben jelenik meg, másrészt úgy, mint a nemzeti keretekben kibontakozó jelenségek integrációját, amint a nemzeti folyamatok bekapcsolódnak az egyetemes folyamatok vérkeringésébe, de nem zárják ki az eredeti sajátosságok vizsgálatát sem. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 710 Ft
Az ember életútja Kerpely Kálmán 1,990 Ft 1 791 Ft
Bevezetés a világvégéhez Nyirkos Tamás 2,200 Ft 1 980 Ft
A Számkhja-jóga pszichológiája Bakos Attila és Bakos Judit Eszter PhD 3,990 Ft 3 591 Ft
Amerikai diktatúra Összeesküvés elméletek sorozat 1,399 Ft 1 260 Ft
A Hódító Iszlám és A terror Földi Pál 4,500 Ft 4 050 Ft
A héttorony ostroma Bán Mór 2,999 Ft 2 700 Ft
Antikok és modernek vitája Lánczi András 3,400 Ft 3 060 Ft
A sorsformáló 9+1 hónap Orosz Katalin - S. Nagy Zita 3,360 Ft 3 024 Ft
A magyar géniusz Hankiss János 2,800 Ft 2 520 Ft
Mudrák - Az ujjak jógája Gertrud Hirschi 2,390 Ft 2 151 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^