Történelem

Nagy Imre - Kormányprogram

Kormányprogram

Nagy Imre

Könyv
Holnap kiadó kiadó, 2001
58 oldal, Kemény kötésű fűzött C6 méret
ISBN 9789633464335
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Nagy Imre - Kormányprogram
Nagy Imre - Snagovi jegyzetek - CD-ROM melléklettel
Nagy Imre - Kormányprogram
Nagy Imre - Snagovi jegyzetek - CD-ROM melléklettel
Nagy Imre - Kormányprogram
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 790 Ft
Internetes ár: 790 Ft
1953 júniusában a szovjet pártvezetés Moszkvába raportra rendelte a magyar pártvezetés kiválasztott, név szerint megnevezett tagjait. Szigorúan bíráltak a szovjet elvtársak, belefojtották Sztálin elvtárs legjobb magyar tanítványába, Rákosi elvtársba a szót, közölték a Magyar Dolgozók Pártjának új politikai- és gazdasági irányvonalát, amelyet a magyar elvtársaknak haladéktalanul végre kell majd hajtani.

Megnevezték az új magyar miniszterelnököt is. Nagy Imre ekkor és ott tudta meg, hogy ő lesz az ország új kormányfője. Akkor még talán ő sem tudta: többet, mást akar majd tenni miniszterelnökként, mint amit a szovjet elvtársak a magyar elvtársaknak parancsba adtak.

1953. június 4-én a Parlamentben felolvasta a kormányprogramot. Úgy érezte: végre jó úton halad majd hazánkban a szocializmus építése. Nem tudta: 1953. július 4-én kezdett világméretekben összeomlani a bolsevik típusú szocializmus...

Az előszót és a jegyzeteket írta, a kötetet szerkesztette Szigethy Gábor.

*
A „Kormányprogram” című ezen kiadványt a Nagy Imre által ismertetett kormányprogram iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, amelyet az alábbi szavakkal zárt:

„Az ország szeme ma ide szegeződik a parlamentre, amelynek tanácskozásai és határozatai elé egész népünk nagy várakozással tekint. Meg vagyok győződve, hogy dolgozó népünk, munkásosztályunk, parasztságunk, értelmiségünk, a haza iránti kötelezettségtől mélyen áthatva, valóra váltja üdvös célkitűzéseinket.

Szent meggyőződésünk, tisztelt Országgyűlés, hogy a magyar Dolgozók Pártjának vezetésével és javaslatai alapján, a néppel összeforrva az eddiginél sokkal biztosabban haladunk majd előre új gazdaságpolitikánk célkitűzéseinek megvalósításáért, hazánk felvirágzásának, népünk jólétének útján, ragyogó jövendőnk, a szocializmus felé.”
*
Ajánlott még:

Október 23.
Jelenidőben.
1956 árnyéka.
Látlelet 1956-2006. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 790 Ft
Internetes ár: 790 Ft
Erdély emlékezete Féja Géza 3,500 Ft 3 150 Ft
Rendszerváltók Stefka István 4,200 Ft 3 780 Ft
Vaddisznók törték a törökbúzát Dancs Rózsa 2,900 Ft 2 610 Ft
Az új ember Mary Rodwell 5,990 Ft 5 391 Ft
A szabadság, ahogy én gondolom Jörg Haider 2,800 Ft 2 520 Ft
Budapestpotting Juhász Bence 1,980 Ft 1 782 Ft
Újságíróiskola Daniss Győző 1,490 Ft 1 341 Ft
Elfuserált rendszerváltás Náray Szabó Gábor 2,400 Ft 2 160 Ft
Naplókönyv - Így éltünk mi 1942-1956 Szappanyos Tamás 3,100 Ft 2 790 Ft
Az Apolló Holdcsalás Arany László 6,500 Ft 5 850 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^